Ján Kostra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Otevko
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.04.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 284 slov
Počet zobrazení: 11 167
Tlačení: 631
Uložení: 631
Poézia na SVK
Bola tendencia udržať pluralitný charakter v literatúre, ale úplne sa to nedalo, autori katolíckej moderny boli buď uväznení, násilne umlčaní, emigrovali alebo sa odmlčali. Oslavovali víťazstvo, koniec druhej svetovej vojny, mier, socialistické zriadenie...

Poézia je nazývaná poézia spievajúcich sŕdc, podľa Mihálika.
Autori odmietajú všetko východné, orientujú sa na západ, ale toto bolo utláčané. Bolo to monotónne, situácia sa opäť zlepšila v čase odmäku, začal časopis Mladá tvorba, vystupuje skupina básnikov, ktorú označujeme ako Trnavská skupina, konkrétisti alebo senzualisti. Na ich čele Ľubomír Feldek. Odmietali akýkoľvek vplyv ideológie, ide im o sprostredkovanie konkrétneho zážitku. Takisto tu bola aj skupina básnikov nazývajúcich sa Osamelí bežci. Boli to nekonvenční básnici, ktorí úplne popreli socialistický realizmus, zdôrazňujú práve individuálny pocit človeka. Dôležitý bol Ivan Laučík.

Ján KOSTRA
Patril do skupiny R10, fungovali v Prahe, zapájal sa do spolku Detvan, začiatok jeho tvorby ešte reaguje na vojnu, nájdeme poetizmus a vitalizmus.

Hniezda – zb.b., spomína na svoj rodný kraj, rodinu, mladosť
Samohlásky – poetistická báseň, každá samohláska niečo vyvoláva v autorovi
Slniečko septembra

Moja rodná – zb.b.,
Moja rodná – emblémová báseň, nadväzuje na symbolizmus

Puknutá váza, Presila smútku, Ozubený čas, Všetko je dobré tak
– zb.b., Kostrov pesimizmus tu vrcholí, odsudzuje 2. Svetovú vojnu

Ave Eva – zb.b., poéma, ľúbostná lyrika, oslavuje tu ženu, ako matku, milenku, ochrankyňu rodu,... ale to celé je na pozadí druhej svetovej vojny, o to viac si ju autor uvedomuje, ženu ako trpiteľku,...

Za ten máj – zb.b., patetické oslavné verše

Za Stalina – poéma

Javorový list – zb.b., oslava ZSSR ako zriadenia...

Šípky a slnečnice – prírodná tématika

Vyznanie, Kosodrevie,...
– socialistický realizmus

Každý deň, Len raz – zamýšľa sa nad medziľudskými vzťahmi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034