Romantizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 384 slov
Počet zobrazení: 11 675
Tlačení: 682
Uložení: 728

- obdobie medzi francúzskou revolúciou a buržoáznymi revolúciami, rozpadá sa feudálne zriadenie, nastupuje kapitalizmus; heslo Sloboda, rovnosť, bratstvo dávalo človeku pocit voľnosti, no realita bola iná – jednotlivec strácal istotu; spoločenské protirečenia sa zdali rozumovo neriešiteľné
- filozofické východiská:
   - idealizmus – potláča materiálnu stránku (bytie), zdôrazňuje duchovnú stránku (ducha, vedomie, myšlienku), tvorcom bol F. Hegel
   - iracionalizmus – popiera rozumové, logické poznávabie, uprednostňuje vieru a inštinkt
   - sentimentalizmus – pri poznávaní sveta sa opiera o city a citové zážitky, hlása súcit s biednymi a utláčanými, vyzdvihuje prostého človeka

Literárny romantizmus

- literatúra sa chápala ako prostriedok poznania tajomstiev života, jej nástrojom bola fantázia
- základný konflikt: sen – skutočnosť (ideálne – reálne), vnútorný svet človeka – spoločnosť

- hrdina je v rozpore so skutočnosťou, v zápase o uskutočnenie svojho ideálu často hynie, je ovládaný silnými vášňami, túži po plnosti života a lásky, pociťuje tragickú osamelosť , často podlieha pesimizmu, svet hodnotí podľa vlastného poznania (subjektivizmus); je to silný jedinec (individualizmus), často sa uzatvára do seba, vzdoruje osudu, inividuálne sa búri; vačšinou hynie (tragizmus); na ceste za svojim snom často vykoná nadľudské hrdinstvo; pomáha ľudstvu (titanizmus – západná literatúra), postavy často vytušia čo sa stane (intuícia); uplatňuje sa harmónia kontrastov (škaredosť – krása); autor sa totožňuje so svojím hrdinom (autoštylizácia); idealizácia (zovšeobecnenie výnimočných vlastností človeka, autor vytvára ideálny charakter, hrdinov podáva ako vzory hrdinstva, odvahy, mravnej čistoty, ktoré zápasia proti spoločenskej nespravodlivosti)

- druhový a žánrový synkretizmus (prelínanie druhov a žánrov); hlavný literárny druh je lyrika (vznikali lyricko-epické útvary – balady); rozvíja sa aj epika (básnická poviedka, novela, veršovaný a historický román), autori íšu aj dramatické útvary
- námety čerpali z minulosti a ľudovej slovesnosti (slovenskí autori), diela oživovali prvkami hovorovej reči

- literatúra mala v každej krajine svoje špecifiká, u nás sa šíri v 1. polovici 19. storočia a súvisí s pôsobením štúrovskej generácie (3. a 4.fáza SNO)
Alexander Sergejevič Puškin - Eugen Onegin, Kapitáova dcéra – povesť – ľúbostný príbeh mladého šľachtica a dcéry veliteľa pevnosti

Victor Hugo - Chrám matky božej v Paríži
Friedrich Schiller - drámy: Zbojníci, Úklady a láska, William Tell; óda: Pieseň na radosť
Heinrich Heine  - zbierka Časové básne – ostré sociálne básne

Johann Wolfgang Goethe - veršovaná dráma Faust; Utrpenie mladého Wethera

George Noel Gordon Byron - Childe Haroldova púť, Don Juan, Chillonslký väzeň
Percy Bysshe Schelley - Odpútaný Prometeus
Adam Mickiewicz - Óda na mladosť, Pán Tadeáš, Konrad Wallenrod
Sándor Petofi - Víťaz Janko, Obeste kráľov!, Apoštol
Josef Kajetán Tyl - Strakonický dudák, Fidlovačka (hymna)

Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015