Farmakoterapia v gravidite

Prírodné vedy » Medicína

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 241 slov
Počet zobrazení: 4 430
Tlačení: 442
Uložení: 480
Farmakoterapia v gravidite
Gravidita je prirodzený stav ženy a pri normálnom priebehu nevyžaduje žiadne terapeutické zásahy. Týka sa to aj aplikácie liekov počas gravidity. Podávanie liekov s neprevereným účinkom na plod zavinilo mnohé tragédie.
 
Teratogénny účinok niektorých liekov sa prejavil ako:
1. gametopatia – liek poškodil vývoj gamét
2. blastopatia – ak noxa pôsobila prvých 14 dní po oplodnení
3. embryopatia – ak sa poškodil vývoj plodu počas embryonálneho vývoja do konca 12. týždňa gravidity
4. fetopatia – vývoj plodu sa poškodil počas fetálneho vývoja plodu po 12. týždni gravidity
 
Pre posúdenie účinku vyrábaných liekov na gravidnú ženu a jej plod vyvinul sa odbor fetálnej farmakológie a každý výrobca lieku musí jej poznatky rešpektovať a v osobitnom letáčiku pripojenom k lieku musí upozorniť na kontraindikácie používania lieku v gravidite alebo na možné nepriaznivé účinky na gravidnú ženu a plod.
 
Zistilo sa, že väčšina liekov s teratogénnym alebo iným nepriaznivým účinkom na vývoj plodu je tým nebezpečnejšia, čím ich gravidná žena použije v ranejších týždňoch gravidity.
 
Ak už je liek potrebné použiť, najčastejšie z vitálnej indikácie, treba individuálne zvážiť riziko predpísanej liečby, vybrať najúčinnejší a pritom najmenej rizikový liek, aplikovať ho čo  najkratšie a v správne určených dávkach.
 
Týka sa to najmä preskripcie antibiotík, trankvilizérov, hypnotík a analgetík.
 
Najlepšou prevenciou poškodenia vývoja gravidity je včasná diagnóza vzniku gravidity a pri jej zistení vyhýbanie sa akejkoľvek neodôvodnenej preskripcii liekov. Ak liek v záujme gravidnej ženy musí byť predpísaný, treba voliť liek najúčinnejší a graviditu najmenej ohrozujúci.
 
Pri tomto postupe je mimoriadne dôležitá spolupráca praktického lekára s gynekológom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#gravidit


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039