Autorské práva, licencie, legálny softvér

Ostatné » Informatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 06.12.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 272 slov
Počet zobrazení: 16 044
Tlačení: 495
Uložení: 525
Autorské práva, licencie, legálny softvér
 
V našom každodennom živote pracujeme so softvérom a veľa ľudí si to ani neuvedomuje. Každý má doma počítač prípadne mobilný telefón, ktorý ma tiež v sebe softvér. Veľa ľudí používa nelegálny a softvér a ani o tom nevedia. Už len stiahnutie pesníčky z internetu je porušenie autorských práv. Túto tému som si vybral, pretože chcem maturovať s informatiky a téma softvéru a autorskych práv má najviac zaujala. Myslím si, že ľudia by mali vedieť ako správne používať počítač a programy bez toho aby porušovali zákon aj keď na Slovensku sa to zatiaľ veľmi nesleduju. Najprv budem hovoriť a rozdelení softvérov na systémové a aplikačné. Vymenujem Vám aké aplikačné programy poznáme a ako ich delíme. Spomeniem aj počítačové pirátstvo a zmluvu ACTA. Potom si povieme niečo o legálnych softvéroch a ich dostupnosti, výhody a nevýhody free softvéru. A na koniec si povieme čo znamenajú skratky ako napríklad Freeware, Shareware, OEM, GNU – GPL....

Druhy softvéru
Softvér je odvodené od anglického slova software SW. Označuje programové vybavenie počítača alebo súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení.  Rozlišujeme systémový softvér a aplikačný softvér. Medzi softvér zaraďujeme operačné systémy a ovládače zariadení, ako aj všetky druhy aplikačných programov, napríklad textové editory a iné kancelárske aplikácie, grafické aplikácie, aplikácie na prehrávanie multimédií, hry a všetky ostatné programy. Počítačový softvér vyrábajú programátori, grafici atď v rôznych spoločnostiach. Hlavné rozdelenie softvéru je na platený a bezplatný. Bezplatný softvér je voľne šírený a môže byť jednoducho upraviteľný. Platený softvér môžete používať iba vtedy, ak zaplatíte za licenciu softvéru, a nebudete túto licenciu porušovať. Platený softvér teda nemožno vlastniť, je len možné používať ho po zaplatení a splnení podmienok. Softvér sa dá získať na internete, na pamäťových médiách (CD, DVD...), alebo už predinštalovaný na novom počítači.

Systémový softvér umožňuje používateľovi pracovať s počítačom, ovládať ho, spúšťať aplikácie, .... Systémový software sa nachádza medzi hardvérom a aplikačným softvérom. Bežný užívateľ s ním priamo nepracuje (na rozdiel od aplikácii). Medzi systémový softvér patrí operační systém, pomocné nástroje a firmware.
Aplikačný softvér je každý program v počítači. Napríklad textové editory a iné kancelárske aplikácie, grafické aplikácie, aplikácie na prehrávanie multimédií, hry....
 
Základné kancelárske programy
Textový editor (MS Word, Word, Writer ...). V týchto programoch môžeme písať texty, robiť grafy, pracovať s rôznymi fontmi( upravovať veľkosť a druh písma), vkladať špeciálne znaky, ktoré nenájdeme na klávesnici.
Tabuľkový kalkulátor (MS Excel, Quattro, ...). Je to program na vytváranie tabuliek. Je to matica čísel (textu, vzorcov) medzi ktorými je možné vykonávať matematické a textové operácie.
 
Databázové systémy (Microsoft Access,...). Je to programy na vytváranie a správu databáz.
Prezentačný softvér (Microsoft PowerPoint). Program na vytváranie prezentácií, multimediálnych súborov určených na prezentáciu činnosti alebo veci. Je možné vkladať text, obraz, video, zvuk ...
Antivírusové programy (AVG, Norton, NOD 32, Avast). Slúži na ochranu počítača pred tzv. škodlivými programami ako sú vírusy, trójske kone, červy, ....
Správa súborov (Windows Commander, Turbo Navigator). Programy na správu súborov. Umožňujú kopírovanie, prenášanie, náhľady, sledovanie zmien, vytváranie a správu adresárovej štruktúry.
Zálohovacie, archivačné nástroje (Nero Burning ROM, WinZip, WinRAR, Power Archiver, UltimateZip, ...). Programy na vytváranie záloh, zipovanie a kopírovanie.
Multimediálne programy (CD a DVD prehrávač, MP3player). Programy na prehrávanie a vytváranie multimediálneho obsahu.
Grafický editor (Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, Zoner PhotoStudio). Slúžia na úpravu fotografií a videa.
Hry sú charakteristické postupným spojením textu, zvuku, obrazu a grafiky. Slúžia hlavne na vyplnenie voľného času a pre zábavu, ale aj pre cvičenie postrehu, logické myslenie...
 
Počítačové pirátstvo
Počítačové pirátstvo je nepovolený prienik do cudzieho počítača či databázy (cez sieť), hacking, cracking. Softvérové pirátstvo je neoprávnené používanie, sťahovanie, šírenie, vymieňanie programov bez licencie. ACTA sa podobne ako podobná americká zmluva SOPA snaží vyriešiť spory medzi držiteľmi vlastníckych práv a koncovými užívateľmi. Zavádza zodpovednosť pre poskytovateľov pripojenia, odtajniť medzinárodným orgánom informácie o jednotlivých užívateľoch či weboch, ktoré by autorské práva porušovali. Hriešnikov by tak bolo možné odpojiť od internetu a stíhať oveľa jednoduchšie než v súčasnosti. Cieľom kontroverznej dohody je obmedziť nelegálne šírenie súborov po internete a zabrániť fungovaniu pirátskych webových serverov. Podľa kritikov však dohoda povedie k obmedzovaniu slobody na internete a cenzúre nepohodlných webov. Túto dohodu podpísalo 29 Európskych štátov ( Slovensko nie).
 
Autorské práva, licencie, legálny software
Používanie neoprávnených kópií programov, za ktoré sme nezaplatili alebo sme inak porušili licenčnú zmluvu, je trestný čin. Keďže nie sme práve najbohatšia krajina a najmä študenti majú menej peňazí, často používajú nelegálny softvér. Softvérová polícia u nás prakticky ešte nefunguje. Polícia u nás nemá pod kontrolou ani softvér vo veľkých firmách a nie to ešte v domácnostiach. Hlavným dôvodom prečo ľudia používajú nelegálny softvér je jeho cena. Pre takého študenta je nereálne aby zaplatil 70€ za operačný systém. Ale výrobcovia robia aj free verzie programov.
 
Operačný systém (OS)
Existuje viacero free OS: Linux, Freebsd a iné. Asi najdostupnejší, najkvalitnejší, užívateľsky najlepší a s čiastočnou podporou aj veľkých firiem ako IBM, SUN microsystems je Linux. Linux je samotný OS, ktorý je zadarmo ale distribúcia už môže byť spoplatnená. Avšak často sa dajú pár mesiacov po vypustení na internete legálne bezplatne stiahnuť. A ak si ich skopírujete od niekoho, kto ich má, neporušujete žiaden zákon. Distribúcie štandardne obsahujú aspoň po jednom z nasledovného: 1) Kancelársky balík, 2) Nástroje pre bežnú prácu a zábavu (prehrávanie hudby a videa,...)
 
Open office (OO)
 Keďže je free aj pre komerčné použitie, tak je to jeden z najvážnejších konkurentov pre MS  office. Zahŕňa programy podobné MS Wordu, Excelu a Powerpointu a zopár ďalších. Jeho kompatibilita so súbormi MS  office nie je dokonalá, pri jednoduchých až stredne zložitých úkonoch by nemal byť problém. Štandardne sa používa ako súčasť takmer všetkých linuxových distribúcii. Podporuje export do pdf formátu a prezentácie vytvorené v programe Impress (ekvivalent Powerpointu).
 
Softvérová licencia
Shareware - buď v jeho plnej verzii alebo iba v čiastočnej verzii, jeho autor umožňuje legálne používať každému používateľovi, ktorý ho používa na nekomerčné účely. Niekedy je použitie sharewaru viazané iba na určitú počiatočnú dobu, po uplynutí ktorej si musí používateľ daný program buď zakúpiť, alebo v prípade, ak to autor umožňuje, sa u nich zaregistrovať a ďalej používať iba určitú neúplnú verziu tohto programu. Demo(obmedzenie funkcionality programu) alebo trial(časovo obmedzená) verziu.
 Freeware je voľne šíriteľný softvér,ktorý autor určil na voľné komerčné aj nekomerčné použitie všetkým užívateľom, pričom sa vzdal nároku na finančné vyrovnanie. Autorské práva freewaru sú však ponechané jeho autorovi, preto ho užívatelia nemôžu modifikovať ani vkladať do vlastných produktov
Adware  právo používať za predpokladu, že musíme používať niečo iné (spammery, reklamy)
Public domain  je podobne ako freeware ponechaný verejnosti na voľné používanie, ale oproti freewaru s tým rozdielom, že sa jeho autori úplne vzdali autorských práv a dali každému užívateľovi právo tento softvér ľubovoľne modifikovať, či vkladať ako súčasť do vlastných produktov.
OEM (Original Equipment Manufacture) - takto označované produkty sú predinštalované výrobcami počítačov v nových počítačoch a dodávané za cenovo veľmi zaujímavých podmienok.
Softvér v krabici (FPP - Full Package Product) - je určený pre koncový predaj zákazníkom, ktorí zakupujú len jednu alebo dve licencie. Softvér zakúpený ako FPP je možné ďalej predať alebo previesť na iný subjekt.
GNU - GPL - tzv. verejná licencia GNU (GNU Public Licence) umožňuje voľne šíriť softvér z pohľadu ceny i zdrojového kódu. Najväčšia výhoda takéhoto SW vychádza od samotných používateľov – ak potrebujú nejakú novú funkciu, môžu ju pridať do programu a potom ju poskytnúť ďalej (stále však pod licenciou GPL!).

Záver
Cieľom tohto projektu bolo ukázať, že sa dá počítač používať aj s legálnym softvérom, tak aby sme neporušovali zákony a oboznámiť ľudí s druhmi softvéru, ktoré denne používajú a nepoznajú ich. Polícia na Slovensku zatiaľ kontroluje legálny softvér hlavne vo veľkých firmách. Domácnosti zatiaľ nikto nekontroluje. Ako ste mohli počuť v mojej práci, tak existuje mnoho alternatívnych free programov, ktoré nahrádzajú tie platené. Takže aj študenti si môžu dovoliť legálne používať softvér a nemusia si ho sťahovať, cracovať atď. Dúfam, že Vás táto práca zaujala a zapamätali ste si aspoň niektoré veci.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023