Balada, druhy balád

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec dunky
Typ práce: Referát
Dátum: 02.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 157 slov
Počet zobrazení: 20 905
Tlačení: 1 297
Uložení: 1 404
Patrí medzi útvary veršovanej epiky. Charakteristický je pochmúrny dej, ktorý sa stupňuje a končí sa tragicky. Významnú úlohu zohrávajú dialogické prvky, ktoré vytvárajú gradáciu deja. Vplyv ľudovej slovesnosti. Má charakter hovorového štýlu.
 
Vystupujú tu nadprirodzené, záhrobné bytosti, personifikované prírodné javy, strašidlá. Hrdina pochádza z rôznych spoločenských vrstiev. Zvýšený záujem autora o jednoduchého človeka. Hrdinom býva človek, ktorý sa niečím previnil. Za previnenie ho stihne trest.
 
Dej má rýchly spád, je priamočiary bez vedľajších epizód a plný vzrušujúceho napätia.
 
Balady rozdeľujeme na:
ľudové – nepoznáme autora, vytvoril ich ľud. Obsahujú fantazijné prvky, lyricko-epický žáner. Zobrazuje človeka počas deja, jeho psychiku, myslenie. Najstaršie balady spracúvajú zbojnícku a vojenskú tematiku alebo tragické udalosti zo života. Často sa využívajú dialógy.
umelé – autor je známy, obsahujú fantazijné prvky. Námety berú autori najmä z ľudových povestí. Zachovávajú epické jadro ľudových predlôh (Botto, Erben)
sociálne – reálne prvky, vzniká v období realistickej literatúry. Zobrazuje zlé sociálne vzťahy, vykorisťovanie chudobných bohatými (Ján Neruda, Bezruč).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.009