Literatúra - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Janko Kráľ - Orol - báseň a rozbor Referát 428 slov 467 3 3 23.08.2017 0
Slovenčina Komično ako estetická kategória drámy, stupne humoru Referát 1093 slov 172 7 5 24.05.2017 0
Slovenčina Dráma ako literárny druh, znaky a žánre Referát 1497 slov 256 8 10 24.05.2017 8
Slovenčina Slovenská moderna a symbolizmus Referát 434 slov 155 9 11 24.05.2017 0
Slovenčina Avantgarda, smery a tendencie v medzivojnovej poézii Referát 390 slov 124 11 8 24.05.2017 0
Slovenčina Naturizmus v slovenskej medzivojnovej literatúre Referát 843 slov 128 8 7 24.05.2017 0
Slovenčina Realizmus v slovenskej próze. Znaky, autori, tvorba. Referát 2450 slov 174 10 6 23.05.2017 0
Slovenčina Tvorba P.O. Hviezdoslava, sonet Referát 826 slov 119 9 9 23.05.2017 0
Slovenčina SLOVENSKÝ ROMANTIZMUS, štúrovci Referát 1529 slov 141 10 11 23.05.2017 0
Slovenčina Ján Kollár a Ján Hollý Referát 1055 slov 117 9 4 23.05.2017 0
Slovenčina Staroslovienska literatúra charakteristika Referát 431 slov 96 6 6 23.05.2017 0
Slovenčina Staroveká literatúra Referát 2248 slov 665 30 32 01.11.2016 0
Slovenčina Humanizmus a renesancia (14. - 17. Storočie) Referát 1008 slov 529 34 31 01.11.2016 0
Slovenčina Klasicistická literatúra (17. - 18. Stor.) Referát 1684 slov 435 26 28 01.11.2016 0
Slovenčina Romantizmus vo svetovej literatúre Referát 1929 slov 745 36 38 01.11.2016 10
Slovenčina Hĺbkové členenie umeleckého diela Referát 2010 slov 737 37 42 01.11.2016 0
Slovenčina Dráma Referát 823 slov 633 35 48 01.11.2016 0
Slovenčina Epika Referát 785 slov 724 30 30 01.11.2016 0
Slovenčina Básnické formy Referát 826 slov 811 34 33 01.11.2016 0
Slovenčina Lyrika a delenie lyriky Referát 808 slov 1164 42 46 01.11.2016 0
Slovenčina Literárne druhy a žánre rozdelenie Referát 207 slov 1373 54 52 01.11.2016 0
Slovenčina Prozodický systém Referát 395 slov 715 44 48 01.11.2016 4
Slovenčina Metrika Referát 96 slov 1073 54 52 01.11.2016 9.7
Slovenčina Syntaktické štylistické figúry Referát 164 slov 529 33 36 01.11.2016 0
Slovenčina Štylistická figúra Referát 319 slov 508 33 32 01.11.2016 0
Slovenčina Básnické prostriedky – básnická trópika Referát 366 slov 692 45 46 01.11.2016 0
Slovenčina Novátorstvo v poézii Ivana Kraska Referát 724 slov 489 32 27 09.09.2016 1
Slovenčina Teória literatúry Referát 1750 slov 2904 143 139 10.05.2015 0
Slovenčina Volanie divočiny - Jack London (zo zbierky Hnedý vlk) Referát 1084 slov 5580 194 201 10.04.2015 8.3
Slovenčina 2. svetová vojna v próze Referát 1811 slov 1673 145 159 15.03.2015 0
Slovenčina Avantgardná dráma Referát 1280 slov 1395 160 172 15.03.2015 0
Slovenčina Literatúra revolty Referát 1282 slov 1736 192 177 15.03.2015 0
Slovenčina Svetová próza po roku 1945 Referát 1040 slov 1543 103 98 15.03.2015 0
Slovenčina Avantgardná literatúra Referát 812 slov 4535 243 257 15.03.2015 0
Slovenčina Nobelova cena za literatúru Referát 991 slov 1440 114 117 15.03.2015 10
Slovenčina Slovenská poézia po roku 1945 Referát 1206 slov 3789 159 179 15.03.2015 5
Slovenčina 2. svetová vojna v slovenskej literatúre Referát 1606 slov 3297 194 201 15.03.2015 8.3
Slovenčina Lyrizovaná próza (naturizmus) - Chrobák, Figuli, Ondrejov, Švantner Referát 1720 slov 2397 186 196 15.03.2015 9
Slovenčina Slovenská medzivojnová próza (Jozef Cíger Hronský, Urban) Referát 989 slov 2793 165 149 15.03.2015 2
Slovenčina Slovenská medzivojnová poézia (Lukáč, Smrek, Novomeský, Dilong) Referát 1001 slov 5799 207 218 15.03.2015 10
Slovenčina Svetová medzivojnová literatúra Referát 1528 slov 1725 130 143 15.03.2015 10
Slovenčina Vznik a vývoj slovenskej drámy Referát 1631 slov 1797 141 152 15.03.2015 0
Slovenčina Druhá vlna slovenského realizmu Referát 778 slov 4756 244 231 13.03.2015 9
Slovenčina Prvá vlna slovenského realizmu Referát 1344 slov 3435 239 240 13.03.2015 7
Slovenčina Porovnanie Detvan vs Hájnikova žena Referát 1455 slov 2385 182 184 13.03.2015 0
Slovenčina Svetová literárna moderna Referát 1086 slov 4006 257 251 13.03.2015 0
Slovenčina Porovnanie Slávy dcera (sylabizmus) a Marína (časomiera) Referát 1531 slov 4343 221 238 13.03.2015 3.3
Slovenčina Svetový realizmus Referát 1721 slov 1613 143 137 13.03.2015 0
Slovenčina Slovenský romantizmus Referát 2304 slov 3871 184 185 13.03.2015 9.5
Slovenčina Svetová romantická literatúra Referát 1778 slov 1340 89 80 13.03.2015 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 919 Ďalej

Literatúra - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#jozef urban voda čo ma drží nad vodou rozbor #blahoželania k narodeninám s náboženskou tematikou #basne pre 8. rocnik #literárne obdobia a smery #testy zo slovenskeho jazyka gramatika pre 6.rocnik #Dušan Dušek Kufor na sny obsah #obsah artur conan doyle na ten obraz nikdy nezabudnem #janko jesenský-obsah diela koniec lásky #TEXT BÁSNĚ MOJ RODNÝ DOM jAN kOSTRA #test 6.ročník literatura Báje #Dvere do kľúčovej dierky obsah #kratka povest pre 5 rocnik #povesti literatúra 5 rocnik #Automatický text #Sylabotonicky versovy system #milan rufus dvanasta komnata #jan smrek iba oci rozbor basne #staroveka literatura #dejstvo , výstup,replika,autorská poznámka #Gill Harveyová: Rivali #Pavol országh hviezdoslav Rastislav obsah #povesti pre 6.rocnik #rivali gill harveyova obsah #literárna forma #román #analyza basne rudolf dilong orodovnica #metafora- priklady #vladimir andrej ferko-ako dive husi #miroslav válek neviditelne auto,viditelny strom #vonkajšia kompozícia básne #ludovit stur #Romantizmus #persiflaž a palimpsest #matej bel zvolenska stolica #klasicizmus #obsah tajny dennik adriana mola #drama #polrocny test zo slovenskeho jazyka pre 8 rocnik #realizmus #monumentalizácia postáv #BASNE NA A SLOVO BOLO U BOHA #umelecke prostriedky v basni Krvave sonety #báseň k oslobodeniu #kompozičné postupy #stredoveka literatura #neprízvučné a prízvučné slabiky #Hrdinský zápisník KLáRA jARUNKOVá #Ján Johanides-Súkromie obsah diela #kto napisal povest o troch prutoch #povesti pre 7.rocnik

Literatúra - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Literatúra Kategória Rozsah
Slovenčina Umelecké jazykové prostriedky Literatúra 227 slov
Slovenčina Literárne druhy a žánre Literatúra 505 slov
Slovenčina Strofa, Verš, Rým Literatúra 505 slov
Slovenčina Verš, voľný verš, rým Literatúra 173 slov
Slovenčina Literárne druhy: lyrika, epika, dráma Literatúra 159 slov
Slovenčina Typy rozprávačov Literatúra 348 slov
Slovenčina Ľudová slovesnosť Literatúra 405 slov
Slovenčina Veršové systémy Literatúra 1215 slov
Slovenčina Poviedka, novela, román Literatúra 531 slov
Slovenčina Umelecké jazykové prostriedky a ich identifikácia v texte Literatúra 526 slov
Slovenčina Kompozícia epiky Literatúra 244 slov
Slovenčina Básnické figúry a trópy Literatúra 1338 slov
Slovenčina Básnické figúry a trópy Literatúra 263 slov
Slovenčina Prehľad literatúry podľa období Literatúra 3003 slov
Slovenčina Dramatická literatúra pojmy Literatúra 684 slov
0.024