Salmonelóza

Prírodné vedy » Medicína

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 30.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 717 slov
Počet zobrazení: 57
Tlačení: 4
Uložení: 5

Salmonelóza 

Poruchy vyprázdňovania stolice:

Zápcha (obstipácia) – sťažené vyprázdňovanie čriev pri tuhej stolici, je vylučovanie malého množstva suchej, tvrdej stolice alebo úplné zastavenie jej vylučovania na určitý čas.

Paradoxná hnačka pri ťažkej zápche – nepravá inkontinencia stolice – zahustená a spečená stolica nemôže prejsť análnym otvorom, dráždi sliznicu konečníka na sekréciu hlienu, ktorý potom odchádza s trochou stolice ako falošná alebo paradoxná hnačka.

Hnačka (diarea) – časté vyprázdňovanie riedkej neformovanej stolice 5-6x/D, zväčša kašovitej alebo vodnatej, vzniká pri podráždení črevnej steny látkami v črevnom obsahu, resp. pri zápale. Stolica obsahuje nestrávené zvyšky potravy, prímesy – hlien, hnis, krv, čiastočky tuku a hnilobné či kvasne zapácha. Dočasná hnačka môže byť pri užívaní ATB per os alebo z dôvodu strachu, úzkosti, stresu.

Inkontinencia stolice- strata schopnosti vôľovo ovládať vylučovanie stolice a plynov cez análny zvierač.

Impakcia stolice - znamená nahromadenie celistvej hmoty alebo viacerých častí stvrdnutej stolice pripomínajúcej sklársky tmel v záhyboch konečníka. Vzniká pri dlhodobom zadržiavaní a nahromadení stolice.

Plynatosť (flatulencia) - je zvýšený obsah plynov v tráviacej rúre, normálny človek má cca 0,5 až 2 litre plynu a nadmerné množstvo plynov spôsobuje meteorizmus-nafúknutie.

Hemoroidy - ľudovo nazývané aj zlatá žila, je rozšírenie žíl v análnej oblasti. Môžu byť vnútorné alebo vonkajšie. Vnútorné hemoroidy sú lokalizované iba v análnom kanály. Vonkajšie sa vytláčajú cez análny otvor a sú viditeľné = spôsobujú ťažkosti/bolesti pri vyprázdňovaní tuhej stolice.

Pri vylučovaní stolice si všímame:

  1. Množstvo a pravidelnosť – pozorujeme, či sa nevyskytuje zápcha (obstipácia), hnačka (diarea), inkontinencia, plynatosť (meteorizmus).
  2. Konzistenciu – formovaná, polotuhá, vlhká, tvrdá.
  3. Formu – závisí od konzistencie – cylindrická, úzka (v tvare ceruzky), bobkovitá.
  4. Farbu – závisí od prijatej potravy a liekov:

- svetlá po prevažne mliečnej strave, tmavá – po požívaní listovej zeleniny, č. repy, železa, živočíšneho uhlia,

  • acholická – svetlá, belavo-šedá – pri žltačke, neobsahuje žlčové farbivá,
  • enterorágia – prímes čerstvej krvi v stolici – krvácanie z konečníka,
  • meléna – tmavá až čierna dechtovitá stolica svedčí o krvácaní v horných častiach TS (krvácanie zo žalúdka, dvanástnika).
  1. Zápach stolice – pri hnačkách – kyslý zápach, pri meléne – sladkastý.
  2. Odchod plynov – hlavne u pacientov po operácii.

Hygienický režim na infekčnom oddelení

Liečia sa tu infekčne chorí pacienti (každé infekčné ochorenie podlieha hláseniu!).

Je to samostatná ošetrovacia jednotka, mala by to byť odľahlá časť budovy, najlepšie v záhrade, má byť oplotená. Sú tu oddelené vstupy pre príjem (1. filter) a prepúšťanie pac. (2. filter). OJ má infekčnú a neinfekčnú časť.

Pri príjme pacient prechádza cez sanitárny filter – odovzdá odev a osobné veci do úschovy a na dezinfekciu. Na ošetrovaciu jednotku si pacient berie len základne potreby, ktoré sa dajú dezinfikovať a sterilizovať.

Prijímacia miestnosť sa pred vstupom ďalšieho pacienta musí dezinfikovať!!!

Hospitalizovaný je poučený o oš. poriadku na oddelení, nenavštevuje susedné izby, má zakázané návštevy, nepoužíva spoločný telefón.

Každá izba musí mať vlastné hygienické zariadenie.

Personál – nesmie byť prenášačom ani sám nesmie byť nakazený = pravidelné preventívne prehliadky, očkovanie. Personál má vlastný sanitárny filter, ktorým prechádza na začiatku a na konci služby (vyzliecť pracovný odev, osprchovať sa). Personál používa pred vstupom do každej izby ochranné pomôcky, prísne dodržiava umývanie a dezinfekciu rúk.

Celkové vybavenie a organizácia práce musí zodpovedať prísnym kritériám dodržiavania bezpečnostných opatrení na zabránenie prenosu infekčných chorôb. Pomôcky pre osobnú potrebu sú individualizované, t. j. každý pacient počas celej doby hospitalizácie používa tie isté pomôcky, ktoré sa raz denne umývajú a dezinfikujú. Uprednostňuje sa využívanie jednorazových pomôcok. Pomôcky na opakované používanie sa ihneď po použití vkladajú do dezinfekčného roztoku na preddezinfekciu tak, aby boli celé ponorené pod hladinou, potom nasleduje zvyčajný postup, celý tento proces sa vykonáva v samostatnej miestnosti.

Dôležité je teda používanie pomôcok na jednorazové použitie, dôkladná dezinfekcia a sterilizácia, používanie ochranných pomôcok – plášť, rukavice, náustenky, čiapky.

Biologický materiál sa odoberá v miestnosti na to určenej, nevyhnutne na izbe.

Bielizeň – čisté prádlo sa rozváža na vozíkoch s označením „čisté“, použité sa dáva do nepremokavých vakov a dováža do miestnosti na to určenej. Ak je znečistené biologickým materiálom, ponára sa do dezinfekčného roztoku, ukladá do vakov a perie sa zvlášť.

Upratovací režim kontroluje staničná sestra, vykonáva ho špeciálne poučený pracovník, ktorý 2–3x denne umýva dezinfekčným prostriedkom všetky umývateľné plochy, špeciálne po prepustení pacienta.

Zásadou práce je dodržiavanie hygienicko – epidemiologického režimu. Chorý nesmie byť zdrojom nákazy pre iných, ani sám nesmie byť nakazený inými.

Odbor hygieny a epidemiológie regionálneho úradu verejného zdravotníctva pravidelne kontroluje hygienický režim na oddelení.

Pacient pri prepustení prechádza sanitárnym filtrom, určeným pre východ, kde si prevezme vydezinfikované osobné veci, mobil a vlastný TV.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015