Exotermické a endotermické reakcie

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 28.09.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 342 slov
Počet zobrazení: 618
Tlačení: 52
Uložení: 42

Protokol č. 4

Téma: Exotermické a endotermické reakcie.

Práca pridelená: 15. 3. 2004

Práca odovzdaná: 29. 3. 2004

Úlohy:

  1. Zistite ako sa zmení teplota pri rozpúšťaní daných látok.
  1. Zistite ako sa zmení teplota pri daných reakciách.

Princíp:

 Exotermická reakcia: Energia sa uvoľňuje, produkty majú stabilnejšie väzby.

E

reaktanty

uvoľnená E

produkty

Priebeh reakcie

Q < 0

 Endotermická reakcia:Energia sa dodáva, reaktanty majú stabilnejšie väzby.

E

produkty

dodaná E

reaktanty

Priebeh reakcie

Q > 0

Pomôcky: kadičky, teplomer, sklená tyčinka, odmerný valec

Chemikálie:1. tuhé NaOH, Na2CO3, Na2CO3 . 10H2O, Na2S2O3

  1. roztok KOH, NaOH, HCl, HNO3

Postup práce:

  1. Do štyroch rovnakých kadičiek nalejeme po 25 cm3 vody. Teplomerom určíme jej teplotu. Do prvej kadičky pridáme jednu lyžičky hydroxidu sodného. Roztok miešame sklenou tyčinkou dovtedy, kým sa granulky hydroxidu sodného úplne nerozpustia. Priebežne meriame teplotu roztoku a zaznačujeme jej maximálnu hodnotu. Podobne postupujeme s ďalšími vzorkami. Výsledky meraní zaznačíme do tabuľky1.
  1. Najskôr skontrolujeme, či je teplota zásobných roztokov kyselín a hydroxidov rovnaká. Ak nie je, roztoky vytemperujeme (najlepšie na laboratórnu teplotu). Potom pomocou odmerného valca odmeriame do prvej kadičky 25 cm3 roztoku hydroxidu sodného. Napokon za stáleho miešania a priebežného merania teploty pridáme do kadičky rovnaké množstvo kyseliny chlorovodíkovej. Maximálnu hodnotu teploty roztoku zaznačíme do tabuľky 2. Rovnako postupujeme pri zlievaní ďalších dvojíc roztokov podľa tabuľky 2. .

Tabuľky:

1. t (H2O) = 22

NaOH

Na2CO3

Na2CO3 . 10 H2O

Na2S2O3

t max.

42

23

17

17

2. t (NaOH) = 27, t (KOH) = 20

HCl

HNO3

NaOH

26

38

KOH

22

29

Záver:

  1. V dvoch prípadoch (NaOH a Na2CO3) bola chem. reakcia exotermická, energia sa uvoľnila, čiže H < 0. V druhých dvoch prípadoch bola reakcia endotermická, energia sa dodala, čiže H > 0.

2. NaOH + HCl + Q H2O + NaCl

NaOH + HNO3 H2O + NaNO3 + Q

KOH + HCl H2O + KCl + Q

KOH + HNO3 H2O + KNO3 + Q

Kyselinu lejeme vždy pomaly do vody, hovoríme tomu, že kyselinu utopíme. Rozpúšťanie kyseliny je exotermický dej a kyselina má väčšiu hustotu ako voda, klesá na dno a jej molekuly sa pomaly premiešavajú s molekulami vody.

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu