Ospravodlivenie – pojem, príprava

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: Dievča anika (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 212 slov
Počet zobrazení: 2 610
Tlačení: 379
Uložení: 412
Ospravodlivenie – pojem, príprava, istota, rovnosť, strata
 
Pozostáva v obmytí hriechov a vo vnútornom posvätení človeka
- zotiera hriech z hľadiska viny a večného trestu
- vnútorne posväcuje a obnovuje človeka
 
Odpustenie hriechov
- hriechy sa ospravodlivenému vecne odstraňujú
- hriech sa ničí vo svojich mravných následkoch
- keď Boh ospravodlivuje, vyhlasuje človeka za spravodlivého a robí ho vnútorne spravodlivým

Úkony, ktoré disponujú k ospravodliveniu:
- Viera – tá je počiatok, základ a koreň celého ospravodlivenia, ona plodí bázeň Božiu
- Nádej – začiatok lásky k Bohu a ľútosť nad hriechmi

Viera musí byť:
Formálna viera v Ježiša Krista, čiže pevný súhlas so zjavenými pravdami (teologická viera).

Táto viera musí mať tri prvky:
- rozumový (poznanie)
- dôvera v Boha (osobný vzťah)
- poslušnosť Božiemu slovu (riadenie sa poznaným – život podľa viery)
 
Ospravodlivenie uschopňuje človeka – hriešnika, aby prešiel zo stavu hriechu do stavu ospravodlivenia.
 
Príčiny ospravodlivenia:
- konečná – vonkajšia sláva Boha
- účinná – milosrdenstvo Božie
- záslužná – Kristus nám umučením zaslúžil ospravodlivenie
- formálna – „v čom spočíva ospravodlivenie). Je to milosť posväcujúca, ktorú Boh vlieva do duše. Len ona tvorí všetky následky ospravodlivenia.

Ospravodlivený nemôže bez zvláštnej pomoci Božej v prijatom ospravodlivení vydržať až do konca. Zvláštna Božia pomoc pozostáva v súhrne vonkajších a vnútorných (aktuálnych) milostí. Vnútorný dôvod nutnosti milosti k vytrvaniu spočíva v tom, že ľudská vôľa následkom stáleho odporu tela proti duchu nemá sama zo seba silu nezvratne stáť v dobrom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#pojem referáty

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.009