Modlitby svätého ruženca

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: Butterfly
Typ práce: Ostatné
Dátum: 21.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 419 slov
Počet zobrazení: 7 665
Tlačení: 563
Uložení: 512
Modlitba svätého ruženca

Radostný ruženec
a/ ktorý nech rozmnožuje našu vieru
b/ ktorý nech posilňuje našu vieru
c/ ktorý nech roznecuje našu lásku

1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
2. Ktorého si, Panna, pri navštívebí Alžbety v živote nosila.
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
5. Ktorého si, Panna, v chráme našla

Bolestný ruženec
a/ Ktorý nech osvecuje náš rozum.
b/ Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
c/ Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

1. Ktorý sa pre nás krvou potil
2. Ktorý pre nás bičovaný bol.
3. Ktorý pre nás tŕním korunovaný bol.
4. Ktorý pre nás kríž niesol.
5. Ktorý pre nás ukrižovaný bol.

Slávnostný ruženec

a/ Ktorý nech usporaduje naše myšlienky.
b/ Ktorý nech riadi naše slová.
c/ Ktorý nech spravuje naše skutky.

1. Ktorý slávne z mŕtvych vstal
2. Ktorý slávne na nebesia vstúpil.
3. Ktorý nám Ducha Svätého zoslal.
4. Ktorý ťa, Panna, do neba vzal.
5. Ktorý ťa, Panna, v nedi korunoval.

Ruženec svetla
a/ Ktorý nech je Svetlo nášho života.
b/ Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c/ Ktorý nech nás vezme do večnej slávy.

1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

II. Život z viery

Šesť hlavných prácd
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn A Duch Svätý.
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých obmeňuje a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrtelná.
6. Milosť Božia je na spásu potrebná

Hlavné prikázanie
Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého /Lk10,27-28/.

Desatoro Božích prikázaní
1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mna, aby si sa im klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca i svoju matku.
5. Nezabiješ
6. Nezosmilníš
7. Nepokradneš
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Pätoro cirkevných prikázaní
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na sv. omši.
2. Zachovať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018