Hypertyreóza

Prírodné vedy » Medicína

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 809 slov
Počet zobrazení: 55
Tlačení: 4
Uložení: 3

Hypertyreóza 

Špecifická pooperačnej starostlivosti po strumektómii:

Po totálnej tyreoidektómii je absolútne nevyhnutné po zvyšok života dodávať hormóny štítnej žľazy do tela vo forme tabliet. Pooperačná starostlivosť spočíva v eliminovaní možných komplikácií a v zlepšení funkčnosti a

estetického vzhľadu jazvy.

 1. Tyreotoxická kríza:

- zjavuje sa hneď po operácii veľmi toxickej strumektomii. Chorý je nepokojný, niekedy v delíriu, má strach zo smrti, tachykardia, (až 300/min.), vysokú TT (až na 41°) → podáva sa Lugolov roztok (antiseptický roztok obsahujúci 1% jódu a 2,5% jodidu draselného) a betablokátory (látky pôsobiace na sympatikový NS a znižujú činnosť srdca).

 1. Hematom v rane:

- vzniká tak, že pri kašli alebo vracaní sklzne niektoré spojenie. Operovaný sa dusí, čo je pocit tým horší, že sa s ním zväčší opuch hrtana. Dusenie môže byť vyvolané aj prevalením do priedušnice. Rozdiel (od dusenia pri latyngospazme) je v tom, že hematom zaviní zdurenie krku a krv presvitá cez kožu, lekár rozhodne o revidovaní rany → pridržať ranu pri kašli, zmene polohy hlavy.

 1. Tetánia - pri poškodení alebo odstránení prištítnych teliesok (hypokalciémia):

- začína sa ↑nervovosvalovou dráždivosťou - brnenie, mravčenie na rukách, nohách, tŕpnutie prstov, svalov okolo pier (rybie ústa), hyperventiláciou a tetanický záchvat prechádza k symetrickým bolestivým tonickým kŕčom obidvoch rúk (pôrodnícka ruka) a aj kŕčom na nohách DK → zabezpečiť bočnice, obložiť pacienta, zabrániť poraneniu,

- dusenie spôsobené laryngospazmom pri ťažkej tetánii, spojené s kŕčmi končatinového a mimického svalstva → ZA/sestra musí privolať lekára vždy keď zistí, že pacientovi sa ťažko dýcha, stav možno upraviť podaním calcia i. v.,

- pri hypoparatyreóze – šedý zákal očnej šošovky (katarakta).

 1. Poranenie zvratných nervov:

- poškodenie nervus laryngeus recurens (príp. ochrnutie hlasivky – jednostranne spôsobí chrapot, obojstranne spôsobí stridor, chrapot je dočasný, môže byť aj trvalý – nutné riešiť s foniatrom) → po operácii žiadať o hlasnú odpoveď pac. zatvorenými otázkami á/30-60- min. a zaznamenávať.

 1. Kozmetické komplikácie = hematóm v jazve, opuch, zmenu farby kože v začiatočnom pooperačnom štádiu veľmi nepríjemne pociťujú mladé ženy. Tieto prechodné zmeny v nich vyvolávajú obavy z trvalého kozmetického defektu. Preto je dôležitý správny psychologický prístup zo strany ZA/sestry.

Empatický a asertívny prístup k pacientovi

Empatia schopnosť „vcítiť“ sa do stavu druhého človeka, umenie počúvať.

U zdravotníkov to znamená rozpoznať v akom duševnom stave je druhý človek, akú má náladu, čo prežíva. Empatia neznamená iba láskavosť a prejav súhlasu. Pozná sa podľa toho ako sme schopní dokončiť pacientovu začatú vetu. Z reči zdravotníka by mala vyžarovať istota a spoľahlivosť.

Asertívny prístup k pacientom

Zdravotnícky pracovník je svojim správaním sebapresadzujúci, sebavedomýpri výkonoch, kde pacient musí vynaložiť aktivitu (napr.: hygiena u čiastočne mobilného pacienta, pacienta v staršom veku, u operantov pri chôdzi – a iných činnostiach) sa ZA nenecháva odradiť, keď pacient namieta, ale presviedča pacienta o potrebných činnostiach, ktoré sú pre zlepšenie jeho stavu nevyhnutné, presvedčí pacienta na základe vedomostí, skúsenosti - ZA podporuje pacienta v sebaobslužných činnostiach.

Prejavuje skutočný záujem o názor pacienta, ak mu nie je všetko jasné, neváha sa opýtať na detaily objasňujúce názor a pocity. Ku kritike pristupuje konštruktívne a nie emocionálne, nevníma kritiku ako útok, ak je pacient namosúrený, odvrkne alebo sa inak nepríjemne správa, neberie si to hneď osobne, ale uvažuje o tom, čo môže byť príčinou takéhoto správania (trápi ho ochorenie, nedostatok informácií, strach o rodinu a prenáša tieto pocity do komunikácie).

Zásady ochranno-liečebného režimu

 1. Liečebný režim:
 • súbor opatrení, ktoré musí pacient akceptovať a dodržiavať kvôli dosiahnutiu efektívnosti liečby (životospráva).
 1. Ochranno – liečebný režim:
 • súbor opatrení, ktoré tlmia negatívne stránky nemocničného prostredia, na zlepšenie pobytu pacientov v nemocnici, záväzný pre pacientov aj pre personál.

Zásady ochranno-liečebného režimu:

 1. OJ má byť útulná a čistá, prostredie má aspoň čiastočne pripomínať domáce prostredie.
 2. Pravidelne zabezpečiť a vykonávať hygienickú starostlivosť u pacientov.
 3. Vytvoriť kultúrne prostredie a vhodné podmienky pri stravovaní pacientov.
 4. Zabezpečiť pacientom dostatočný spánok a odpočinok, pokojné prostredie, minimalizovať hluk (búchanie dverami, hlučné rozhovory, zvonenie telefónov, zvončekov).
 5. Šetrne pacientov ošetrovať a tlmiť im bolesť.
 6. Dodržiavať vnútorný a domáci poriadok, harmonogram vizít, rešpektovať pravidelný program dňa, dodržiavať popoludňajší odpočinok a pod.
 7. Ohľaduplne pristupovať k pacientom a spolupracovníkom.
 1. Domáci poriadok:
 • na základe ochranno-liečebného režimu majú oddelenia vypracovaný vnútorný a domáci poriadok – rámcovo určujú organizáciu v ZZ a režim dňa na OJ – stanovujú čas budenia, podávanie stravy, vizít, odpočinku, návštev, spánku a pod.
 • domáci poriadok je vyvesený pri vstupe na OJ, pacienti sa oboznámia s ním pri príjme a počas hospitalizácie ho rešpektujú.

Ochranno-liečebný režim, vnútorný a domáci poriadok sú dôležitou súčasťou liečby – pretože organizmus a prostredie (pacient, zdravotnícki pracovníci) navzájom na seba pôsobia a ovplyvňujú sa.

Organizácia práce na internom oddelení

 • poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s chorobami vnútorných orgánov a systémov, ktoré si nevyžadujú chirurgické riešenie,
 • pozostáva z:
 1. ambulantnej časti,
 2. lôžkovej časti,
 3. JIS.

- okrem štandardných OJ sa na ňom zriaďujú – koronárne, metabolické, nefrologické, hematologické JIS.

Zdravotnú starostlivosť na oddelení (klinike) riadi primár (prednosta), ošetrovateľskú starostlivosť vedúca sestra.

Väčšie oddelenia sú organizačne rozdelené na niekoľko OJ (ošetrovacích jednotiek), za ich činnosť zodpovedá vedúci lekár spolu s úsekovou sestrou (príp. manažérkou zmeny).

Zdravotnícky a ošetrovateľský tím tvoria podľa charakteru oddelenia lekári, lekári – špecialisti, sestry, sestry - špecialistky, zdravotnícki asistenti, sanitári a ďalší.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020