Vypracované otázky z informatiky

Ostatné » Informatika

Autor: ivka47
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.10.2011
Jazyk: Čeština
Rozsah: 5 572 slov
Počet zobrazení: 18 809
Tlačení: 748
Uložení: 924
Praktické!
HARDWARE

1.Základní pojmy z informatiky ( informatika, data, informace,znalosti)
Informatika
- 1962 – information + automatique
- věda, která se zabývá:
  - daty
  - distribucí a zprostředkováním informací různým uživatelům
  - přenosem informací
  - studiem informačních systémů
- věda o cílevědomém zpracování informací prostřednictvím automatických pracujících strojů

Data
= vlastnosti objektů, obraz skutečnosti, jsou prezentací faktů
- základní prvek informace
- mají identifikátor a hodnotu
a) indikační – nevstupují do matematických operací
b) hodnotové – předmět matematických operací

Informace

= význam, který člověk přisuzuje datům
- skládá se z údajů
a) relevantní
b) irelevantní
informace má: obsah, vyjádření, význam
Znalost
= vyšší stupeň abstrakce, zobecněné poznání reality
 
2.Definujte pojem informační systémy a úrovně řízení
Informační systém poskytuje informace o stavu a vývoji zdrojů (personální, finanční, hmotný a nehmotný majetek = zdroje)
= množina  lidí, postupů a techniky,  navržené, postavené, provozované a udržované  pro potřeby sběru, zaznamenávání, zpracování, uchování, vyhledávání a zpřístupňování informací
- činnosti probíhající v IS: sběr dat, přenos, ukládání, výběr, zpracování, distribuce, prezentace, ochrana dat
Úrovně řízení: operativní (provozní agendy, GIS, CAD, rozhodnutí), taktické (pro podporu řízení), strategické (pro podporu rozhodování, strategie podniku)
= informuje o všem na světě
3.Von Neumannova architektura počítače, základní části PC
Von Neumannova koncepce:
         
Základní části PC: skříň, základní deska s komponenty (motherboard), přídavné karty, vnější paměti, základní I/O zařízení, ostatní I/O zařízení
 
4.Složení základní desky
- procesor – základní desky většinou dvouprocesorové
- čipová sada (řídí komunikaci mezi procesorem, pamětí, sběrnicemi, grafickou kartou, rozhraním pro disky)
- operační paměť (RAM)
- ROM = stanovena výrobcem
- CMOS (konfigurační paměť) = rychlejší výpočty
- cache paměť = rychlost předávání informací mezi procesorem a PC
- zásuvky, pro rozšiřující desky, konektory pro připojení kabelu a klávesnice
- sběrnice = místo pro připojení karet  grafárna, TV - karta
- řadič pružných (dočasná úschova dat – na otvírání stránek na internetu ) a pevných disků ( = trvalá úschova dat )
 
5.Charakteristiky procesorů
- řadič – jádro ( = mozek procesoru, výkonost) řadiče (činnost procesoru), registry (rychlé pracovní paměti) data , který registruje změny v  procesoru
- aritmeticko-logická jednotka – provádí operace
- cache
Charakteristiky
- datová sběrnice 32, 64 b.
- adresní sběrnice 32 b.
- reálná paměť GB = kapacita
- virtuální paměť TB = dočasná data, při vypalování
- taktovací frekvence MHz, GHz = přesun dat, mezi tranzistorama
- počet tranzistorů miliony
- architektura CISC, RISC
- výkon MIPS,MFLOPs
 
6.Rozdělení procesorů podle firem vývoj
Intel:  i8086, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium II, Pentium III, Pentium IV, Celeron, Uranium
AMD: K6, Dutin, Sempron, Athlon, Opteron
VIA
Transmeta: nízká energetická spotřeba
 
7.Sběrnice – typy, a rozdělení
Koncepce sběrnic nezávislá na procesoru, vedeny na konektory, kde se připojijí karty
- podle fce: datová = internet, TV karta
  adresní
  řídící = grafárna
- standardy:
  ISA – 1. generace
  EISA
  PCI – 2. generace
  PCI-X
  AGP
  PCI Express – 3. generace
  USB – rychlá komunikace, seriové rozhraní
  IEEE – rychlá seriová sběrnice
 
8.Vnitřní paměti PC
RAM = operační paměť tvořena paměťovými moduly (SIMM, DIMM)
- v RAM je neustále: část operačního systému, rezidentní programy, ovladače, spuštěný program
- závislá na napájení
a) SRAM - statická
b) DRAM – dynamická
 
ROM
- nezávislá na napájení
- obsah dán výrobcem
- slouží pro uložení ROM BIOS = základní systém v počítači
a) PROM – obsah vypálen do čipu
b) EPROM
c) Flash PROM – lze přepsat, měnit
 
 
CMOS – paměť typu SRAM
- obsah udržován pomocí vnitřní baterie pc
- změna pomocí Setup
- informace o základní sestavě pc a jeho parametrech
 
cache
- malá kapacita, vyšší rychlost než operační paměť
- urychlení komunikace rychlého procesoru a pomalejší paměti
Úrovně: L1 (v procesoru), L2 (mimo procesor), L3 – v desce
 
9.Operační paměť- charakteristika, typy
- tvořena paměťovými moduly (SIMM, DIMM)
- v RAM je neustále: část operačního systému, rezidentní programy, ovladače, spuštěný program
- Ram je využívána: procesorem, pevným diskem, výměnnými médii, procesorem grafické karty, cache, BIOSem
- nutná správa paměti
- závislá na napájení (po přerušení obsah zničen)
a) SRAM - statická
b) DRAM – dynamická
c) další – VRAM, RDRAM, SDRAM, FRAM, DDR – 1., 2., 3……..výkon
 
10.Vnější paměti PC, rozdělení
- slouží k trvalému uložení programů a dat, zvyšuje celkovou kapacitu paměti pc
MAGNETICKÉ
Diskety = pružný disk, floppy disk, FD
- magnetizovatelný povrch na pružném plastovém nosiči
- čtecí a záznamová hlava v přímém kontaktu s povrchem diskety
- fyzická struktura: stopa, sektory, clustery
- logická struktura: systémová část, datová část
Pevné disky = hard disk, HD
- svazek několika disků nad sebou, uzavřený v prachotěsném pouzdře
Páskové jednotky = záznam dat na pásku
 
MAGNETICKO-OPTICKÉ
- imunní vůči magnetickým polím
- archivace
 
OPTICKÉ
CD ROM 650 MB
- záznam digitalizovaných informací (zvuk, text, grafika, video)
- čtení a zápis laserovým systémem
- formáty dat, rychlosti,… jsou definovány v tzv. barevných knihách
DVD 4,7 GB. 9,4 GB
 
Další: ZIPy fa lomega, Easy disk
 
11.Fyzická a logická struktura disket
Fyzická: stopy (soustředné kružnice), sektory (prostor mezi kružnicemi), clustery (několik sektorů)
- odvození kapacity: 2*80*18*512=1,4 MB
Logická: systémová část: zaváděcí sektor (BOOT), struktura souborového systému (FAT1, 2), kořenový adresář
  +datová část

12.Komunikační rozhraní v počítači, rozhraní pro disky, RAID
Rozhraní PC = komunikační rozhraní pro komunikaci s dalšími zařízeními mimo skříň – porty
  = řídící jednotka na základní desce
- paralelní
- seriové = staré připojení k PC = šroubuje se = monitor
- PS/2
- USB
 
Rozhraní pevných disků = pro komunikaci disku se základní deskou, přenos mezi vnější pamětí a operační pamětí, integrovaná disková cache
- IDE
- EIDE
- SCSI
- budoucnost SATA
 
RAID = diskové pole, jsou třeba min. 2 disky, řadič pevných disků, IDE kabel
- RAID 0, RAID 1
 
13.Vstupní a výstupní zařízení, vyjmenovat + příklady
- převádějí údaje z tvaru srozumitelného pro člověka do tvaru srozumitelného počítači a naopak
- vstupní: klávesnice, myš (kabelové kuličkové, optické drátové a bezdrátové), světelné pero, dotyková obrazovka, trackball, ovladač, odečítač souřadnic, zařízení pro čtení písma, analyzátor řeči, scanner, čtečky elektronických karet, digitizér
- výstupní: monitor, display, tiskárna, plotter, syntetizér řeči
 
14.Monitory a grafické karty – základní charakteristiky, rozdělení, typy
a) klasické CRT
b) ploché dipleje LCD, plazma
charakteristiky: rozlišení v pixelech, úhlopříčka obrazovky (17 a víc palců), rozteč bodů, počet barev, jas a kontrast, obnovovací frekvence obrazu, horizontální frekvence, šířka pásma
jak? Obraz vzn. dopadem elektronových paprsků na luminiscenční vrstvu vnitřní strany obrazovky (tvořena trojicí bodů), ze 3 katod generován svazek 3 elektorn. Paprsků
- zobrazování po řádcích
 
Videokarta = grafická karta
- obsluhuje monitor pc (uchovává data pro zobrazení, vytváří výstupní signál pro monitor
Parametry: rozlišení, počet barev, velikost vlastní videopaměti
Vývoj: Herkules, EGA, VGA, SVGA, dnes VRAM (velké paměti DDR, vlastní grafický procesor), moderní AGP (grafické karty mají vlastní grafický čip)
 
15.Tiskárny – rozdělení, jednotlivé parametry a srovnání jednotlivých typů
a) kontaktní
  - písmenkové
  - jehličkové – jehličky tiskové hlavy vytisknou znak přes barvící pásku na papír
  + nižší provozovací a pořizovací náklady, možnost tisku kopií
  - nižší kvalita a rychlost tisku
b) bezkontaktní – tvoří bodově pouze originály
  - laserové
  + rychlý kvalitní tisk
  - inkoustové
  - bublinková technika
  - piezo technologie
  + nehlučné, rychlejší než jehličkové, kvalitní tisk
  - dražší provoz, nelze tisknout kopie
Charakteristiky: rychlost tisku, rozlišení, cena, technologie, způsob připojení, náklady, …

16.Rozdělení a kategorie počítačů + příklady
- podle generací, podle použité technologie
  4. generace – integrované obvody s velmi vysokým stupněm integrace
- podle výkonu a oblasti použití
  - superpočítače (vysoký výkon a cena, složitá architektura a technologie)
  předpověď počasí, kosmický a genetický výzkum
  - střediskové počítače
  velké banky, průmyslové společnosti pro řízení IS
  - počítače střední třídy
  servery, výkonné pracovní stanice
  - osobní počítače
  - stolní
  - přenosné (notebook, palmtop, PDA)
  - síťové
 
SOFTWARE

17.Základní rozdělení softwaru, kategorie a příklady
- operační systémy
- nadstavby operačního systému
- typové aplikační programové vybavení
- aplikační programové vybavení
Jinak
- podle oblasti použití (podle funkcí)
  - základní sw (OS, sw pro komunikaci, vývoj programů, utility, middleware)
  - prostředky podporující osobní informatiku (kancelářské systémy)
  - aplikační sw (řízení prodeje, účetnictví, GIS)
- podle počtu uživatelů
  - pro individuální práci jednoho uživatele
  - pro týmovou práci více uživatelů
 
18.TAPV – rozdělení + zástupci (příklady).
- textové editory (MS Word, T602, Wordstar)
- tabulkové programy (MS Excel, Calc602, Quattro)
- databázové programy (MS Access, Paradox, Oracle, FoxPro)
- grafické programy
- prezentační grafika (PowerPoint)
- malování (Adobe Photoshop)
- kreslení (CorelDraw, Toner Callisto)
- PDF – text + grafika
- DTP (CorelVentura)
- kancelářské programy
- groupware a workflow (Novell GroupWise)
- ekonomické a podnikové systémy (Pohoda, Oracle)
- GIS (Topol)
- sw pro datové sklady
- CASE systémy
- expertní systémy
 
19.Operační systémy – rozdělení, zástupci + charakteristiky
- 16 bitové
  - MSDOS
  - příkazový řádek
- 32 bitové (i 64 bitové, IRIX) – okna
 
 
OS/2
MS Windows
- Windows 95, 98
- Windows Millenium Edition
- Windows NT
- Windows 2000 (MS)
- Windows XP (Profesional, Home Edition)
- Windows Vista
UNIX
LINUX
 
Charakteristiky: jádro, vrstvené aplikace, souborový systém, virtuální paměť, virtuální stroj, multitasking, multithreading, multiprocessing
 
20.Operační systémy a jejich souborové systémy (FAT tabulky)
FAT12
FAT16 (MSDOS)
FAT32 (W 95, 98)
NTFS (W NT)
EFS (W 2000)
POSIX (UNIX)
HPFS (OS/2)
DFS
JFS
 
21.Grafické programy a formáty, příklady
Programy
- prezentační grafika (PowerPoint)
- malování (Adobe Photoshop, PainBrush)
- kreslení (CorelDraw, Zoner Callisto)
- PDF – text + grafika
Formáty
- bitmapový (rastrový)
  - určeny pro úpravu fotografií (Adobe Photoshop)
  - pcx, bmp, tiff, gif, jpeg, mpeg, png
- vektorový formát
  - Adobe Illustrator, AutoCAD, Corel Draw
 
22.Komprimační software, zástupci, typy komprese, další doplňkový software
- komprese – zejména u audiovizuálních informací
  - ztrátová – v digitalizovaných zvukových a obrazových souborech (JPEG, MPEG)
  - neztrátová – komprimační programy ZIP, RAR, ARJ
 
23. Postup při tvorbě programu
- strategie
- analýza
- návrh (i/o, výjimky, algoritmus)
- implementace (volba jazyka)
- testování
- tvorba dokumentace
- údržba a provoz

24.Programovací jazyky a jejich vývoj
Vývoj
- strojový kod
- strojově orientované assemblery
- problémově orientované  Algol, Cobol, Fortran
- objektově orientované Java C++, Visual Basic
- dotovací jazyky  SQL
Současnost
- O Orientace
- Java
- Java Skript
- OOP
Technologie
- imperativní
- neimperativní
Překladače, interpret, kompilátor
 
25.Textové editory, charakteristika pokročilejších funkcí ( šablony, styly, hromadná korespondence)
- software pro práci s textem
  - editory programů
  - editory textů (Word)
  - editory webových stránek
Word – formátování dokumentu: odstavec (mění se styly – standardní, vlastní, písmo – rastrové, vektorové, obrysové; odsazení, řádkování, zarovnání textu, ), stránka (okraje, orientace, číslování řádků), oddíl (Vložit-Konec-…)
  - horizontální pravítko
  - Formát, Odstavec,…
  - Formát, Styl, …
Šablony – obsazuje výchozí nastavení pro dokument, vytvářejí dokumenty stejného typu
  - konstantní text, okraje, stránky, pole, upravené nabídky, makra, automatický text
Pole – obsah, rejstřík, automatické číslování
Hromadná korespondence – spojování hlavního dokumentu (dopis, adresní štítky, obálky) a databáze
Styly – můžeme je kopírovat
 
26.Software pro práci s textem, vyjmenovat, editory pro webové stránky a OCR.
- software pro práci s textem
  - editory programů
  - editory textů (Word)
  - editory webových stránek Homesite, MS FrontPage
- OCR – rozpoznávají znaky textu na obrázku textu nesnímaného scannerem, uloží je v ASCII kódu, text lze potom editovat
- programy pro profesionální lámání textu DTP – vyšší úroveň (Adobe Pagemaker, Quark Xpress)
 
27.Problematika kódování češtiny, vývoj standardů kódování znaků
- 6 různých kódování češtiny – pro každou platformu (operační systém) + domácí kód Kamenických
- naše kódovací tabulky
  - PC LATIN2
  - kód Kamenických
- CP 1250
  - ISO LATIN2
 
28.Jednoduché typy dat
Datové objekty – konstanty, proměnné, funkce
- Integer (celá čísla, 2 nebo 4 byty)
– první bit = znaménko
  - kod s posunutou nulou
  - doplňkový kod
- Real (čísla uložena v pohyblivé řádové čárce, 4 nebo 8 bytů)
– mantisa a exponent
- boolean (logické hodnoty)
- char (jednoznakové proměnné)
- string (textové řetězce)
 
29.Strukturované typy dat = abstraktní datové typy
typ struktury - homogenní, heterogenní
označení struktury – prvek dvourozměrného pole
typ prvků
operace s prvky
uspořádání prvků – statické
- dynamické
Pole – homol., stat.
Záznam – heter., stat
Množina - homol., stat.
Soubor – homol., dynam.
 
Lineární – homol., dynam
seznam
-  zásobník
-  fronta
Nelineární - tabulka, graf
 
BEZPEČNOST

32.Rozdělení sítí
LAN – technické a programové prostředky v rámci budovy, areálu
MAN – mikrovlnné a optické bezdrát. spoje
WAN – globální síť, internet
WLAN – místo kabelu radiové vlny - Bluetooth
VAN – sítě komerční, s přidanou hodnotou
PAN

33.Komunikační protokoly = služby umožňující komunikaci a propojení různých pc, zařízení a různých sítí, soustava hierarchicky uspořádáných protokolů,
-  do vrstev (layers), každá vrstva má na starosti zajištění přesně vymezeného okruhu úkolů
-  ke každé vrstvě protokol, díky nim mohou komunikovat pc různých typů
Protokoly
ISO OSI – 7 vrstev fcí
TCP/IP – 4 vrstvy, na jejich bázi Internet
-  1. vrstva síťového rozhraní (datový paket, rámec)
-  2. síťová (směrování)
-  3. transportní
-  4. aplikační (konverze, komprese, šifrování)
 
34.Charakteristiky LAN
- topologie sítě
- přístupová metoda stanic k síti
- druh vodiče
- rychlost přenosu
- adaptér
- max. počet stanic
- max. vzdálenost stanic

35.Topologie
-  fyzická (propojení uzlů)
-  logická (způsob komunikace uzlů)
sběrnice (bus) – lineární vedení
kruh – spojené konce bus, jednosměrné vedení
hvězda – soustava lineárních vedení
Kombinace

Přístupové metody sítí = způsob, jak stanice získává právo k vysílání
-  náhodné – CSMA/CD = vícenásobný přístup užitím nosného signálu s detekcí kolizí
-  deterministické – Token bus – token = speciální datový paket
- stanice, která token obdrží, může vysílat
 
- Token ring – kruhová topologie
Vodiče
- koaxiální kabely
- optické kabely
- kroucená dvoulinka
- bezdrátové spojení
 
36.Typy lokálních sítí podle technologie
- spojeny s určitou topologií a přístupovou metodou, určitá přenosová rychlost
Ethernet (bus)
Fast Ethernet
Token Ring (ring)
ATM
 
37:Rozdíl mezi sítěmi peer-to-peer a klient-server
Klient server – síť serverového typu
  - zdroje sítě  (data, aplikace, soubory a periferie) jsou soustředěny na centrálním místě (server) a odtud sdíleny
Peep-to-peer
  - zdroje sítě zůstávají tam, kde se nachází (u svých vlastníků) a jsou sdíleny odtud
 
38.Model klient – server, schéma jednotlivých úrovní této architektury + základní popis.
 
Dělení aplikací v architektuře C/S
aplikace má tři části – komponenty
prezentační logika
aplikační logika (obchodní)
logika přístupu k datům
 
DM =   správa dat  (=Data Management, též datové služby)
ApL =   Aplikační logika  (business logika, obchodní služby)
P = Prezentační logika (klientské služby)

2 pohledy na C/S architekturu
  ze strany hw – spolupráce serverů a klientů
  ze strany sw -  dělení aplikací
 
39.Druhy adres na Internetu
Emailová adresa
IP adresa (počítačové uzly, rozhraní)
  32bitové číslo (4 dekadická čísla oddělená tečkami), budoucnost IP adres 128 bitů
Doménová adresa
  - místo IP adresy jmenná synonyma, tzv. domény
- doména = org. subjekt, oprávněný přidělovat nová symbolická jména v přesně vymezeném okruhu (subdomény )
URL (jednotný zdrojový lokátor, adresa zdroje, dokumentu)
  1. část: metoda přístupu ke zdroji, nejčastěji http
  2. symbolická adresní část
  3. cesta k objektu na tomto pc
 
40.Domény na Internetu a jejich správa
- hierarchický systém domén
  Vrcholové domény jsou zkratky zemí
  Generické domény: edu, com, gov, mil, net, org, int
  Nové generické domény: aero, biz coop, info, museum, name, pro, eu
- spravovány centrálně
- služba DNS provádí převody symbolických adres na číselné adresy IP
- každá doména má svého správce
- správce domény cz CZ.NIC
  = sdružení právnických osob, původně 15 ISP
 
41.Služby Internetu
Vyhledáváče s indexem – centralizovaný vyhledávač, index = báze, kde se ukládají kopie stránek
Vyhledáváče P2P (peer to peer) – jsou na každém pc v síti a pracují s lok. indexy na každém pc
 
WWW - hypertextové dokumenty HTML jsou umístěné na www serveru
  - klient (browser, např. MIE, Mozila) pracuje na pc uživatele
  - komunikuje se serverem podle protokolu http
  - podává požadavky a přebírá výsledky
FTP = protokol, který se požívá pro přenos souborů
Telnet – protokol pro sdílení vzdáleného počítače
Gopher – distribuovaná služba umožňující přístup k dokumentům v síti
NetNews – diskuzní skupiny
IRC – rozhovor v reálném čase (více účastníků)
Talk – 2 uživatelé komunikují v reálném čase
Elektronická pošta
  - schránka na serveru poskytovatele připojení
  - přístup k ní přes webové prohlížeče nebo přes protokol POP3
  - aplikace klient – server
 
42.Základní varianty připojení k internetu
- komutované – vytáčené, dočasné, nutný modem
  - nevýhody: nízká rychlost, zpoplatnění, nemožnost pořád on-line, nevyplatí se ve špičce
- pevná linka – trvalé
  - u LAN, nutný směrovač
- mobilní – odkudkoliv, za pohybu, prostřednictvím sítě mobilních telefonů
  - technologie GPRS
  - placení za množství stažených dat
Připojení
- sdílení individuální přípojky
- chráněné připojení
- asymetrické připojení
- internetový roaming
 
43. Funkce Firewallu
- širší smysl: souhrn technických opatření k řízení komunikace mezi chráněnou sití a vnějším světem
- užší smysl: sw balík instalovaný na předsunutém počítači
Funkce firewallu
- řízení komunikace
- záznam událostí
- překlad adres
- vytváření dočasných bezpečných komunikačních kanálů
- regulace přístupu
- vzdálený přístup
 
44. Ochrana dat v síti
- firewall
- autentizace – ověřování totožnosti partnerů
- obsluha síťových služeb – zároveň může fungovat jako nameserver, poštovní server, vyrovnávací  server, viruswall
- implementace firewall různými způsoby – uniové servery, proxy servery, osobní firewally
 
BEZBEČNOST

45.Vyjmenovat základní možnosti ochrany na jednotlivých úrovních přístupu
1. ochrana přístupu k počítači
  - hardwarová ochrana – dražší ale bezpečnější
přídavné bezpečnostní karty
    diskové šifrování
  - softwarová řešení
2. ochrana přístupu k datům
  - kryptografická ochrana souborů nebo disků (data budou nečitelná i v případě krádeže disku
3. ochrana počítačové sítě
  - firewally, …
  - nastavena přístupová práva k serverům, adresářům, souborům, službám
4. ochrana pravosti a celistvosti dat
  - digitální podpis – asymetrické šifrování
 
46.Vysvětlete princip symetrického šifrování, jak jsou splněny obecné požadavky bezpečnosti
- pracuje se 2ma identickými klíči, každý lze požít jak pro zašifrování, tak pro odšifrování
- klíč se nesmí dostat do nepovolaných rukou, jen odesílatel a příjemce – použitelné jen v malé skupině uživatelů
Obecné požadavky bezpečnosti:
- identifikace a autentizace=ověření, že údaje zjištěné při identifikaci jsou správné
  Ověření identity: heslo, předmět, na bázi kontroly fyziologie osoby=biometrické systémy
- autorizace – ověření oprávnění k přístupu, ověření platnosti
- integrita dat = pravost a celistvost
- důvěrnost dat
- neodmítnutelnost
Zajištění požadavků:
- symetrické šifrování:
  Důvěrnost Ident. Autentizace neodmítnut. Integrita
  + +  + + +
- asymetrické
  a) veřejný klíč k odšifrování
-  +  + + +
b) veřejný klíč příjemce k zašifrování
+ +  -  -  -
- jednorázová hesla
- kreditní karty na jedno použití
 
47.Vysvětlete princip symetrického šifrování, jak jsou splněny obecné požadavky bezpečnosti
= technika šifrování, která pracuje se dvěma nestejnými klíči – pivátní (utajený)
    - veřejný (dostupný každému)
  - každý uživatel vlastní dvojici klíčů, oba jsou na sebe matematicky závislé
= kryptografie veřejnými klíči
 
48.Digitální podpis a certifikační autorita
Digitální podpis umožňuje:
  - identifikaci partnera
  - ochrana obsahu zprávy
  - nepopíratelnost zprávy
= určení zdrojové zprávy
- privátní klíč šifruje pouze tzv. otisk dat = hash, reprezentativní vzorek, který má určitou pevnou velikost, přiloží se k původní zprávě v roli el. podpisu, přiloží se i veřejný klíč autora
- samotný el. podpis nezaručuje důvěrnost zprávy, pokud není její obsah též zašifrován
- ve státní správě, v bankovnictví, v el. obchodování
 
Certifikáty
= kombinace veřejného klíče a jména, podepsáno další důvěryhodnou stranou
- kvalifikovaný certifikát může vydat státem schválená certifikační autorita (s certifikátem i data pro vytváření a ověřování e-podpisu
Nutné: smlouva o službě, pro kterou se certifikát vydává, výpis z obchodního rejstříku, 2 doklady totožnosti, disketa s žádostí, plná moc
 
49.Dělení virů + příklady
Podle hostitele
  - boot viry
  - souborové viry (proslužující, mezerové, duplikující, přepisující
  - multipartitní viry
Podle způsobu umístění do paměti
  - rezidentní
  - nerezidentní
Další
  - retroviry
  - knastrové viry
Podle chování
  - stealth
  - polymorfní
  - pomalé/rychlé inflektory
  - spase viry
 
50.Viry a další škodlivé kódy
- počítačové viry – kus program. kodu, kt. má schopnost reprodukce
  - nutnost hostitele
  - malá velikost těla viru
  - symbioza s hostitelem
- červi – samostatné a soběstačné programy, jsou schopny šířit funkční kopie, které samy vytváří
- trojské koně – programy užitečné, přitažlivé – návnada, dále se nemnoží, ukrytá část s destruktivním charakterem
- zadní dvířka (backdoor) – umožňují vzdálenou správu pc bez vědomí majitele
- makroviry – užívají makra=programy pro usnadnění práce, makrovirus=makro, které je schopno se zkopírovat z dok do dok bez vědomí uživatele
- žertovné programy
- hoaxy – poplašná zpráva o neex. viru, případně s návodem, jak ho odstranit, jiné žertíky, varování
- spyware = sw ke špehování = adware, parazitní program
  -adware, hijacker IE, dealery, phishing, skryté sítě, …
- spam
 
51.Způsoby ochrany dat v síti, různé způsoby  a úrovně
Antivirové programy: AVG, AEC antiviru, Kaspersky Anti-Virus, NOD32, Žvast, Bortin Antivirus
Pozor na přílohy
Zálohování
Skenery
Heuristická analýza – upozorňuje na podezřelé soubory
Léčitel (clean) – odstraní nalezený vir
Rezidentní štít – ochrana v reálném čase
Firewally
IPS
VPN
Hesla
 
52.HTML
Vytváření www dokumentu pomocí

- HTML editoru
- konvertoru
- ruční vytvoření

XML je další standard jako html, značkový jazyk
Zdrojový text html tvořen tagy dány definicí, lze je ovlivnit atributy
  - párové značky (počáteční a koncová)
  - nepárové značky
  V xhtml jsou všechny párové
 
Informační systém – poskytuje informace o stavu a vývoji zdrojů (za určité období); zdroje: personální, finanční, hm. a nehm. majetek; informační systém je také množina lidí, postupů, techniky navržené pro potřeby sběru, zpracování informací
Data – vlastnosti objektů, popisují realitu, obraz skutečnosti; jsou prezentací faktů; základní prvek informace, mají identifikátor a hodnotu
Informace – tvořena daty v určitém kontextu a reprezentaci, informace je význam, který člověk přisuzuje datům, skládá se z údajů, dělení: relevantní (potřebná) a irelevantní (nežádoucí)
Znalosti – vyšší stupeň abstrakce, zobecněné poznání (určité části) reality
Stopa – (na disketě, CD ROMu), spirála, sekvenční uložení, od středu (možná by bylo dobrý ji nakreslit)
Cluster – část disku, podle kapacity má 2 a více sektorů
Cylindr - (válec) stopy se stejným průměrem
RAM – paměť vnitřní, operační paměť (též hlavní paměť), paměť s hlavním vstupem, je tvořena pam. moduly (SIMM, dnes jsou hlavně DIMM), dva druhy paměti pro PC: SRAM a DRAM
ROM – vnitřní paměť, nezávislá na napájení, část operační paměti, obsah dán výrobcem, slouží pro uložení ROM BIOS
Cache – vyrovnávací paměť, malá kapacita, vyšší rychlost než operační paměť, ukládají se data pro následné využití procesorem
Pentium – intelovský procesor
Multitasking – (operační systémy) u 16 bitových verzí Windows kooperativní multitasking, zdání souběžného provádění úloh, dělí se o CPU, přepíná se mezi nimi (preemptivní multitasking) – systém utne po určitém časovém okamžiku úlohu s nižší prioritou a převezme řízení procesoru
Multiprocessing – (operační systémy) v případě více procesorů v počítači, musí být podpora ze strany operačního systému, proces: realizace programu v paměti
Multithreading - (operační systémy), řízení vícenásobného souběžného použití téhož programu, každý program může mít více vláken, například webový prohlížeč podporuje multithreading (tisk webové stránky, stahování souboru, vyplňování formuláře)
Server - který je odpovědný za vyřizování požadavků HTTP od klientů - programů zvaných webový prohlížeč. Vyřízením požadavků se rozumí odeslání webové stránky
LINUX – operační systém, vznikl ve Finsku, dnes různé distribuce postavené na volně šiřitelném základu, konkurence Windowsu
CMOS – paměť typu SRAM, obsah udržován pomocí vnitřní baterie počítače, informace o základní sestavě počítače a jeho parametrech
Myš – hardware zařízení, slouží pro ovládání počítače, druhy: kabelové kuličkové, optické bezdrátové, optické drátové
Scanner – slouží pro převod obrázků a textů na záznamové mediu, zdroj osvětluje snímaný obraz, prázdná místa odrážejí více světla než černá nebo barevná
Plotter – (souřadnicový zapisovač), kreslící zařízení pro technické aplikace
TCP/IP – protokol, na jejich bázi pracuje internet, Použitím TCP mohou aplikace na sesíťovaných počítačích vytvořit mezi sebou spojení, přes které mohou přenášet data. IP obhospodařuje adresování stanic zapojených v síti
GIS - neboli geografický informační systém, je systém umožňující správu, analýzu, zobrazování a jiné operace s prostorovými daty (geografické mapy)
Modem – pro připojení k internetu pomocí telefonní linky, máme interní a externí modem, převádí digitální informace z počítače na analogové pro přenos po telefonní síti a opačně, další dělení modemů: analogové a digitální (pro síť ISDN)
Peer – to- peer – zdroje sítě zůstávají tam, kde se nachází (u svých vlastníků) a jsou sdíleny odsud, sdílená data (hudba, filmy, aplikace, pdf)
Token – Ring – realizace této metody: stanice, která token (pešek, speciální datový paket) obdrží, má právo vysílat, není závislá na topologii (token bus);
FAT
Doména – místo IP adresy jmenná synonyma, tzv. domény; symbolická jména uzlových počítačů, vrcholové domény jsou zkratky zemí nebo tzv. generické domény (com, gov, org)
Nameserver
Firewall - Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje. Je-li správně nastaven, může zabránit infekci předem, odhalí pokusy o průnik
Shareware – autor umožní testovat program uživateli, měl by zaplatit registrační poplatek
Freeware – bezplatné používání softwaru pro osobní potřebu, pro komerční účely někdy registrace
EDI – software, elektronická výměna dat, výměna předdefinovaných zpráv bez manuálního zásahu
HTML - je zkratka z anglického HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci stránek na Internetu.
IP adresa – 32 bitové číslo, přiřazená staticky nebo dynamicky, DHCP server přiděluje adresu dynamicky při logování do sítě
Digitální podpis - Elektronický podpis je kryptografická metoda zajišťující pro digitální data podobné vlastnosti jako vlastnoruční podpis u běžných papírových dokumentů.
Asymetrické šifrování - skupina kryptografických metod, ve kterých se pro šifrování a dešifrování používají odlišné klíče.
Symetrické šifrování - takový šifrovací algoritmus, který používá k šifrování i dešifrování jediný klíč. Podstatnou výhodou symetrických šifer je jejich nízká výpočetní náročnost.
Integrita dat - je takový stav, kdy přečtená data jsou totožná s daty uloženými. Tzn. během uložení (přenosu) dat nedošlo k jejich neočekávaným změnám (poškození, chyby přenosu, záměrně pozměnění…)
Autorizace - je postup, který omezuje přístup k informacím, funkcím a dalším objektům. Přístup mají pouze oprávněné subjekty., jejich rolí a práv
Autentizace – ověřování totožnosti partnerů
Kryptologie - Kryptologie zahrnuje kryptografii a kryptoanalýzu, neboli luštění zašifrovaných zpráv.
Kryptografie – tvorba šifer
Hoax - (anglické slovo hoax označuje podvod, mystifikaci či žert) je nevyžádaná e-mailová, Jabber nebo ICQ zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co největší množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail.
Makroviry – rozšířily se spolu s kancelářkými balíky, napadají datové soubory, dokumenty (wordu, excelu)
Antiviry - Antivirový program je počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného záškodného software
Spam - je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem.
Spyware – zpomaluje chod počítače, doluje informace o uživateli, které stránky navštěvuje atd., muže se skrývat v softwaru, který je distribuován zdarma
LAN - je zkratka z anglického Local Area Network a ve volném překladu znamená 'místní síť', často se používá také termín 'lokální síť'. Síť LAN lze vytvořit mezi minimálně dvěma počítači. Technické a programové prostředky v rámci budovy, areálu.
Wan – (wide Area Network), globální síť, sem lze řadit i internet
MAN – (metropolitan Area Network), příklad u nás czfree.net – tj. otevřená komunitní síť, nezisková; je založená na mikrovlnných a optických bezdrátových spojích (budují je dobrovolníci), poskytuje také připojení k internetu
Pixel - je nejmenší jednotka digitální rastrové (bitmapové) grafiky. Představuje jeden svítící bod na monitoru. Velikost pixelu záleží na typu monitoru.
ASP - je technologie nezávislá na programovacím jazyce (vyvinutá společností Microsoft), která umožňuje vykonávání kódu na straně serveru a následné odeslání výsledku uživateli. To znamená, že webová stránka s příponou .asp obsahuje kód, který se vykoná na IIS serveru a prohlížeči odešle pouze výsledek ve značkovacím jazyce HTML, který umí bez problému zobrazit.
Komutovaná linka – jedna ze základních variant pro připojení k internetu. Je dočasná, do sítě ISP, nutný modem
Optický kabel – skleněné nebo plastové vlákno, dělí se na: jednovidové (dražší), mnohovidové; mají vysokou přenosovou kapacitu, LED diody na obou koncích, propojení na velké vzdálenosti
Peering - je pojmenování pro vzájemné propojení počítačové sítě dvou telekomunikačních společností za účelem výměny datového provozu. Pojem je používám především v oblasti Internetu, kde se buď individuálně či hromadně na centrálních místech (exchange points) propojují sítě jednotlivých společností. Výsledkem vzájemného propojení všech takových sítí po celém světě je celosvětová síť Internet. Peeringové uzly jsou vlastně páteří celého Internetu.
ISP - česky poskytovatel internetového připojení, je firma nebo organizace prodávající nebo poskytující přístup do Internetu a příbuzné služby
telnet – protokol pro sdílení vzdáleného počítače, vytváří virtuální terminál na vzdáleném počítači
gofer – distribuovaná služba umožňující přístup k dokumentům v síti DNS
FTP - (File Transfer Protocol) je protokol, který se používá pro přenos souborů, komunikuje se jednoduchými příkazy (get, put), mnoho ftp serverů jsou veřejné archivy, Nejčastější užití ftp přenosů jsou:

- Sdílení dat (často hudba, videa, vlastní tvorba, ...).
- Správa účtů internetových stránek.

Pole – typ dat, homogenní, statická struktura, (jednorozměrné – vektor, dvourozměrné – matice)
Kořenový adresář
Virus – viry, největší nebezpečí – změnily svůj charakter, dříve mazaly soubory a šířily se hlavně na disketách, dnes se snaží co nejvíce rozšířit – využívají poštu a bezpečnostní chyby v sortwaru
Ethernet - je jeden z typů lokálních sítí, který realizuje vrstvu síťového rozhraní. jeho popularita spočívá v jednoduchosti protokolu a tím i snadné implementaci i instalaci.
Mirroring – týká se zálohování disků, zrcadlení, stejný řadič pro oba disky
Duplexing – týká se zálohování disků, zdvojení disků, každý má svůj řadič
UPS – ZÁLOŽNÍ BATERIOVÉ ZDROJE
Směrovač - router neboli směrovač je síťové zařízení. Netechnicky řečeno, router spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data
Kroucená dvoulinka - je druh kabelu, který je používán v počítačových sítích. Kroucená dvoulinka je tvořena dvěma vodiči (párem vodičů), které jsou po své délce pravidelným způsobem zkrouceny
Topologie sítí – může být fyzická (propojení uzlů) nebo logická (způsob komunikace uzlů)
Textové pole – dynamický prvek v dokumentu, umožňuje vkládat hodnoty, které se po změnách mohou aktualizovat
Šablony – obsahují výchozí nastavení pro dokument (např. nastavení stránky), vytvářejí dokumenty stejného typu
ISO/IEC – (standardy), 4 byty = přes 2 miliardy znaků, snad konečné schéma kodování znaků, skláda se z řady kódovacích schémat
Unicode – 16 bitová kódovací tabulka pro znaky všech světových jazyků
ASCII kód - americký standardní kód pro výměnu informací. V podstatě jde o kódovou tabulku která definuje znaky anglické abecedy, a jiné znaky používané v informatice. Jde o historicky nejúspěšnější znakovou sadu, z které vychází většina současných standardů pro kódování textu přinejmenším v euro-americké zóně.
OCR - optické rozpoznávání znaků (z anglického Optical Character Recognition) je metoda, která pomocí scanneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem.
Boolean – týká se jednoduchých typů dat, logické hodnoty, typ ano/ne nebo pravda/nepravda
String – týká se jedn. typů dat, textové řetězce, 1 znak – 1 byte
Integer - týká se jedn. typů dat, celá čísla, 2 nebo 4 byty
OOP – standard při tvorbě aplikací pro grafické operační systémy, práce s objekty (=modely reálného světa)
VBA – (visual basic for application) používá Microsoft v MS Office, program lze použít pouze s danou aplikací, nejde vytvořit spustitelnou aplikaci
Interpret – překládá pokaždé, po příkazech, které se pak ihned provádějí
Kompilátor –  je všeobecně stroj, respektive program, provádějící překlad z nějakého vstupního jazyka do jazyka výstupního , překládá program najednou, je víceprůchodový, větší rychlost, chyby vypíše nakonec
Překladač – kompilátory, interprety; je všeobecně stroj, respektive program, provádějící překlad z nějakého vstupního jazyka do jazyka výstupního
OS/2 – operační systém – IBM, podpora víceprocesorových systémů, podpora platformy Windows, jako server utáhne stovky počítačů
NTFS - je moderní souborový systém vyvinutý společnostmi Microsoft a IBM, která jej poprvé zavedla do svého operačního systému Windows NT
Komprese - dat je speciální postup při ukládání nebo transportu dat. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací. Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů.
Antiviry - Antivirový program je počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného záškodného software
TAPV – (základní rozdělení softwaru) viz otázka č. 18
ERP – podnikové systémy, plánování podnikových zdrojů; řeší plánování a řízení toku surovin, polotovarů, výrobků do subdodavatelů, toky financí;
Groupware – software pro týmovou práci v pracovní skupině, pomáhá integrovat práci na jednom projektu, kterou provádí současně několik uživatelů na různýc počítačích
PDF – univerzální formát pro dokumenty obsahující text a grafiku, pro vytváření PDF souborů je třeba software Adobe Acrobat
Bit – (binary digit – dvojková číslice), je základní a současně nejmenší jednotkou informace, značí se malým písmenem b, bit se v praxi nejčastěji objevuje jako základní jednotka kapacity paměti
Byte - v češtině častěji bajt je jednotka množství informace používaná v informatice; Jeden byte je nejmenší objem dat, se kterým dokáže počítač (procesor) samostatně pracovat, odpovídající jednomu znaku; 8 bitů = 1 znak
SIMM – jednořadé moduly
Sběrnice – dle funkce: datová, adresní, řídící; vyvedeny na konektory, kde se připojují. Sběrnice má za účel zajistit přenos dat a řídících povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními
Brána (gateway) - zprostředkovává komunikaci dvou odlišných typů sítě
BIOS - základní programové vybavení osobního počítače, BIOSu je předáno řízení při (re)startu počítače. Po inicializaci systému pak BIOS nahraje zaváděcí část operačního systému do paměti a předá mu řízení.
Router - směřovač - přesměrovává komunikaci do jiného segmentu stejného typu sítě
Wi-Fi sítě – protokol pro bezdrátové lokální sítě, založen na přenosu prostřednictvím radiových vln, každé WiFi zařízení obsahuje hw i sw pro komunikaci s ostatními zařízeními
LCD – lcd displeje (ploché displeje z tekutých krystalů), vyžaduje poměrně malé množství elektrické energie, obraz vzniká dopadem elektronových paprsků na luminiscenční vrstvu na vnitřní straně obrazovky, z obrazu nebolí oči, životnost až 50 000 hodin
RAID - (vícenásobné diskové pole nezávislých disků) je typ diskových řadičů, které zabezpečují práci dvou nebo více fyzických diskových jednotek. Zvyšuje se tak výkon a odolnost vůči chybám nebo ztrátě dat.
DVD - je formát digitálního optického datového nosiče, který může obsahovat filmy ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě nebo různé jiné údaje. DVD disk se na pohled velice podobá kompaktnímu disku.
CD ROM - je nepřepisovatelné optické záznamové médium fyzicky totožné jako audio CD, formát uložení informací je však přizpůsoben uchování a čtení počítačových dat.
USB – přes usb lze připojit např. myš, klávesnici, fotoaparát, tiskárnu, skener; seriové rozhraní, rychlá komunikace, 100 krát rychlejší než seriové sběrnice, lze připojit až 127 nejrůznějších periférií
PCI – standardy směrnic, novější typ „inteligentní“ sběrnice, šířka 32 nebo 64 bitů; nestačí pro potřeby grafiky, dnes 3. generace směrnic – PCI Express – rychlost 500 MB/s
CPU - je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program
Mainframy = střediskové počítače – velký výkon, paralelní zpracování různých úloh, velký počet přídavných zařízení s vysokou kapacitou
Záznam – typ dat, heterogenní, statická struktura
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028