Zmesi, ich vlastnosti a spôsoby oddeľovania

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 28.09.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 398 slov
Počet zobrazení: 699
Tlačení: 48
Uložení: 48

Protokol č. 1

Téma: Zmesi, ich vlastnosti a spôsoby oddeľovania.

Práca pridelená: 29. 9. 2003

Práca odovzdaná: 21. 10. 2003

Úlohy: 1. Oddeliť kuchynskú soľ od kriedy.

  1. Oddeliť farebné zložky farby vo fixke.
  2. Oddeliť farbivo od vody.

Princíp:

Skupenstvo

Príklad

Metóda

Princíp metódy

s+s (tuhá + tuhá)

Železne+drevené piliny

Magnetické vlastnosti 1. Zložky

Zrno+ plevy

Vejačka

Hmotnosť častíc jednej zložky

Piesok+drevené piliny

Sedimentácia

Hmotnosť častíc jednej zložky

Jód+piesok

Sublimácia

Schopnosť jednej zložky sublimovať

Jód+piesok

Rozpustnosť

Rozpustnosť jednej zložky v rozpúšťadle

Štrk+piesok

Sito

Veľkosť častíc

Čaj

Vyluhovanie do vody (extrakcia)

Rozpustnosť jednej zložky

s+l (tuhé v kvapalnom)

Piesok+voda

Sedimentácia

Hmotnosť častíc jednej zložky

Piesok+voda

Filtrácia

Veľkosť častíc

Žmýkačka

Odstredivka (centrifugácia)

Odstredivá sila

Piesok+voda

Odparovanie, sušenie a žíhanie

Teplota varu kvapalnej zložky

s+g (tuhé v plynnom–dym)

Vysávač

Filter (cyklóny)

Veľkosť častíc

l+g (kvapalina vo vzduchu-hmla)

Hmla

Zrážanie

Hmotnosť častíc

Hmla

Sedimetnácia

Hmotnosť častíc

g+g (plyn s plynom)

Plynová maska

Absorbcia

Schopnosť látky absorbovať zložku

Kyslík vo vzdychu

Skvapalnenie

Teplota skvapalnenia jednotlivých látok

l+l (voda+voda)

Čierne tablety

Absorbcia

Schopnosť látky absorbovať zložku

Alkohol+voda

Destilácia, extrakcia

Teplota varu zložiek

Farebné zložky

Chromatografia

Rozpustnosť zložiek v rozpúšťadle

Modrá skalica

Kryštalizácia

Teplota kryštalizácie zložiek

Modrá skalica

Zrážanie

Schopnosť látky dávať zrazeninu

Chemikálie: 1. NaCl, krieda

  1. atrament
  2. metyloranž, čierne tablety

Pomôcky: 1. filtračná aparatúra

  1. filtračný papier, striekačka
  2. skúmavka, filtračná aparatúra (úloha 1)

Postup práce:1. Vyrobíme zmes z kriedy a NaCl. Postavíme filtračnú aparatúru a pripravíme skúmavku. Zmes dáme do skúmavky a prilejeme trochu vody. Potom to filtrujeme cez filtračný papier vložený v lieviku. Na papieri nám ostane krieda, v kadičke vo vode rozpustená NaCl. Rozpustenú NaCl dáme do odparovacej misky a na variči odparujeme vodu , až kým nám neostane len samotná NaCl. Využívame filtráciu a odparovanie.

  1. Na filtračný papier kvapneme atramentom malú bodku. Pomocou striekačky prikvapkáme vodu a čakáme, kým sa zložky farby neoddelia Využívame oddeľovaciu metódu chromatografiu (pozri princíp).
  1. Do skúmavky nalejeme metyloranž a pridáme trochu rozdrvenej čiernej tablety. Filtrujeme cez filtračnú aparatúru ako v úlohe 1. Čierna tableta absorbuje farbivo z metyloranžu a tak nám do kadičky kvapká už len čistá voda. užívame absorbciu a filtráciu.

Aparatúra: 1. (3.) (pozri Chémiu pre 1. ročník str. 154, obr. 38)

Výsledky, výpočty (pozorovania): 1. Na filtračnom papieri nám ostala krieda, v

odparovacej miske po odparení iba NaCl –

kuchynská soľ.

2.

atrament rozpustený vodou

  1. Na filtračnom papieri nám ostala rozdrvená

čierna tableta, ktorá absorbovala farbivo z

metyloranžu, v kadičke len čistá voda.

Záver: Precvičili sme štyri oddeľovacie metódy (filtráciu, odparovanie, absorbciu a

chromatografiu).

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.080 s.
Zavrieť reklamu