Informácia - vysvetlenie

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 10.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 108 slov
Počet zobrazení: 3 173
Tlačení: 240
Uložení: 264
Informácia
 
Z dostupnej literatúry je možné získať veľké množstvo definícií pojmu informácia.
 
Pre potreby predmetu  autor skrípt  vytvoril účelovú definíciu:
 
Informácia  - hovorovo akákoľvek správa získaná rozhovorom, z novín, televízie, rádia. Podľa vedeckej teórie je informácia istá veličina, ktorá znižuje doterajšiu neurčitosť, neznalosť o nejakom jave.
 
Informácie podnikateľské – sú informácie obiehajúce v podnikateľskej sfére. Využívajú  sa na ovplyvňovanie výrobných, obchodných, riadiacich a iných procesov. Týkajú sa vzťahov ľudí k podnikateľským procesom, vzťahov medzi ľuďmi, potrieb, záujmov a cieľov podniku.
 
Obvyklými druhmi informácií vyskytujúcimi sa v podnikaní sú:
- informácie z odboru podnikania;
- informácie právne;
- informácie ekonomické;
- informácie o trhu;
- informácie zo zahraničia;
- informácie všeobecné;
- informácie obchodné;
- informácie organizačné;
- informácie personálne;
- informácie o systéme riadenia.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#informácia #informácia referáty #ziskavanie a spracovanie informacií


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041