Lieky, účinky liekov a ciele farmakoterapie

Prírodné vedy » Medicína

Autor: telushkaa
Typ práce: Referát
Dátum: 20.09.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 349 slov
Počet zobrazení: 5 670
Tlačení: 490
Uložení: 462
LIEKY, ÚČINKY LIEKOV A CIELE FARMAKOTERAPIE
 
Farmakoterapia, t.j. použitie medikamentov na obnovenie alebo ochranu zdravia, ako aj na zmiernenie utrpenia človeka postihnutého chorobou, je súčasťou celkovej klinickej terapie. Bezpodmienečnou  požiadavkou  vedeckej  farmakoterapie  je  znalosť správnej  d i a g n o s t i k y chorôb a farmakodynamiky liekov.
 
1.1. Základná terminológia liekov
Vývojom znalostí o liečebných prostriedkov sa postupne ustálila základná terminológia, ktorá je nutná pre vzájomnú komunikáciu v medicínskom prostredí. Podstata pojmov je odvodená z liekopisných definícií a učebníc farmakológie.
 
Lieky sú liečivé látky a liečivé prípravky upravené do definovanej formy k použitiu. 
Sú to vlastne už konečné produkty, ktoré vznikajú technologickou úpravou liečiv alebo ich zmesí do určitej liekovej formy (tablety, dražé, čapíky, tobolky, roztoky, sirupy, kvapky spreje..) a až tieto sú určené k vlastnému podaniu, či užitiu. 
 
Liečivá sú liečivé látky alebo zmesi látok, ktoré sa podávajú ľuďom alebo zvieratám k profylaxii, diagnóze, liečeniu, či  zmierneniu chorôb alebo k ovplyvneniu fyziologických funkcií (anticonceptíva).
 
Liečivé látky sú látky alebo ich zmesi nejednotného pôvodu (chemického, rastlinného, živočíšneho) získané rôznymi technológiami, ktoré slúžia k príprave liečiv respektíve liekov.
 
Liečivé  prípravky  vznikajú technologickým spracovaním, úpravami (chemickými, galenickými) liečivých a pomocných látok do určitej podoby. Patria sem imunologické, diagnostické, dentálne, dezinfekčné a ďalšie prípravky. Často sa terminologicky zamieňajú terminologicky s liekmi.
 
Liekopis (Pharmacopea) je normatívny zoznam liečiv určujúci akosť vybraných liečiv. Obsahuje ustanovenia o ich príprave, označovaní, uskladňovaní a vydávaní.

1.2. Postavenie liekov, kto sa nimi zaoberá
V rámci farmakoterapie sa o lieku hovorí a informuje vo všetkých medicínskych disciplínach. Postupne sa v nich vyčlenili špeciálne disciplíny s cieleným záujmom o problémy liekov a farmakoterapie ako:
- farmakológia. Je vedou, ktorá študuje interakciu liečivých látok, liečiv s organizmom na rôznych úrovniach,
- klinická farmakológia, ktorá vedecky hodnotí účinky liekov u ľudí, s cieľom optimalizovať farmakoterapiu v klinickej praxi,
- farmaceutické disciplíny sa zaoberajú liekmi predovšetkým po stránke chemickej, technologickej a liekových foriem.
 
Klinická farmakológia tvorí vedeckú bázu farmakoterapie a v podmienkách praktickej medicíny má optimalizovať farmakoterapiu pre individuálneho pacienta.
 
Mechanizmy pôsobenia lieku v organizme študuje „farmakokinetika a  „Farmakodynamika“ .
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#lieky #Príprava liekov #maturitne temy farmakologia #farmakologia #Farmakológia chemie #lieciva #účinky liekov #farmakoterapia #3 Klasifik


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013