Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 12.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 138 slov
Počet zobrazení: 2 144
Tlačení: 234
Uložení: 227
Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
 
(1) Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a sprostredkovateľ tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.
 
(2) Opatrenia podľa odseku 1 prijme prevádzkovateľ a sprostredkovateľ vo forme bezpečnostného projektu informačného systému (ďalej len „bezpečnostný projekt“) a zabezpečí jeho vypracovanie, ak
 
a)  informačný systém je prepojený na verejne prístupnú počítačovú sieť alebo je prevádzkovaný v počítačovej sieti, ktorá je prepojená na verejne prístupnú počítačovú sieť,
 
b)  sú v informačnom systéme spracúvané osobitné kategórie osobných údajov (• 8), alebo
 
c)  informačný systém podlieha výnimkám uvedeným v • 2 ods. 2.
 
(3) Na požiadanie úradu prevádzkovateľ a sprostredkovateľ preukážu rozsah a obsah prijatých technických, organizačných a personálnych opatrení podľa odseku 1 alebo 2.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ochrana osobnych udajov #bezpečnosť #rozne druhy konikov zijucich na luke


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013