Preventívna starostlivosť o gravidné ženy

Prírodné vedy » Medicína

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 286 slov
Počet zobrazení: 3 422
Tlačení: 407
Uložení: 385
Preventívna starostlivosť o gravidné ženy
Preventívne prehliadky gravidných žien sa vykonávajú v prenatálnych  poradniach. Gynekológovia a ženské sestry pri chorobách pridružených ku gravidite často spolupracujú s praktickým lekárom a inými odborníkmi.
 
Hlavné zámery činnosti prenatálnych poradní:
1. poznať zdravotný stav gravidnej ženy a jej plodu od začiatku gravidity
2. pri zistených komplikáciách včas odporučiť vhodnú liečbu, v indikovaných prípadoch aj UPT
3. pri podozrení na genetické ohrozenie plodu odporučiť špecializované vyšetrenia
4. kontrolovať a usmerňovať vývoj gravidity počas celého jej trvania
5. pripraviť gravidnú ženu na úspešný pôrod v špecializovanom oddelení
 
Gravidná žena je v prenatálnej poradni dispenzarizovaná od prvej návštevy.
 
Pri prvej prehliadke
- sa spisuje dôkladná anamnéza týkajúca sa zdravotného stavu ženy a predchádzajúcich gravidít
- vykoná sa  vyšetrenie celkového zdravotného stavu  gravidnej
- vykoná sa gynekologické vyšetrenie
- zistí sa pokročilosť gravidity
- vyšetrí sa MOP
- vyšetrí sa moč
- odoberie sa krv na určenie krvnej skupiny a Rh faktora
- odoberie sa krv na BWR a HIV
- odoberie sa krv na glykémiu
- vyšetrí sa krvný obraz
- vyšetrenie na toxoplazmózu a alfafetoproteíny sú fakultatívne
 
Pri opakovaných prehliadkach sa kontroluje vývoj gravidity. Od druhého trimestra
- vyšetruje sa stav krčka maternice
- meria sa výška fundu maternice
- zisťujú sa ultrazvukom hrubé vývojové anomálie plodu
- zisťuje sa viacplodová gravidita
- zisťuje sa miesto nidácie placenty
 
V druhej polovici gravidity sa
- ultrazvukom zisťujú jemnejšie vývojové anomálie plodu
-  vývojová retardácia plodu
- nepravidelnosti nidácie a vývoja placenty
 
V poslednom trimestri gravidity sa pozornosť zameriava na
- včasné poznanie neskorej gestózy
- patologickú polohu plodu
- vývojovú retardáciu plodu
- iné patogénne zmeny v gravidite
 
K preventívnej starostlivosti o gravidné ženy patrí aj zdravotná výchova a psychosomatická príprava na pôrod v špeciálnych kurzoch spojených s gymnastikou. Psychická príprava vylučuje strach z pôrodu a odstraňuje negatívne emócie v súvislosti s pôrodom. V kurzoch sa ženy oboznamujú s priebehom fyziologického pôrodu, učia sa správne dýchať počas pôrodných kontrakcií a využívať brušný lis počas druhej pôrodnej doby.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#gynekologická prehliadka #preventivna starostlivosť o ženy počas gravidity


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016