Látky ovplyvňujúce tonus maternice

Prírodné vedy » Medicína

Autor: telushkaa
Typ práce: Referát
Dátum: 23.09.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 336 slov
Počet zobrazení: 5 701
Tlačení: 507
Uložení: 522
Látky ovplyvňujúce tonus maternice
 
Látky ktoré ovplyvňujú tonus uteru delíme na:
- uterotoniká – zvyšujú tónus maternice,
- tokolytyká – znižujú tónus maternice.

1 Uterotoniká
 
Oxytocin
Oxytocín – hormón neurohypofýzy. Vo farmakoterapii sa používa syntetický oxytocín. Zvyšuje frekvenciu aj amplitúdu kontrakcií maternice, čo je uterotonický účinok, ktorý je závislý od funkčného stavu svalstva maternice. Citlivosť na neho sa výrazne mení v priebehu tehotenstva, pričom maxima dosahuje v období pôrodu. Používa sa na indukciu pôrodu v sytuáciách, keď je kontrakcia maternice slabá a na zníženie popôrodného krvácania. V mliečnych žľazách vyvoláva kontrakcie mliečnych buniek a tým ejekciu mlieka. Využíva sa na zvýšenie vylučovania mlieka pri jeho retencii v prvých dňoch po pôrode.
 
Spôsoby aplikácie
V GIT sa veľmi rýchle rozkladá, preto ho musíme podávať parenterálne (i.m. Alebo i.v.). Metabolizuje sa v pečeni alebo v obličkách.
 
Ergometrín
Patrí medzi námeľové alkaloidy. Má relatívne selektívny účinok na maternicu. Jeho účinok je závislý od funkčného stavu maternice (podobne ako účinok oxytocínu). Ergometrín môžeme podávať i.v., i.m. Alebo p.o. Používa sa pri akútnom maternicovom popôrodnom krvácaní a na prevenciu týchto krvácaní po chirurgických výkonoch. Výhodnejší je syntetický derivát ergometrínu, metylergometrín, ktorý má rýchlejší nástup účinku.
 
Prostaglandíny
Prostaglandíny, hlavne zo skupiny E (PGE2) a zo skupiny F (PGF2), vyvolávajú kontrakciu tela maternice a zároveň relaxáciu maternicového hrdla. Majú schopnosť vypudiť obsah maternice aj v prvých týždňoch tehotenstva. Používajú sa ako abortíva. Nie sú vhodné na vedenie pôrodu, lebo môže dôjsť k poškodeniu plodu (dlhodobá kontrakcia). Zo syntetických prostaglandínov sa používa: dinoprost, dinoproston. Medzi nežiadúce účinky patria poruchy GIT (nauzea,vracanie), bolesti hlavy a lokálne dráždenie (tab. II-7.1).
 
2.Tokolytiká
Alfa1-agonisti sprostredkujú zvýšenie tónusu maternice, kým beta2-agonisti vyvolávajú jej relaxáciu (posobia tokolyticky). Pri hroziacom potrate alebo pri predčasnom nástupe pôrodu sa ako tokolytiká používajú predovšetkým beta2-adrenergní agonisti, fenoterol a ritodrin. Síran horečnatý spôsobuje relaxácie maternice kompetetívnou inhibíciou vápnikových iónov. Po i.v. Aplikácii má účinky porovnateľné s účinkami beta2-agonistov. Nežiadúce účinky tokolytík sú uvedené v tab. II-7.2.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#latky ovlyvnujuce tomus maternice #oxytocín #uterotoniká


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021