Závislosti

Prírodné vedy » Medicína

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 30.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 469 slov
Počet zobrazení: 53
Tlačení: 6
Uložení: 3

Závislosti 

Prvá Pomoc pri intoxikácii alkoholom

Príznaky:

 • dych zapácha po alkohole, vracanie zmätenosť ,nezrozumiteľná reč, nekritickosť k stavu, nepravidelné a chrčivé dýchanie, tvár vlhká a červená, oči podliate krvou a rozšírené zrenice.

PP bez pomôcok:

 • nevyvolávať zvracanie (oslabené reflexy) pri otrave alkoholom,
 • v bezvedomí, ak je prítomné dýchanie - uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy, nikdy ak je podozrenie na úraz hlavy, krku, chrbtice alebo ak je možnosť poranenia kostí, kĺbov,
 • prikryť postihnutého (alkohol rozširuje cievy, organizmus stráca teplo a môže sa rozvinúť hypotermia),
 • zaistiť zvratky, fľaštičky od liekov, fľaše a iné podozrivé predmety nachádzajúce sa v blízkosti postihnutého,
 • privolať RZP a kontrolovať vitálne funkcie postihnutého.

PP s pomôckami:

 • podať antidotum (protijed) - pri otrave nemrznúcimi zmesami do chladičov, pri otrave metylalkoholom = antidotum je koncentrovaný alkohol (dospelí 0,5dcl/hod, deti polovicu),
 • pri otrave alkoholom jedine metabolizmus v pečeni, pričom fruktóza, sladké ovocie, med urýchľuje metabolizmus o 25%.

Detoxikačná kapacita pečene je asi 7g etylalkoholu/hod. t.j. +- 20 ml 40% alkoholu, 50-100 ml vína, alebo 150-200 ml 12° piva (1l vína sa zmetabolizuje za 10 hod. ,1l borovičky 4x dlhšie).

Špecifiká pri príjme pacienta na psychiatrickom oddelení

Náplňou špecializačného odboru psychiatria je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s duševnými poruchami a chorobami.

Posteľovú psychiatrickú starostlivosť zabezpečujú:

 1. psychiatrické oddelenia – určené pre určité skupiny pacientov (novoprijatý, akútne stavy),
 2. stacionáre a 
 3. liečebne - určené pre dlhodobo chorých pacientov (detské psychiatrické choroby, alkoholizmus, drogová závislosť, neurózy, gerontopsychiatria a pod.).

Psychiatrické pracoviská sú vybavené aj terapeutickými miestnosťami, špeciálnymi psychoterapeutickými a neurofyziologickými laboratóriami. Mimo budovy majú vybudované rekreačné a športové plochy.

Príjem pacienta:

 • pacient musí dať súhlas alebo ak sa súhlas nemôže získať a pac. musí byť hospitalizovaný na PLP, tak potom lekár musí požiadať do 24 hod. súd o vystavenie súhlasu s hospitalizáciou.

Bezpečnostné opatrenia na oše. jednotke na psychiatrickom oddelení:

Materiálno-technické vybavenie musí spĺňať bezpečnostné opatrenia zamerané na obmedzenie pohybu pacientov po celom oddelení, na zamedzenie ich úteku, sebapoškodenia, suicidálnych úmyslov a ohrozovania iných pacientov a personálu. Ochranné putá a špeciálne upravené postele (sieťové bočnice) sa používajú vo výnimočných prípadoch.

Okná zamknuté na kľúč sú zabezpečené nerozbitným sklom alebo mrežami.

Okrem štandardných administratívnych prác a vymedzených činností súvisiacich s príjmom treba vykonať špecifické bezpečnostné opatrenia v záujme pacienta, spolupacientov a personálu. Pacienti odovzdávajú všetky predmety, ktorými by mohli poraniť seba alebo iných (opasok, holiace potreby, kozmetické zrkadielka, nožničky cennosti, peniaze, mobilné telefóny, sklenené predmety a pod.) → ukladajú sa do trezoru u vedúcej (staničnej) sestry spolu s cennosťami-peniazmi, občianskym preukazom a inými písomnosťami (evidujú sa na predpísanom tlačive = Potvrdenie o úschove vecí.

Úlohou prijímajúceho ZA je vysvetliť pacientovi dôvody takéhoto postupu. Prevzatie vecí podpisujú okrem pacienta dvaja zdravotnícki pracovníci, napr. sestra a ZA.

Ak vezmú príbuzní veci, cennosti a peniaze domov, tiež sa o tom spisuje záznam s uvedením príbuzenského pomeru, mena a čísla OP príbuzného, ktorý podpisujú dvaja zdravotnícki pracovníci a preberajúci príbuzný.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013