Budovanie HW a SW platformy IS

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 12.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 275 slov
Počet zobrazení: 1 743
Tlačení: 225
Uložení: 253
Budovanie HW a SW platformy IS

8.1  Rámcový opis fázy
Cieľom tejto fázy je navrhnúť, špecifikovať, naplánovať a vybudovať HW platformu budovaného IS,  vrátane testovania dodanej techniky a základného SW.
 
8.2  Detailný opis fázy 
Vecnou postatou riešenie hardvérovej platformy IS je návrh technického riešenia IS, vrátane dodávateľov, určenie  počtu a  parametrov jednotlivých druhov komponentov (technických zariadení), jeho priestorové rozmiestnenie v objektoch spoločnosti, ako aj určenie rozhraní voči okolitému prostrediu.
 
V tejto fáze je potrebné navrhnúť i základné SW riešenia IS, predovšetkým vybrať vhodné operačné systémy, DB prostredia, používané jazyky, generátory, komerčné aplikačné systémy, CASE systémov a pod. 

Technické prostriedky budovaného IS (bez ohľadu na architektúru) možno rozdeliť na 6 oblastí:
· centrálny počítačový prostriedok (vrátane záložného prostriedku),
· komunikačné prostredie,
· servery organizačných jednotiek,
· koncové PC  stanice,
· prídavné zariadenia,
· ochranné a bezpečnostné prvky.
 
Pri návrhu jednotlivých komponentov musí byť braná do úvahy potrebná kvalita, funkčnosť a spoľahlivosť, bezpečnosť, ale aj univerzalita a  perspektívna obnoviteľnosť.
 
Dôležitý krok predstavuje  priestorové rozmiestnenie navrhnutých technických zariadení v objektoch  spoločnosti a ich osadenie základným SW.
 
Po uzatvorení dekompozácie SW na moduly je potrebné vykonať aj priradenie aplikačných modulov rozmiestneným technickým zariadeniam, čím sa určí rozloženie spracovacích procesov IS v objektoch spoločnosti.
 
8.3  Dokumenty vznikajúce v rámci fázy
V rámci fázy – Budovanie HW platformy IS vznikajú nasledovné dokumenty :
· Návrh a špecifikácia HW komponentov;
· Plán dodávok, nasadzovania a testovania HW komponentov.
 
8.4  Podmienky začatia a ukončenia fázy
Podmienkou začatia fázy je odsúhlasenie  Špecifikácia IS.
Podmienky  ukončenia fázy sú nasledovné:
· odsúhlasenie skladby HW platformy;
· schválenie Plán dodávky, nasadzovania a testovania HW komponentov IS.
 
8.5  Zodpovednosť za realizáciu fázy
Zodpovednosť za realizáciu fázy  má riešiteľ v spolupráci so zadávateľom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#platformy #zasady v


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.790