Netradičná epická próza

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Maturita
Dátum: 02.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 263 slov
Počet zobrazení: 737
Tlačení: 74
Uložení: 74

Netradičná epická próza

Na prelome 19. a 20.stor. sa začala formovať hlbinná psychológia, od ktorej získalo umenie a literatúra veľký impulz. Hlbinná psychológia je prúd psychológie, ktorý sa pokúša osvetliť podvedomé a nevedomé hlbiny duše a pritom stavia do popredia vzťah medzi citom a vôľou na základe „pudovej dynamiky“. Na jej začiatku stojí viedenský psychiater a filozof Sigmund Freud, ktorý prekvapil verejnosť biologicko-psychologickým modelom osobnosti človeka. Ukázal, že vedomie človeka je veľmi často ovplyvňované, ba dokonca terorizované nevedomými, pudovými podnetmi, ale aj získaným súborom pravidiel správania, príkazov a etických noriem, ktoré nazval nad-ja. Umelci si všimli Freudove výklady toho, ako sa v hĺbkach psychiky rodia „nepochopiteľné podnety“ a ako city, myšlienky, obrazy a pojmy neočakávane spájajú do celkov(asociácií), ktoré by človek zámerným uvažovaním nikdy nevymyslel.

Výrazom prúd vedomia pomenoval psychológ William James skutočnosť, že slovami nevyjadrené myslenie je pomerne slabo organizované, nezreteľne usporiadané, rýchlymi prechodmi preskakuje z témy na tému, z predstavy na predstavu. Je takéto tým viac, čím menej sa naň človek sústreďuje, čím menej sa ho pokúša kontrolovať a riadiť.

Spisovatelia, ktorí uplatnili túto metódu písania zavrhli premyslenú kompozíciu rozprávania, nerešpektovali gramatické pravidlá, ich texty sú vyjadrené tematicky a jazykovo uvoľneným vnútorným monológom, v ktorom sa rozprávanie prelína z témy do témy, z motívu do motívu, v epickom čase sa bez zjavnej príčiny pohybuje vpred i nazad, autor uvádza na scénu postavy, ktoré predtým nijako presne neurčil a ktoré neskôr „bez rozlúčky“ z rozprávania odstránil. Nenaznačuje presne, ktorej postave, ktorá myšlienka či prehovor patrí. Takýto ty literárneho diela sa nazýva literatúra prúdu vedomia.

Autori, ktorí túto metódu písania využili v svojej tvorbe:

James Joyce: Ullyses, Marcel Proust: Hľadanie strateného času, Franz Kafka: Premena

Na Slovensku

Jozef Cíger Hronský: Pisár Gráč,

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Netradičná epická próza – prúd vedomia #netradičná epická #Netradičná epická próza


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.183