Informatika základné pojmy

Ostatné » Informatika

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 016 slov
Počet zobrazení: 6 065
Tlačení: 293
Uložení: 286
Informatika:
Je veda o informácii a jej automatickom spracovaní. Hlavný predmet štúdia informatiky je teda štruktúra, vytváranie, manažment, uchovanie, získavanie, rozširovanie a prenos informácií.
 
Základné pojmy:
Všetko, čo ukladáme do PC, či už na jeho pevný disk alebo inú vonkajšiu pamäť, všetko zaberá v pamäti nejaké miesto. Každá pamäť PC má obmedzenú kapacitu. Kapacitu určitej pamäte PC meriame jednotkami množstva informácií.

Bit je názov základnej jednotky informácie. Ako skratka sa používa bit alebo b. Používa sa v teórii informácie a v informatike. Bit môže nadobúdať jednu z dvoch logických hodnôt. V praxi nadobúda vždy jednu z dvoch vzájomne sa vylučujúcich stavov, ako „pravda“ -- „nepravda“, „zapnutý“ -- „vypnutý“, nula -- jedna.

V PC sú čisto elektronické súčiastky, v ktorých buď je alebo nie je elektrické napätie. Potom hodnota 0 znamená nie je alebo vypnuté a hodnota 1 znamená je alebo zapnuté. Samotný bit nám však ešte veľmi nepomôže ukladať informácie, nato nám slúži až ďalšia vyššia jednotka, a tou je 1 byte (čítaj "bajt"), v preklade znak(označenie má 1B). Platí vzťah, že: 1B = 8b .

Každý jeden znak, ktorý stlačíme na klávesnici, zaberie v pamäti priestor o veľkosti 1B. 1byte je vlastne kombinácia 8 za sebou idúcich 0 a 1, lebo sa skladá z 8bitov. Keby sme to matematicky prepočítali, tak zistíme, že takto môžme vytvoriť presne 256 rôznych kombinácií. To v praxi znamená, že môžeme na PC napísať len 256 rôznych znakov (lebo 1 znak = 1 byte).
 
Termíny pre veľké množstvá informácie sa tvoria pridaním štandardných predpon: kilobit (Kb, Kbit), megabit (Mb, Mbit), gigabit (Gb, Gbit) a pre veľké množstvá pamäte sa používaju: kilobajt (KB), megabajt (MB), gigabajt (GB) a tak ďalej. Veľkosti pamäte sa zvyčajne udávajú v bajtoch, prenosové rýchlosti počítačových sieti v bitoch (za sekundu).
 
Informácia je:
– všeobecne aj číslo, ktoré vyjadruje množstvo údajov prenášaných oznamovacím kanálom (napr. el. napätie, ale aj tlak vzduchu prenášaný spojovacím potrubím).
– správa vyvolávajúca akciu; čiže správa ktorej predchádzala konečná postupnosť (reťazec) pozostávajúca zo znakov 0 a 1 (písmen, symbolov nejakej abecedy).
– je správa, ktorá predstavuje nové poznatky, umožňuje konať určitým spôsobom. Informácie vytvárajú vzťahy a vyjadrujú stavy.
–dáta (údaje) sú správy alebo ich časti, ktoré sa dajú spracovať. Informáciami sú dáta, ktoré sú nositeľmi významu pre ľudí. Informácia je teda produkt, výstup spracovania správ.
 
SW a HW:
Počítač je mnohostranné elektronické zariadenie uchovávajúce a spracúvajúce informácie alebo údaje podľa počítačového programu, teda súboru príkazov. Program a ďalšie operačné príkazy sa označujú ako softvér (SW – programové vybavenie počítača). Prvky, z ktorých sa počítač fyzicky skladá, ako je klávesnica, monitor a hlavná systémová jednotka, tvoria hardvér (HW – technické vybavenie počítača).
 
Základné HW zloženie:
 
Procesor - CPU:
Je integrovaný obvod s vysokou hustotou integrácie. Obsahuje v puzdre množstvo tranzistorov. Je to je ústredná výkonná jednotka počítača, ktorá číta z pamäti inštrukcie a na ich základe vykonáva program. Rýchlosť operácii určuje pracovná frekvencia v MHz. Poznáme 8 bitové, 16 bitové, 32 bitové a 64 bitové procesory.
 
Operačná pamäť – RAM:
Slúži na dočasné uloženie spracovávaných programov a údajov. Veľkosť je udávaná v násobkoch bajtov (MB,GB).
 
Harddisk - HDD:
Je to magnetické pamäťové médium. Obsah sa pri výpadku prúdu nestratí. Ukladajú sa naň súbory a tie sú v adresárovej štruktúre. Veľkosť v GB.
 
Základná doska – (Motherboard):
Na ňu sa umiestňujú rozširujúce karty vstupno-výstupných zariadení, procesor, zbernice, sloty, pamäť a iné komponenty. Drží ich prehľadne usporiadané, navzájom ich prepája, rozvádza napájacie napätie a obsahuje niekoľko konektorov na pripojenie ďalších zariadení. Okrem toho sa na doske nachádzajú ďalšie elektronické obvody, ktoré zabezpečujú prenos informácií medzi jednotlivými časťami počítača.
 
Mechaniky CD-ROM, DVD-ROM:
Jedná sa o externú pamäť v podobe plastovej platne, na ktorej je nanesená reflexná vrstva, do ktorej boli pred čítaním vylisované alebo vypálené pity. Na jeden CD-ROM klasickej 12cm veľkosti sa vojde približne 700 MB a na jeden DVD-ROM disk asi 4,7 GB (na dvojvrstvové až dvakrát toľko).
 
Sieťová karta:
Sieťová karta slúži na pripojenie počítača do počítačovej siete. Karty sú rôzneho typu, v závislosti od typu siete.
 
Zvuková karta:
Počítač bez zvukovej karty vydáva len zvuky obmedzenej úrovne. Väčšina základných dosiek je vybavených integrovanou zvukovou kartou. Zvukovú kartu môžeme zakúpiť i dodatočne a zasunúť do slotu na základnej doske.

Skrinka:
Osobný počítač (jeho systémová jednotka) je uložený v plechovej (resp. plastovej) skrinke v ktorej sú uložené všetky podstatné časti počítača

Zdroj:
je súčiastkou (komponentom) počítača, ktorá zabezpečuje dodávku energie pre systém transformovaním vstupného napätia na napätia požadované pri požadovanom výkone.

Vstupné zariadenia: od užívateľa   informácia do PC
klávesnica, myš, scanner, joystick, webkamera, mikrofón, touchpad, trackball, volant...

Výstupné zariadenia: z PC  informácia  k užívateľovi
monitor, tlačiareň, reproduktory, slúchadlá...
 
Operačný systém (OS):
K základnému programovému vybaveniu počítača patrí operačný systém, ktorý sa vkladá do pamäte vždy po štarte. Je to súbor programov, ktoré riadia celkovú činnosť PC.
 
Funkcie :
– Riadi, spravuje technické prostriedky počítača a ich komponenty
– Spravuje údaje
– Riadi spracovanie úloh
– Podporuje komunikáciu užívateľa s počítačom
– Podporuje bezpečnosť a spoľahlivosť výpočtového systému
 
Technické prostriedky sú napr. procesory, operačná pamäť, vonkajšia pamäť, vstupné a výstupné zariadenia. Operačný systém je teda správcom prostriedkov.
 
Najbežnejšie súčasné desktopové operačné systémy sú Microsoft Windows, Mac OS X, Linux. Windows je najpopulárnejší desktopový OS, pričom Linux je najpoužívanejší v serverových prostrediach.
 
Microsoft Windows:
Microsoft Windows je názov pre sériu niekoľkých rodín operačných systémov od spoločnosti Microsoft. Microsoft prvýkrát uviedol pod názvom Windows operačné prostredie v novembri 1985 ako nadstavbu pre operačný systém MS-DOS v snahe odpovedať na narastajúcu popularitu grafických používateľských rozhraní. Microsoft Windows časom získal dominantné postavenie na celosvetovom trhu osobných počítačov. V súčastnosti je jeho podiel okolo 90 % s klesajúcou tendenciou, kvôli stúpajúcej popularite alternatívnych operačných systémov, ako napr. Linux či Mac OS X.
 
MAC OS X:
Mac OS X je rad patentovaných, graficky orientovaných operačných systémov, ktoré sú vyvinuté a predávané spoločnosťou Apple a z ktorých najnovší je predinštalovaný na všetkých predávaných počítačoch Macintosh.
 
Linux:
Linux je počítačový operačný systém a jeho jadro. Patrí medzi najznámejšie a najúspešnejšie príklady slobodného softvéru vyvíjaného ako open source. Linux je vhodnou voľbou pre rôzne druhy internetových serverov, hlavne kvôli bezpečnosti a stabilite vyplývajúcej z vývojového modelu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019