Milan Rúfus (1928 - 2009)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ursula (18)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 108 slov
Počet zobrazení: 677
Tlačení: 28
Uložení: 29

Milan Rúfus (1928 - 2009)

- Básnik, esejista

- Tvorba:

- Básn. zbierky: Až dozrieme, chlapec maľuje dúhy, zvony, stôl chudobných

- Prebásnil Dobšinského rozprávky: kniha rozprávok, Sobotné večeri, Modlitbičky

- Básn. Zb. pre deti: Studnička, tiché papradie, modlitbičky

- Eseje: človek, čas a tvorba

A napokon láska:

Lit. Druh: lyrika

Lit. Žáner: lyrická báseň

Lit. Forma: poézia

Téma: rôzne podoby lásky = láska k žene, ku diľaťu, k všetkému živému, Božia láska

Idea: Láska je základom života, sprevádza človeka od kolísky až po hrob.

Strofa: 8 strof, po 2 verše

Rým: striedavý

Básnické prostriedky:

Epiteton: v krehkej nádobe

Metafora: a nad ľudskou láska Božia ktorá odovzdávanie visí na kríži

Personifikácia: Láska ktorá Kľačí na hrobe

Prirovnanie: Láska - nebo v krehkej nádobe

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012