Pohyb

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: Siu-liu
Typ práce: Ostatné
Dátum: 31.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 429 slov
Počet zobrazení: 5 497
Tlačení: 720
Uložení: 755
Pomôcky: drevená doska so žliabkom, hranol, stopky, hladká oceľová guľôčka, drevená lišta s dĺžkou 1 meter so stupnicou v centimetroch, drevená zarážka

Princíp:
a) Overíme či pohyb guľôčky po prechode z naklonenej roviny na hladkú vodorovnú rovinu bude rovnomerne priamočiary.
b) Overíme či pohyb guľôčky po hladkej naklonenej rovine je rovnomerne zrýchlený.

Pracovný postup:
1.Pomôcky sme zostavili podľa obrázka.
2.Guľôčku sme uvoľnili z istého bodu naklonenej roviny so stálou dĺžkou l1(50cm) a merali sme čas t  potrebný na to, aby guľôčka prešla po vodorovnej rovine po vopred stanovenej dráhe s dĺžkou l2 (50 cm, 60cm, 70cm, 80cm a 90cm). Namerané hodnoty sme zapísali do tabuľky.
3. Zoznámej dráhy l2 a príslušného času t pohybu guľôčky sme určili priemernú rýchlosť v.
4.Podľa výsledkov sme určili , aký pohyb koná guľôčka. Zostrojili sme graf závislosti priemernej rýchlosti od dráhy l2.

Tabuľka a)
Číslo merania    l1 (stála)    l2    t    v
    10¯² m    10¯² m    s    m/s
1.    0,5    0,5    0,61    0,82
2.    0,5    0,6    0,74    0,81
3.    0,5    0,7    0,86    0,81
4.    0,5    0,8    0,97    0,83
5.    0,5    0,9    1,07    0,84

Vzorový výpočet a) v = l2/t
                                 v = 0,5/0,61
                                 v = 0,27 m/s
Graf a)
Pracovný postup b)

1 Pomôcky sme zostavili podľa obrázka ako v postupe a). Uhol sklonu naklonenej roviny musel byť malý (5º až 10º)
2. Guľôčku sme umiestnili na naklonenej rovine do rôznych vzdialeností l1 od dolného konca naklonenej roviny a merali sme čas t, za ktorý guľôčka prejde dráhu l2 .
3. Zo známej veľkosti rýchlosti na konci naklonenej roviny sme irčili zrýchlenie a.
4. Namerané údaje sme zapísali do tabuľky a zastrojili sme graf závislosti veľkosti zrýchlenia od dráhy l1.

Tabuľka b)
Číslo merania    l1    l2(stála)    t    v    a
    10¯² m    10¯² m    s    m/s    m/s²
1.    1    0,5    1,8    0,55    0,15125
2.    0,9    0,5    1,8    0,5    0,1125
3.    0,8    0,5    1,75    0,46    0,08464
4.    0,7    0,5    1,47    0,48    0,08064
5.    0,6    0,5    1,46    0,41    0,05043

Vzorový výpočet
b) v = l2 / t                       a = v²/ 2l1
                               v =1 / 1,8                     a = 0,55² / 2.l1
                               v = 0,55m/s                 a =  0,3025 /  2.1
                                                                   a = 0,15125

Graf b):
Záver:
Cieľom nášho pokusu bolo overiť či pohyb guľôčky po prechode z naklonenej roviny na hladkú vodorovnú rovinu bude rovnomerne priamočiary a či pohyb guľôčky po hladkej naklonenej rovine je rovnomerne zrýchlený.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#laboratórne práce #naklonená rovina


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.044 s.
Zavrieť reklamu