Dogmatická teológia – pojem, metóda, rozdelenie

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 259 slov
Počet zobrazení: 3 812
Tlačení: 381
Uložení: 438
Dogmatická teológia – pojem, metóda, rozdelenie a vývoj dogiem
 
Pojem:
Dogmatika je teologická veda o dogme. Je uváženým metodickým a systematickým poznaním zjavenia sa trojjediného Boha v Kristovi a v Cirkvi, ktoré uskutočňuje veriaci človek vo svetle viery (Rahner).
 
Metóda:
Pri dogmatickej teológii sa postupuje tak, že sa najprv predložia vlastné biblické témy. Potom sa vyloží príspevok západných a východných Otcov k Tradícii jednotlivých právd a ďalšia história dogmy v Cirkvi. V ďalšom kroku je potrebné svetlom rozumu vnikať do hlbšej pravdy dogmy a chápať ich súvislosti (pod vodcovstvom sv. Tomáša). Napokon je potrebné poznávať stálu prítomnosť a účinnosť dogiem v liturgických úkonoch a v celom živote Cirkvi,
 
Pojem dogmy:
Dogma je výrok, ktorý je predmetom Božskej a Katolíckej viery a ktorý Cirkev výslovne prostredníctvom riadneho Učiteľského úradu, pápežským výrokom, alebo koncilovou definíciou vyhlasuje za Bohom zjavený tak, že jeho popretie je herézou.
 
Rozdelenie:

Podľa obsahu
· Všeobecné (základné pravdy kresťanstva a články viery)
· Špeciálne (vyplývajú zo základných)
Podľa vzťahu k rozumu

- Čisté (poznáme ich iba na základe zjavenia)
- Zmiešané (možno ich ľudským rozumom pochopiť)

Podľa cirkevného vyhlásenia
- Formálne (predložené Učiteľským úradom ako zjavené)
- Materiálne (chýba im cirkevné vyhlásenie)

Podľa potrebnosti k spáse
- Nutné (pre dosiahnutie spásy je potrebné výslovne ich veriť)
- Nie nevyhnutné (stačí pre ne implicitná viera)

Vývoj dogiem:
Kvantitatívny vývoj prebiehal od prvotného zjavenia po smrť posledného z biblických autorov. Kvalitatívny vývoj nespočíva v zmene prostriedkov spásy, nepridáva sa žiadna nová pravda. Je to stále dôkladnejšie prenikanie ľudského rozumu do obsahu zjavených právd. Dogmy obsiahnuté v zjavení nezreteľne a skryto sa stávajú pod vedením Ducha Svätého zreteľnými a vývoj zjavenej Božej pravdy sa uskutočňuje aj vďaka jej konfrontácii s ľudským poznaním, vedou, kultúrou a meniacou sa ľudskou spoločnosťou vôbec.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Vývoj kristologickej dogmy #Dogmy #teologia


Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033