Fázy životného cyklu IS

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 10.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 135 slov
Počet zobrazení: 2 903
Tlačení: 256
Uložení: 246
Fázy životného cyklu IS
 
Ako už bolo uvedené skôr, vývoj životného cyklu informačného systému napreduje na základe logickej nadväznosti vývojových fáz, ktoré možno považovať za obsahovo relatívne samostatné časti životného cyklu.
 
Členenie životného cyklu IS však nie je pri všetkých modeloch rovnaké, čo súvisí najmä s tým, že  prístup k životnému cyklu IS je rozdielny.
 
Napríklad:
- Evolučný model člení životný cyklus na: koncept projektovej realizácie, nové aplikácie a systémy, úlohy prislúchajúce k čiastkovému projektu, nasadenie projektov, analýza IS, vývoj, inštalácia a podpora, hodnotenie používateľa, ...
- Waterfall model člení životný cyklus na: fázu požiadaviek, fázu návrhu, fázu implementácie, fázu testovania, fázu uvoľnenia, post - implementačnú fázu.
- Špirálový model člení životný cyklus na: plánovanie, analýzu rizík, vývoj, hodnotenie používateľa, atď.
 
Dôležité však je, že konkrétny používateľ si môže podľa svojich potrieb upraviť fázy životného cyklu IS podľa svojich potrieb.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#fázy životného cyklu #fázy životného cyklu IS


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012