Pravdepodobnosť - úlohy a odpovede

Prírodné vedy » Matematika

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 428 slov
Počet zobrazení: 11 408
Tlačení: 584
Uložení: 590
PRAVDEPODOBNOSŤ - úlohy
1. Z lístkov očíslovaných číslami 75 – 100 náhodne vytiahneme jeden lístok. Aká je pravdepodobnosť, že na lístku bude
a. párne číslo (0,5) b. číslo deliteľné 4; (0,269)
c. číslo deliteľné 5;  (0,23) d. nepárne číslo väčšie ako 88 (0,231)
 
2. Aká je pravdepodobnosť, že pri hode dvoma kockami (žltej a modrej) padne
a. aspoň na jednej párne číslo; (27/36)  c. súčet 8; (5/36)
b. na oboch nepárne číslo; (9/36) d. na oboch rovnaké číslo? (6/36)
e. súčet 13 (0) e. súčet menší ako 13 (1)
 
3. Čo je pravdepodobnejšie: Pri hode dvoma kockami padne súčet 11 alebo súčet 12? (11)
 
4. V debne je 10 súčiastok, 3 z nich sú chybné. Vyberieme náhodne 4 súčiastky.
Aká je pravdepodobnosť, že medzi nimi bude
a. 0 chybných súčiastok; (0,167)  c. práve 2 chybné súčiastky;(0,1)
b. práve jedna chybná súčiastka;(0,5) d. práve 4 chybné súčiastky?(0)
 
5. V lotérii sa žrebuje 5 čísel spomedzi 35. Za tri uhádnuté čísla sa vypláca piata cena. Aká je pravdepodobnosť, že vyhráme piatu cenu, ak podáme tiket s jednou päticou čísel? (0,0134)
6. Z 32 hracích kariet vyberieme 5. Aká je pravdepodobnosť, že práve tri z nich budú zelene?(0,077)
7. V triede je 24 dievčat a 16 chlapcov. Aká je pravdepodobnosť, že pri žrebovaní
a. dvoch z nich bude 1 chlapec a 1 dievča;(0,49)
b. štyroch z nich budú 2 dievčatá a 2 chlapci? (0,362)
 
8. Z 12 mužov a 14 žien sa žrebujú traja zástupcovia. Aká je pravdepodobnosť, že
a. to budú samé ženy;  (0,14) b. to budú dve ženy a jeden muž? (0,42)
9. V klobúku je 5bielych, 4čierne a 3modré guľôčky. Aká je pravdepodobnosť, že z troch náhodne vytiahnutých guľôčok budú všetky tri rôznych farieb? (0,273)
 
12.V zásielke je 100 párov topánok, z ktorých je 5 párov chybných. Kontrolór
náhodne vyberie 5 párov. Aká je pravdepodobnosť, že 2 páry z nich budú
chybné?
 
13.V triede je 30 žiakov, 7 z nich nemá vyriešený príklad. Učiteľ náhodne vyvolá
6 žiakov. Aká je pravdepodobnosť, že 4 z nich vyriešili príklad?
14. Po vystriedaní si na striedačke náhodne sadlo vedľa seba päť hokejistov. Aká je
pravdepodobnosť, že dvaja najlepší strelci z tejto pätice budú sedieť vedľa seba? (0,4)
 
15. 5 dievčat si sadlo do kina vedľa seba. Aká je pravdepodobnosť, že najstaršia z nich bude sedieť v strede? (0,2)
 
16. Na polici sú štyri rôzne , náhodne uložené fotografie. Aká je pravdepodobnosť, že dve najnovšie z nich budú vedľa seba? (0,5)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Matematika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.042