Formáty video súborov

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 30.09.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 930 slov
Počet zobrazení: 8 912
Tlačení: 395
Uložení: 415
Formáty video súborov
 
Podobne ako pri zvuku, môžeme aj video formáty rozdeliť do 2 skupín:
komprimované a nekomprimované. Často krát ide o jeden formát s rôznou
kompresiou (kontajner). Ako zvukový súbor, tak aj video súbor pozostáva
z hlavičky a samotných údajov. V hlavičke sú uložené informácie ako typ
súboru, použitá kompresia, počet prúdov (streamov) a pod. Niektoré
formáty sú štandardizované a niektoré kompresné technológie sú mylne
označované ako formáty.
 
*Formáty MPEG*
Vo svojom pôvodnom význame je MPEG skratka (Moving Picture Experts
Group) skupiny, ktorá vytvorila štandardy pre kompresiu zvukových a
obrazových signálov a ich synchronizáciu. MPEG vznikla v roku 1988.
V aktuálnej implementácií MPEG rozpoznávame tri typy obrázkov (snímok):
I – (Intra Coded Image) intra snímka, obsahuje skomprimované informácie
celej snímky
P – (Predicted Image) predikčná snímka, obsahuje zmeny medzi dvoma snímkami.
B – (Bidirectionally Interpolated Image) snímka, ktorá obsahuje zmeny
medzi predchádzajúcou a budúcou snímkou.
Typický 30 obrázkový MPEG je zložený z nasledovných obrázkov:
IBBPBBPBBPBBPBBIBBPBBPBBPBBPBB
B obrázky sa počítajú z I a P obrázkov.
Bolo schválených 5 noriem pre rôzne použitie, líšiace sa metódou a
stupňom kompresie.
 
· MPEG 1 – je určený pre stály dátový tok, používa sa pre Video-CD.
Základnou myšlienkou kódovania v systéme MPEG 1  je zmenšenie
priestorovej redundancie (nadbytočnosti) v jednej snímke a časovej
redundancie medzi snímkami. Štandard MPEG-1 je najčastejšie používaný na vytvorenie videa s rozlíšením 352×240 pixelov pri 25 snímkach za
sekundu. Video zaznamenané v tomto štandarde má o niečo nižšiu kvalitu
ako bežné video zaznamenané videorekordérom. Súbory s príponou *.m1v
obvykle predstavujú základné dátové prúdy formátu MPEG-1, ktoré obsahujú
iba video. Súbory s príponou *.mpg a *.mpeg obsahujú video kódované vo
formáte MPEG-1 a zvuk kódovaný vo formáte MPEG-1 Layer II (mp2), ale
tiež sa v nich môže vyskytovať aj video v MPEG-2.
 
· MPEG 2 - je vytvorený pre profesionálne účely a rozširuje formát MPEG
1 o nové vlastnosti, ktoré umožňujú jeho použitie v televíznom
priemysle. MPEG 2 pokrýva potreby všetkých odvetví digitálnej televízie
a to od systémov LDTV (Low Definition Television) s prenosovou
rýchlosťou 4 Mbit/s, cez SDTV (Standard DTV) s 15 Mbit/s až po HDTV
(High DTV) s 80 Mbit/s, pre ktorý bol pôvodne navrhovaný samostatný
formát MPEG 3. Svoje použitie našiel aj v profesionálnych štúdiách na
DVD nosičoch a SVCD (Super VideoCD). MPEG 2 prináša  rozšírenie v
kvalite obrazu (rozlíšenie, farebnosť) a zvuku (viackanálový zvuk do
7.1). Pre zvuk môžeme použiť až 8 nezávislých kanálov. Najčastejšie sa
využíva systém Dolby AC-3 (tiež nazývaný Dolby Digital). Všetky DVD
filmy obsahujú zvuk v AC3 (môže obsahovať viacej zvukových stôp – rôzny dabing).
 
· MPEG 3 – bol určený pre HDTV, časom zanikol a používa sa MPEG 2.
 
· MPEG 4 - je určený pre prácu s videom pri extrémne malom dátovom toku (okolo 9600 kbit/s), ktorý môže byť premenlivý. Tento formát má
zabudovanú podporu streaming technológie (postupné načítanie a
prehrávanie dát). Jednotlivé časti prenášanej informácie (scéna, na
ktorú sa video "premieta", zakódované video, zakódované audio) sa v
štandarde MPEG 4 chápu ako objekty a ich deskriptory. Otvorenosť formátu
je taká, že je možné definovať i vlastný objekt a deskriptor - napríklad
titulky. Bol navrhovaný pre prenos videa cez internet (streaming) a pre
mobilnú komunikáciu.
 
· MPEG 7 - neponúka žiadne nové kompresné technológie a nie je
považovaný za nositeľa samotného obsahu audio/videa ako jeho súrodenci
MPEG 1, MPEG 2 a MPEG 4. Namiesto toho ponúka metadáta (informácie) o
audio a video súboroch, umožňuje vyhľadávanie a indexovanie audio/video
dát na základe informácií o presnom obsahu záznamu.
 
*Formát AVI*
 
Audio Video Interleave (AVI) je kontajnerový formát pre ukladanie obrazu
a zvuku. Voľne by sa to dalo preložiť ako prekladaný zvuk s videom.
Použila ho firma Microsoft už v operačnom systéme Windows 3.11. Video
 
dáta boli pôvodne bez kompresie s rozlíšením 160 x 120 bodov pri 15
snímkach za sekundu, pretože procesory neboli také výkonné, aby zvládli
dekompresiu v reálnom čase. Následne bol tento formát doplnený o vyššie
rozlíšenie, vrátane voľby kodeku pre zníženie dátového toku.
 
 Existujú tri typy AVI, ktoré boli postupne vyvíjané a zavádzané do praxe. Na
začiatku súboru je hlavička, ktorá obsahuje informácie o videu (počet
snímok za sekundu, rozlíšenie, kompresia...) a o zvuku (vzorkovacia
frekvencia, počet kanálov, kompresia, …), na konci je tabuľka, v ktorej
sú informácie o poradovom čísle jednotlivých snímok videa, resp. audio
paketu a o ich pozíciách v súbore.
 
*Typy AVI súborov :
AVI 1.0 - umožňuje nahrávať iba do veľkosti 1GB, maximálny počet
snímok je 22500, čo je asi štvrť hodiny záznamu pre 25 fps, používal sa
vo Windows 3.1, už sa nepoužíva.
· AVI 1.1 - rozšírenie nahrávania a indexovania do veľkosti súboru 2GB,
niektoré programy riešia prekonanie tejto bariéry pomocou nahrávania do
viacerých súborov.
· AVI 2.0 - má neobmedzenú veľkosť súboru, ale FAT32 obmedzuje maximálnu veľkosť na 4GB, na NTFS je (takmer) neobmedzená (iba veľkosťou disku).

AVI sa nehodí na prenos cez internet
, ale na zachytávanie videa určeného na ďalšie spracovanie (editáciu), pretože je podporovaný veľkým množstvom programov a používa sa aj v iných OS. Najobľúbenejší je DV AVI, čo je AVI súbor s kompresiou DV, ktorá sa používa v digitálnych kamerách, kde je zaručená synchronizácia obrazu a zvuku.
AVI je najrozšírenejším kontajnerom pre ukladanie videa. Podporuje
väčšinu kompresií zvuku i obrazu, aj keď niektoré formáty mu robia
problém. Výhodou formátu je veľká kompatibilita so všetkými OS.
Nevýhodou je nekompatibilita s novými kvalitnými formátmi zvuku/videa.

Najčastejšie sa vyskytujúce kodeky videa pre AVI:

· DivX
· Xvid
· Cinepak
· Indeo
· MJPEG
· DV

Najčastejšie sa vyskytujúce kodeky zvuku pre AVI:
· MP3
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012