Sviatosti

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 152 slov
Počet zobrazení: 3 141
Tlačení: 380
Uložení: 390
Sviatosť pochádza z lat. "sacramentum" a znamená svätá vec alebo vec posväcujúca. Sviatosti NZ ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, sviatosť oltárna, pokánie, pomazanie chorých, posvätenie kňazstva, manželstvo. Týkajú sa všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana.

Preto ich rozdeľujeme na tri skupiny:

1) sviatosti uvádzania do kresťanského života (iniciačné sviatosti)
2) sviatosti uzdravenia
3) sviatosti služby spoločenstvu

Poznáme aj iné delenie:
1) sviatosti živých: birmovanie, sviatosť oltárna, pomazanie chorých, posvätenie kňazstva, manželstvo
2) sviatosti mŕtvych: krst, sviatosť pokánia - ide tu o duchovnú smrť, ktorú spôsobuje hriech, nie o smrť fyzickú
Pri vysluhovaní sviatostí platí zásada:  Nehodnosť vysluhovateľa neznamená neplatnosť sviatosti. Sviatosti sú vysluhované platne aj vtedy, keď je vysluhovateľ v stave ťažkého hriechu. Pre platnosť sviatosti sa však vyžaduje úmysel robiť to, čo týmto obradom robí Cirkev. Tieto skutočnosti definoval Tridentský koncil. Druhý vatikánsky koncil hovorí v konštitúcii o Cirkvi - Lumen gentium, že aj Cirkev je sviatosťou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#delenie hriechov #sviatosti #iniciačné obrady

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030