Vývoj SW

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 12.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 317 slov
Počet zobrazení: 2 018
Tlačení: 253
Uložení: 238
Vývoj SW

7.1  Rámcový opis fázy
Fáza vývoja spočíva v  kódovaní (programovaní) jednotlivých modulov vytváraného IS v cieľovom implementačnom prostredí (progra­movacom jazyku).
Cieľom tejto fázy je:
· programovo realizovať progra­mové špecifikácie všetkých modulov, definovaných v architektúre IS;
· vypracovať podrobnú programovú dokumentáciu k jednotlivým vytvore­ným programovým modulom, resp. systémovú dokumentáciu.
 
7.2  Detailný opis fázy
 
Fáza -  Vývoj SW sa člení na nasledovné etapy :
· kódovanie / programovanie,
· testovanie programov,
· vytvorenie dokumentácie k programom,
· vytvorenie produkčnej verzie modulov,
· vytvorenie používateľskej príručky.
 
7.2.1  Kódovanie - programovanie
Členovia vývojových tímov programujú jednotlivé moduly IS tak, aby vytvorené programové vybavenie plne pokrylo požadované funkcie modulov IS. Využívajú  pritom  štandardy platné pre programovanie.
 
7.2.2  Testovanie programov
Počas vývoja jednotlivých modulov systému sa vykonáva i prvá fáza testovania. V tejto etape slúži k internému overeniu funkčnosti vy­tváraného modulu a vykonáva ho tvorca zdrojových programov. Z tohto dôvodu nie je potrebné vytvoriť protokol z testovania.
 
7.2.3  Vytvorenie dokumentácie k programom
Zdrojové texty programov  sú opísané v dokumentácii s názvom Programová a systémová dokumentácia, ktorá opisuje podmienky inštalácie SW a jeho prevádzky.

7.2.4  Vytvorenie používateľskej dokumentácie
Vytváraná  používa­teľská dokumentácia  zvyčajne pozostáva z inštalačnej, referenčnej a používateľskej príručky. Na dopracovanie používateľskej doku­mentácie nadväzuje začiatok školenia budúcich používateľov systému.
 
Postupnosť činností  v rámci fázy vývoja SW  IS možno zjednodušenie vyjadriť diagramom postupu prác, ktorý je znázornený  obrázkom č. 11.
 
7.3  Dokumenty vznikajúce v rámci fázy
 
V rámci fázy – Vývoj SW vznikajú nasledovné dokumenty:
· zdrojové programy modulov,
· programová a systémová dokumentácia,
· používateľská dokumentácia.
 
7.4  Podmienky začatia a ukončenia fázy
 
Podmienky začatia fázy sú nasledovné:
· ukončený návrh architektúry systému  a návrh logiky modulov.
Podmienky ukončenia fázy sú nasledovné:
· prebratie dokumentácie vytvorenej v rámci fázy.

Zadávateľ môže pre  formálne ukončenie fázy vývoja SW vyžadovať odsúhlasenie vybraných  dokumentov.
 
7.5  Zodpovednosť za realizáciu fázy
Zodpovednosť za realizáciu fázy  má riešiteľ projektu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ZAVINAč #zavinač ako sa píše #sw #návrh sietí


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030