Román

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 311 slov
Počet zobrazení: 16 257
Tlačení: 995
Uložení: 974

Román 

- veľká epická forma, zobrazuje široký okruh života v dlhšom časovom rozpätí

- má hlavnú a vedľajšiu dejovú líniu (vedľajšia – epizódy), hlavné a vedľajšie postavy

- vnútorná kompozícia je založená na dramatickom stupňovaní zápletky (expozícia, kolízia....)

- základným zobrazovacím postupom je rozprávanie, no využívajú sa aj postupy z lyriky a dramatiky

- podľa zloženia poznáme romány: dilógie, trilógie, románové cykly, epopeje

- z tematického hľadiska: historické, spoločenské, socálne, autobiografické, psychologické, generačné, detektvívne, utopické, vedecko-fantastické
román pásmo – otvorený epický útvar s pásmmovou kompozíciou, striedajú sa tu časopriestorové páma, autorská reč a konanie postáv

Román rieka – „otvorený epický útvar, striedajú sa tu časo-priestorové roviny, autorská reč a konanie postáv, osudy hrdinu sú prepletené vedľajšími epizódami a opakujúcimi sa motívmi
Vývoj románu

- formoval sa v stredoveku, postupne vytlačil obľubený epos

- v 13. a 15. storočí označoval veršované epické útvary, tzv rytierske romány (Príbeh o Tristanovi a Izolde)

- vývin európskeho románu ovplyvnila aj orientálna literatúra (Rozprávky 1000 a 1 noci)

- začiatky budúcej románovej skladby nachádzame aj v stredovekých zbierkach noviel (Dekameron – jedna rámujúca novela vyvíja ostatné novely do jedného celku)

- dôležitým stupňom vo vývoji bol pikareskný román (16. - 17. storočie) – Don Quijote de la Mancha – ústrednou postavou je šibal, tulák, ktorý putuje z miesta na miesto, prežíva rôzne zážitky, ktoré vykresšujú jeho charakter

- dobrodružný román (18. storočie) – D. Defoe – Robinson Crusoe

- v tomto období vznikol aj výchovný a filozofický román (Voltaire – Candine)

- najväčší rozmach zaznamenal v období realizmu v 19. storočí (Balzac, Dostojevskij, Tolstoj), vzniká aj naturalistický román (Zola)

- na začiatku 20 storočia autori experimentujú s románovou formou (Kafka, Joyce), vzniká aj antiromán (Allan Robbe Grillet), v 2. polovici vznikli postmodernistické romány (U. Eco)

Novela – stredná epická forma, má menej postáv a jednoduchší dej, rýchly spád, prekvapujúci zvrat

Poviedka – krátka epická forma, ktorá stvárňuje 1 udalosť zo života, má menší počet postáv, ktoré sa nevivíjajú a vstupujú do poviedky už hotové

Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016