Obrazový formát JPEG

Ostatné » Informatika

Autor: ivana123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.01.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 268 slov
Počet zobrazení: 2 328
Tlačení: 292
Uložení: 318
Obrazový formát JPEG
 
JPEG je skratka pre “Joint Photographic Experts Group“ (Združená skupina fotografických expertov). Táto skupina vznikla v roku 1986 s cieľom vytvorenia prvého medzinárodneho štandardu pre kompresiu a dekompresiu spojito tónovaného (viacúrovňového) statického obrazu. Združenie predstavuje komisiu, ktora pracuje na oboch ISO aj ITU-T štandardoch. Oficiálny nazov komisie je ISO/IEC JTC1 SC29 Working Group 1. JPEG môžme stručne charakterizovať ako moderný obrazový formát, ktorý dosahuje rekordné úrovne kompresie, i o niekoľko rádov väčšie než pri kompresii u formátov TIFF, BMP alebo GIF. Dosahuje toho však tým, že obrázok mierne pozmení  (algoritmizuje ho pre účinnejšiu kompresiu). Pod pojmom kompresia si predstavujeme algoritmus, alebo tiež postup, ako niečo zmenšiť. V našom prípade objem dát, ktoré popisujú našu bitovú mapu. Štandard JPEG predstavuje stratovú metódu kompresie dát.
 
Podstata kompresného algoritmu použitého v štandarde JPEG, spočíva vo využití transformačných vlastností DCT (diskrétnej kosínusovej transformácie) a kvantizácii získaných koeficientov. JPEG je spôsob ako si zachovať bitmapový obrázok tak, aby nezaberal zbytočne veľa miesta a dal sa opäť v budúcnosti prehliadnuť. Samozrejme, nemusí to byť len ikonka na obrazovke, ale taktiež aj snímka digitálneho fotoaparátu, výstup scanneru a podobne.
Výhody a nevýhody formátu JPG: · ukladá plnú farebnú informáciu (24 bitov na pixel) · je vhodný na ukladanie fotografii so spojitým prechodom farieb
· veľký kompresný pomer (väčší ako pri GIF,PNG) · nastaviteľná kvalita a teda aj kompresný pomer · JPEG predstavuje medzinárodne uznávaný štandard
 
· nie je vhodným pracovným formátom pretože k strate grafickej informácie (resp. zmene) dochádza pri každom uložení obrázka · nevhodný pre kompresiu grafiky, čo obsahuje ostré hrany · na rozdiel od GIF neumožňuje používanie priehľadnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#graficky format


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030