Zrážacie reakcie

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: filomena (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 22.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 261 slov
Počet zobrazení: 3 767
Tlačení: 154
Uložení: 212

Zrážacie reakcie

Téma: Zrážacie reakcie.

Úloha: Príprava zrazeniny halogenidu striebra.

Princíp: Ag+ + h- ---> Agh↓ (h – halogenid)

Vlastnosti: Zrážacie reakcie sú chemické reakcie, pri ktorých z reaktantov v roztoku vzniká málo rozpustný produkt – zrazenina. V reakčnej zmesi sa ustáli chemická rovnováha, ktorá je posunutá na stranu produktu a má dynamický charakter. Súčin rovnovážnych koncentrácií je pri danej teplote konštantný. Jeho hodnota závisí od teploty. Súčin rozpustnosti nepriamo vyjadruje rozpustnosť. Čím je hodnota súčinu rozpustnosti látky pri danej teplote väčšia, tým je látka rozpustnejšia. Z poznatkov o zrážacích reakciách a súčinu rozpustnosti vyplýva: 

  • začne sa vylučovať z roztoku málo rozpustná látka
  • rozpúšťa sa dovtedy, kým nedosiahne takú hodnotu, ktorá zodpovedá súčinu rozpustnosti látky pri danej teplote.

Použitie metódy zrážania : analytická chémia, dôkazové reakcie prítomnosti charakteristických iónov.

Pomôcky: mriežka, kadička, lyžička, sklenená tyčinka, pipeta

Chemikálie : AgNO3 – dusičnan strieborný
KI – jodid draselný
KBr – bromid draselný
FeCl3 – chlorid železitý
H2O dest. – destilovaná voda

Postup: 1. Pripravili sme si pomôcky, očistili sme ich vodou a pripravili sme vodné roztoky jodidu a bromidu draselného bez udania koncentrácie.
2. Malé množstvá jodidu draselného, bromidu draselného a chloridu železitého sme si preniesli na mriežku.
3. Do roztokov sme pridali dusičnan strieborný.
4. Pozorovali sme vznik zrazeniny.

Priebeh: 1. AgNO3 + KI → AgI↓ + NO3-(aq)+ K+(ag)
Farba zrazeniny: žltobiela
- disociácia

  • AgNO3 + KBr → AgBr↓ + NO3-(aq)+ K+(ag)
Farba zrazeniny: šedá
- disociácia
  • 3 AgNO3 + FeCl3 → 3AgCl ↓ + 3NO3-(aq) + FeIII- (ag)
Farba zrazeniny: oranžovobiela
- hydrolýza

Záver : Vysvetlili sme si princíp vzniku zrazeniny a podstatu zrážacích reakcií. Pozorovali sme vznik zrazeniny charakteristických iónov.

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.012 s.
Zavrieť reklamu