Overenie vzťahu pre periódu kyvadla

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: celestina (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.01.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 494 slov
Počet zobrazení: 553
Tlačení: 54
Uložení: 56

Overenie vzťahu pre periódu kyvadla

Téma: Overenie vzťahu pre periódu kyvadla

Meno

Spolupracovníci:

Dátum: 25.03.2014

Úloha č.1: Overiť závislosti periódy kyvadla od dĺžky kyvadla

Úloha č.2: Overiť nezávislosti periódy kyvadla od hmotnosti telesa

Pomôcky: stojan, šnúrka (kyvadlo), závažia s rôznou hmotnosťou, stopky, meradlo

Teoretická časť: kmit = periodicky sa opakujúca časť kmitavého pohybu kyv = polovička kmitu

perióda = doba kmitu, čas, za ktorý prebehne 1 kmit [T] = 1s T = 1/f frekvencia (kmitočet) = počet kmitov za sekundu *f+ = 1/s = 1 Hz f = 1/T

T = 2π √ ( )

Postup: 1. Zo stojana, šnúrky a závažia zostavíme kyvadlo.

  1. Podľa potreby meníme závažia na
  2. Rozkmitáme kyvadlo a súčasne zapneme
  3. Stopujeme čas, za ktorý vykoná kyvadlo 5
  4. Namerané hodnoty zapíšeme do tabuľky a postup opakujeme podľa

Vypracovanie:

dĺžka kyvadla

l1=1,05m

l2=0,75m

l3=0,37m

hmotnosť závažia

m1=50g

m2=100g

m1=50g

m2=100g

m1=50g

m2=100g

P.m.

5T

T

5T

T

5T

T

5T

T

5T

T

5T

T

1

10,5

2,1

10,4

2,08

8,7

1,74

8,6

1,72

6,2

1,24

6,2

1,24

2

10,2

2,04

10,2

2,04

8,9

1,78

8,6

1,72

6,0

1,2

6,2

1,24

3

10,5

2,1

10,5

2,1

8,5

1,7

8,5

1,7

6,1

1,22

6,1

1,22

4

10,3

2,06

10,4

2,08

8,3

1,66

8,7

1,74

6,3

1,26

6,3

1,26

5

10,1

2,02

10,3

2,06

8,8

1,76

8,3

1,66

6,3

1,26

6,1

1,22

A.p.

2,06

2,07

1,73

1,71

1,24

1,24

Tm – vypočítané hodnoty T- namerané hodnoty

δ - chyba merania, odchýlka

Tm = 2,04 (s)

Tm = 2,04 (s)

Tm = 1,72 (s)

Tm = 1,72 (s)

T = 2,06(s)

T = 2,07 (s)

T = 1,73 (s)

T = 1,71 (s)

δ = (1- ).100 δ = (1- ).100 δ = (1- ).100 δ = (1- ).100 δ = 0,98 (%) δ = 1,4 (%) δ = 0,6 (%) δ = 0,6 (%)

Tm = 1,2 (s) Tm = 1,2 (s)

T = 1,24 (s) T = 1,24 (s)

δ = (1- ).100 δ = (1- ).100

δ = 3,3 (%) δ = 3,3 (%)

Záver: Cieľom cvičenia bolo overiť závislosť periódy kyvadla od dĺžky kyvadla. Zistili sme, že priamoúmerne s dĺžkou kyvadla narastá aj veľkosť periódy a naopak.

Ďalšou úlohou bolo overiť nezávislosti periódy kyvadla od hmotnosti telesa/závažia. Zistili sme, že perióda kyvadla nie je nijako ovplyvnená/ nezávisí od hmotnosti daného závažia.

Pri meraniach mohli vzniknúť isté nepresnosti spôsobené opotrebovaním pomôcok, prípadne chyby oka, oneskorené reflexy pri stopovaní.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.043 s.
Zavrieť reklamu