Monitor 9 MAT - výsledky a odpovede 2015

Prírodné vedy » Matematika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.04.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 459 slov
Počet zobrazení: 72 201
Tlačení: 817
Uložení: 655
Monitor 9: Výsledky a odpovede z Testovania 9 - 15. apríl 2015
MONITOR 9 MAT (Matematika) - Overené učiteľkou - Neoficiálne výsledky.


Forma A - monitor 2015 - odpovede, overené učiteľkou - MATEMATIKA

1. 0,92
2. 4590
3. 3,59
4. 675
5. 11
6. 9
7. 125
8. 512
9. 128,8
10. 6
11.D
12.A
13.C
14.B
15.B
16.A
17.B
18.C
19.D
20.C

Zdroj: ivka110

Forma B - monitor 2015 - odpovede, overené učiteľkou - MATEMATIKA

1. 4590
2. 675
3. 125 stupňov
4. 512 kociek
5. 128,8 hranol
6. 6 párne čísla
7. 0,92 zlomky
8. 3,59 km zjazdovky
9. 11 žiakov má menej bodov ako priemer 7,56
10. 9 cm graf pre 6 ľudí
11. C. Absolútna hodnota
12. A. vypila 3/5 z 1,5 litra, teda 9 dl, zostalo 6 dl
13. D. Obe pravdivé: 24-18=6; 36:20=1,8
14. B. Strany sú 17cm, 15cm, 8cm
15. B. Diagram darčeky
16. D. 85% zo 150€
17. C. 2a+9
18. B. 28 cm štvorcových (lichobežník)
19. D. 9€; 140%x=10,50€, 120%x=?€
20. A. Dievčatá - delenie 30€ v pomere 3:4:5;

Zdroj: Vanesa F. + Dana111

Forma A - vysvetlenie a postup riešení

1. 0.92
2. 10 * 459 = 4590
3. 3,59
4. 299 + ((1051 - 299) / 2) = 675
5. 11
6. 7,5 / 5 * 6 = 9
7. 90 - (145 - 90) + 90 = 125
8. (40 ^ 3) / (5 ^ 3) = 64'000 / 125 = 512
9. 258 - (2 * 64,6) = 128,8
10. 6 {22, 24, 42, 44, 72, 74}

11. D
12. A | 150 * 85/100 = 127,5
13. C | (30 / 12 * 9) = 22,5 | (30 / 12 * 3) = 7,5 | 22,5 - 7,5 = 15
14. B | 10,50 * 120/140 = 9
15. B | -3,5 + 7 = 3,5
16. A | 24 - 18 = 6 | 36 / 20 = 1,8
17. B | 15 dl * 2/5 = 6
18. C | sqrt(8 ^ 2 + 15 ^ 2) = 17 | 8, 15, 17 | 8 + 15 + 17 = 40
19. D | viď <19> nižšie
20. C | (10 + 4) / 2 * 4 = 7 * 4 = 28

<19>
Postupným dosádzaním A - D výsledkov:

- - - - -|...x...|
- - - |.......| 2 + 3a |
| a + 2 |...y...| 5a - 3 |

x = (a + 2) + (2y) + (5a - 3)
2a + 9 = a + 2 + 2y + 5a - 3
2a + 9 = 6a - 1 + 2y
-2y = -2a + 6a - 9 - 1
-2y = 4a - 10
y = -2a + 5

Skúška:
-2a + 5 + 5a - 3 == 2 + 3a
3a + 2 == 2 + 3a

Zdroj: mat

Ak poznáš správne odpovede (overené pani učiteľkou a pod.) neváhaj nám ich poslať na monitor9@zones.sk, alebo napíš do diskusie pod článkom. Ďakujeme za spoluprácu.

Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2015
Monitor 9 MAT - výsledky a odpovede 2015

Testy Testovanie-9 2015 tu: https://monitor9.zones.sk/testovanie9/
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Matematika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022