Metrika

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 96 slov
Počet zobrazení: 12 187
Tlačení: 513
Uložení: 535

Metrika

RYTMICKY NEVIAZANÁ REČ - PRÓZA: najzákladnejší rozdiel medzi veršovým textom a prózou je v grafickom členení textu. Próza je písaná od začiatku riadka do konca riadka a verš nevypĺňa rozsah stanoveného riadka. 

=> základné jednotky sú: veta, odsek, text, kapitola, diel

 

RYTMICKY VIAZANÁ REČ - POÉZIA: viazanosť sa prejavuje pravidelným opakovaním

=> základné jednotky sú: verš, strofa, báseň, spev, nadpis

RYTMUS: Rytmus je rozhodujúcim organizačným prvkom

RÝM: zvuková zhoda slabík na konci verša

  • Združený rým: aa/bb/cc.
  • Striedavý rým: abab.
  • Prerývaný rým: abxb.
  • Obkročný rým: abba.
  • Postupný rým: vyskytuje sa vo väčších strofách => abcabc.

VERŠ: jeden riadok básne

STROFA: skupina veršov oddelená od inej skupiny veršov medzerou

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014