Skúmanie kinematiky pohybu guľôčky po vodorovnej a naklonenej rovine

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 28.09.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 374 slov
Počet zobrazení: 657
Tlačení: 53
Uložení: 47

Laboratórne cvičenie

Téma: Skúmanie kinematiky pohybu guľôčky po vodorovnej a naklonenej rovine. 

Úlohy: 1. Overiť, aký druh pohybu vykonáva guľôčka po vodorovnej rovine.

  1. Zistiť druh pohybu guľôčky na naklonenej rovine.

Pomôcky: doska, guľôčka, dĺžkové meradlo, stopky

Postup: 1. Zostavíme pomôcky podľa nákresu.

A

A3

A2 

A1BB3B2B1C

  1. Guľôčku uvoľníme z najvyššieho bodu naklonenej roviny, zazname-

náme čas t pohybu po vodorovnej rovine.

  1. Vypočítame priemernú rýchlosť pohybu po vodorovnej rovine.
  2. Zostrojíme graf závislosti dráhy od času pre pohyb po vodorovnej ro-

vine.

  1. Veľkosť v = v (t) okamžitej rýchlosti guľôčky pri jej pohybe po na-

klonenej rovine postupným uvoľňovaním guľôčky zo zvolených po-

lôh A1, A2, A3, A.

  1. Odmerané hodnoty s a t zapíšeme do tabuľky.
  2. Z veľkosti dráhy l a rôznych hodnôt času t1 vypočítame hodnoty o-

kamžitej rýchlosti guľôčky v bode B. v = l / t1

Z rôznych hodnôt dráhy s a príslušnej okamžitej rýchlosti v vypočíta-

me hodnoty zrýchlenia.  a = v / 2s

  1. Zostrojíme graf závislosti v = v (t). Porovnáme navzájom hodnoty

zrýchlenia a rozhodneme, či pohyb guľôčky po naklonenej rovine je

rovnomerne zrýchlený.

Tabuľka 1: určenie priemernej rýchlosti

Vodorovná rovina

Naklonená rovina

10-2m

t

s

v

m.s-1

s

10-2m

t

s

v

m.s-1

BC 100

1,77

0,56

A1B 50

2,23

0,22

BB1 75

1,27

0,6

A2A1 50

1,97

0,25

BB2 50

0,85

0,59

A3A2 50

1,95

0,26

BB3 25 

0,37

0,67

AA3 50

1,71

0,30

Tabuľka 2 : overenie závislosti rýchlosti a dráhy od času

Naklonená rovina

Vodorovná rovina

10-2m

t

s

a

m.s-1

l = /BC/

10 m

t1

s

v

m.s-1

BC 100

1,77

0,157

100

3,82

0,3

BB1 75

1,27

0,24

100

2,21

0,4

BB2 50

0,85

0,348

100

1,82

0,5

BB3 25 

0,37

0,9

100

1,52

0,6

Graf 1 : naklonená rovina Graf 2 : vodorovná rovina

s v

m m.s-1

100 0,6

75 0,5

50 0,4

25 0,3

0 0

0,37 0,85 1,27 1,77 t 1,52 1,82 2,21 2,82 t

s s

Záver: Na vodorovnej rovine je rovnomerne spomalený pohyb, na naklonenej

rovine je pohyb rovnomerne zrýchlený. Grafy nezodpovedajú teoretickému predpokladu, pretože na guľôčku pôsobia odporové sily, nedokonavosť povrchu a chyby merania.

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Skúmanie kinematiky pohybu guľôčky po vodorovnej a naklonenej rovine

Pridať nový komentár


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.132 s.
Zavrieť reklamu