Hnutie Hare Krišna alebo Medzinárodná spoločnosť pre uvedomovanie si Krišnu (ISKCON)

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: chipsinka232
Typ práce: Referát
Dátum: 23.03.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 994 slov
Počet zobrazení: 9 498
Tlačení: 507
Uložení: 557
Hnutie Hare Krišna alebo Medzinárodná spoločnosť pre uvedomovanie si Krišnu (ISKCON)

Vznik a zakladateľ:
Hnutie Hare Krišna založil v r. 1966 Ind Abhay Čaran Dé (1896 – 1977). Sám sa nechal uctievať ešte za jeho života ako „božská milosť“ - A. C. Bhaktivédanta Svámí Praphupáda. Podľa Praphupádových údajov obdržal v r. 1936 od svojho duchovného majstra Šrí Šrímada Sarasvartí Gosvámího božské zasvätenie s príkazom rozširovať uvedomenie si Krišnu v západnom svete. Praphupáda sa narodil v Kalkate 1. septembra 1896 a Indiu opustil až jedenásť rokov po tom, čo ako manažér chemickej továrne odišiel v r. 1954 do dôchodku. Získal si mecenáša, Sumati Moradžího, majiteľa najväčšej lodiarskej spoločnosti v Indii. Ten mu ponúkol miesto na lodi, aby sa dostal do Ameriky a pár peňazí pre začiatok. Praphupáda začal svoju misiu na Západe v r. 1965 ako sedemdesiat ročný. Zo začiatku spával v stredisku pre jogínov. Vlastné priestory si zriadil až neskôr keď dostal prvé mesačné nájomné od svojich prvých stúpencov. V žltom rúchu sedel v newyorskej Greenwich Village a odriekaval mantru, čím vzbudil záujem u ľudí a začal dávať hodiny Krišnovho učenia. Pridali sa k nemu najmä hippies a mladí materializmom sklamaní intelektuáli. Mnohí stúpenci tohto hnutia sú i bývalí narkomani, za čo hnutie dostalo pochvalu od starostov New Yorku a San Francisca, že pomohlo ich členom zbaviť sa tohto zlozvyku. Títo jeho prví misionári šírili posolstvo po celom svete. Cez Ameriku (1965) prichádza prvý Krišnov mních v r. 1969 na misie do Nemecka, po r. 1989 aj do Českej republiky. V r. 1977 zakladateľ hnutia zomrel a vedenie zanechal v rukách 11 člennej medzinárodnej Komisie správnej rady.

Charakteristika:
Medzinárodná spoločnosť pre uvedomovanie si Krišnu sa považuje za spoločenstvo viery s náboženským štýlom života, ktoré je hlboko zakorenené v hinduistickej tradícií, v prastarej tradícií bhakti.
Preto sa považuje za pravé, historicky autorizované, prirodzené a transcendentálne vzhľadom aj na to, že sa zakladá na Bhagavadgíte. V predslove k Bhagavadgite taká aká je, ktorú hnutie vydalo, sa hovorí: „Hnutie pre uvedomenie si Krišnu má pre ľudskú spoločnosť zásadný význam – prináša osvietenie, vďaka ktorému človek pochopí, kto je, čo je svet a kto je Boh. Cieľom je urobiť stredom nášho života uvedomovanie si Krišnu a bhaktijógu“.

Ciele hnutia:
Keď Prabhupáda založil v roku 1966 v New Yorku hnutie pre vedomie Krišnu (ISKCON), stanovil jeho sedem cieľov:
1. Systematicky šíriť duchovné poznanie v celej spoločnosti a vzdelávať všetkých ľudí v zásadách duchovného života, v záujme zvrátenia nerovnováhy životných hodnôt a dosiahnutia skutočnej jednoty a mieru vo svete.
2. Šíriť vedomie Krišnu tak, ako je zjavené v Bhagavadgíte a Šrímad-Bhágavatame.
3. Zbližovať členov hnutia a viesť ich ku Krišnovi, pôvodnej zvrchovanej bytosti, a tak v nich a v celom svete rozvíjať ideu, že každá duša je nedeliteľná časť Boha (Krišnu).
4. Učiť a podporovať sankírtanové hnutie, zborové spievanie Svätých mien Boha, ako je zjavené v učení Pána Šrí Čaitanju Maháprabhua.
5. Vybudovať pútne miesta spojené zo zábavami Pána Krišnu v prospech členov a celej spoločnosti.
6. Združovať členov za účelom vyučovania jednoduchšieho a prirodzenejšieho spôsobu života.
7. Tlačiť a šíriť periodické publikácie, knihy a inú literatúru v záujme dosiahnutia vyššie uvedených cieľov.

Základné vyznania viery:
1. Krišna je najvyšší hinduistický boh, Pán, Absolútna Pravda. Prešiel mnohými inkarnáciami.
2. Ježiš nebol Boh ale iba oddaný stúpenec Krišnu, prichádzajúci z inej planéty.
3. Hinduistické posvätné texty sú záväzné. Biblia a Korán boli v priebehu storočí skreslené prekladmi a interpretáciami.
4. Po smrti sa duša znovuzrodí. Spôsob života, ktorý človek vedie v tomto živote, ovplyvní podobu, ktorú dostane v ďalšom živote.
5. Spása je v očistení, v úplnej oddanosti a podriadenosti Krišnovi.
6. Muži sú nadradení ženám.
7. Nijaký skutok, ktorý človek vykoná pre Krišnu, nemôže byť zlý. Krišna stojí nad dobrom i zlom.

Učenie:
Hnutie verí, že ich skutočným otcom je Pán Krišna a k nám sa dostáva prostredníctvom postupnosti duchovných učiteľov. Cieľom a učením je rozširovať starú duchovnú a filozofickú múdrosť Indie, ktorá je obsiahnutá v Bhagavadgíte. Preto je hlavnou úlohou hnutia predstavovať Bhagavadgitu taká aká je, čo znamená, že veria v to, že len Krišnovi služobníci dosiahnu najvyššej dokonalosti života a príchodu k samotnému Krišnovi. Bhagavadgita je pre ich učenie taká dôležitá ako pre Kresťanstvo Biblia. Cieľom Bhagavadgity je oslobodiť ľudstvo z nevedomosti hmotnej existencie, ktorá naše skutočné ja drží v atmosfére iluzórneho (dočasného) bytia. To má za následok neustáleho prevteľovania v sansárovej skutočnosti.
Druhé dôležité dielo je 30 zväzkov Šrímad – Bhágavatam, ktoré je považované za encyklopédiu duchovného vedomia a obsahuje všetko čo je pre duchovný život potrebné. Hnutie svoje učenie šíri aj prostredníctvom vlastného časopisu Návrat k Bohu, ktorý im prináša finančné zdroje.

Úloha a uctievanie:
Tí, ktorí Krišnovi neslúžia s plnou oddanosťou, zostanú naveky v hmotnom svete plnom utrpenia (narodenie, staroba, choroba, smrť). Podľa hnutia sa väčšina obyvateľov sveta zaujíma len o to, ako uspokojiť a brániť svoje materiálne či telesné potreby ako je jedlo, spánok, sex, atď. V živote netreba zabúdať na Pána, pretože omnoho dôležitejšie je konať duchovné pokroky. Hnutie Hare Krišna vidí svoju úlohu v rozširovaní starej védskej kultúry a náboženstva, pretože vďaka súčasným zmenám v spoločnosti hrozí rozpad. Hnutie sa preto považuje za nástupcu a obnoviteľa tejto kultúry a uctieva Šrí Krišnu ako najvyššieho Boha.

Krišna okrem toho, že je rečníkom Bhagavadgity, sa chápe ako Najvyššia Božská osobnosť, Bhagaván, najvyšší Brahmán a útočisko, je príčinou všetkých príčin a všetko je prejavom jeho rôznych energií. Meno Krišna znamená najvyššia radosť, je pôvodný, transcendentálny, nezrodený a je miestom spočinutia všetkého, nakoľko je nepoškvrnený hmotou. Zjavil sa na Zemi najmä preto, aby znovu obnovil časom zabudnuté učenie o skutočnom zmysle života a z tohto dôvodu predniesol Bhagavadgitu. Aby splynuli s Krišnom, spievajú členovia hnutia Mahá – mantru (mahá znamená „veľký“ a mantra znamená „zvuková vibrácia, ktorá oslobodzuje myseľ z nevedomosti“): „Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare“. Táto mantra, ktorá sa stala známou vďaka muzikálu Hair, sa nemôže ani odspievavať (kirtana), ani polohlasom odriekavať (japa). Denne sa musí najmenej 1 728 krát spievať (chanten). K tomu, ako pomôcka sa používajú modlitebné korálky so 108 perlami, s ktorými sa musí odspievať celkom 16 kôl. Slovo „Hare“ znamená energiu Pána. „Rama“ a „Krišna“ sú formy oslovenia Pána, zaznamenávajú tiež „najvyššiu radosť“. Sú presvedčení, že opakovaním mena svojho boha oslobodia svoje duše spod zlého vplyvu tela. Vo védskych písmach sa hovorí, že keď spievame sväté meno Pána, Krišna osobne tancuje na našom jazyku.

Organizácia a život v hnutí:

Na celom svete majú viac ako 70 stredísk a 15 000 prívržencov. Asi 10 000 ich je v Amerike, niečo menej ako 1 000 vo Veľkej Británii a iba 4 – 5 stredísk je v Indii, v rodisku tohto hnutia. Hare Krišnovi stúpenci žijú v chrámoch (ašrámoch) a musia sa úplne podriadiť svojmu vodcovi, „prezidentovi chrámu“.

On sa zase bezvýhradne zodpovedá 11 člennej správnej rade a plní jej príkazy. Je duchovným vodcom, zabezpečuje prijmi, dohliada na dodržiavanie pravidiel, je jedinou autoritou, pokiaľ ide o texty a sobáše členov. Sochy bohov sú rozostavané v chráme a považujú ich za Krišnove prevtelenia v hmotnej podobe. Každé ráno ich oprašujú, obliekajú a kŕmia. Veriaci kúpu sochy v tekutine z ružovej vody, mlieka a malého množstva kravského moču. Vypiť po obrade túto tekutinu sa považuje za česť. Priebeh dňa jednotlivých členov, ktorí žijú v chrámovej spoločnosti je presne naplánovaný.
Patria k nemu služba v chráme, spev mantry, čítanie posvätných spisov, modlitby k Praphupádovi, predaj literatúry atď. Deti veriacich v Hare Krišnu chodia do vlastných škôl, kde je výučba zameraná hlavne na duchovný život. Veľmi dôležitú úlohu tu zohráva očista. Veriaci sa niekoľkokrát denne sprchujú, zakaždým, keď sa vrátia do chrámu.
Vegetariánska strava (prasádam), ktorá sa pripravuje podľa určitých receptov, má za úlohu očistiť dušu. To je strava, ktorá rešpektuje zem, všetky živé bytosti a taktiež ľudí. Túto stravu pripravujú iba oddaní Krišnovi, pretože veria, že prostredníctvom nej sa prenáša kuchárova energia (vedomie, osobnosť, nálada). Pred akoukoľvek konzumáciou musí byť jedlo najprv obetované Krišnovi na oltári, takže sa stáva i duchovnou potravou. Krišnovi sa môžu nosiť obetné plody alebo jedlá z mlieka, masla, zeleniny, obilia, korenín a byliniek.
Život v hnutí sa riadi 4 zásadami:
1. zákaz mäsa, rýb a vajec (snažia sa predchádzať ubližovaniu a trápeniu všetkému živému, pretože aj zvieratá sú duchovné bytosti, „naši bratia a sestry“)
2. zákaz omamných látok – drogy, káva, čaj, tabak (je to nevyhnutný krok na pokročenie
v duchovnej realizácií, tieto substancie majú schopnosť “spútať” našu myseľ, ale
nemôžu ju už očistiť (”uvoľniť”), môžu vás dostať hore, ale skoro vás nevyhnutne
stiahnu dole, oddaní Krišnu musia byť plne pri vedomí, lieky užívajú iba v najnevyhnutnejších prípadoch)
3. zákaz predmanželskej sexuality (akceptuje sa rozkoš, ale zároveň sa preberá zodpovednosť, manželia sa môžu sexuálne stýkať iba raz mesačne a len za účelom plodenia, pár musí pred stykom 50 krát prebrať modlitebné korálky, aby sa očistili, sexuálne vzťahy mimo manželstva sú vylúčené)
4. zákaz športu a hazardným hrám akéhokoľvek druhu (dôležitú úlohu zohráva čas, ktorý má byť venovaný na prehĺbenie oddanosti Krišnovi a na šírenie viery)

Každodenný život v hnutí:
3. 00 hod. – Vstávanie a sprcha.
3. 00 – 4. 00 – Samostatné odriekanie mantry s modlitebnými korálkami, džapou.
4. 00 – 4. 30 – Bohoslužby, muži stoja na jednej strane miestnosti a ženy s deťmi na druhej.
4. 30 – 6. 00 – Individuálne odriekanie.
6. 00 – 7. 00 – Študijná hodina, čítanie Bhagavadgity, najprv odriekanie v sanskrte verš,
potom ho vysvetlia a členovia kladú otázky.
7. 30 – Raňajky.
8. 00 – 10. 00 – Očista, vykonávanie bežných prác v chráme.

10. 00 – 18. 00 – Vyberanie peňazí na ulici predajom a podobne s krátkou prestávkou na obed
v chráme.
18.00 – Jedlo.
18. 30 – 19. 00 – Štúdium.
19. 00 – Bohoslužba.
20. 15 – Teplé mlieko.
20. 30 – 22. 00 – Plnenie povinností v chráme a štúdium.
22. 00 – 3. 00 – Spánok.
Hlavným zdrojom ich príjmov je okrem podpory veľká továreň na výrobu kadidiel v Los Angeles, ktorú vedú prívrženci hnutia.

Vstup do hnutia a príprava budúceho člena:
Osoba, ktorá sa chce stať členom hnutia, sa musí najskôr osvedčiť. Zvyčajne žije 6 mesiacov v chráme a zoznamuje sa s filozofiou hnutia. Ak sa ukáže, že osoba je vhodná na prijatie za člena, vykoná predstavený chrámu v „Krišnovom mene“ zložitý obrad ohňom. Člen dostane nové duchovné meno v sanskrte a tri šnúry korálkov, ktoré musí nosiť na krku až do svojej smrti. Takto oddaný člen, ktorý postúpil aj v duchovnej oblasti, podstúpi po 6 mesiacov druhý obrad, prijatie za brahmana. Stúpenec dostane tajomnú mantru, ktorú má tri razy denne odriekavať. Muži dostanú aj posvätnú šnúru, ktorú nosia okolo hrude prehodenú cez plece. Posledný stupeň - Sannjása dosiahne len zopár mimoriadne zbožných členov, pretože celý svoj život zasvätia chudobe, celibátu a musia sa venovať iba službe Bohu a konať dobré skutky. Tým člen prejaví svoj odklon od pozemského sveta a materializmu, či túžob všetkého druhu.

Rovnako je žiadajúci vzdať sa svojho povolania (aby celý svoj život zasvätil Krišnovi a slúžil mu s naprostou oddanosťou) a taktiež svojej rodiny (novou rodinou je skupina a človek nie je vlastníctvom rodičov, ale boha, ktorý mu vdýchol dušu, rodinné putá sa podľa hnutia tvoria na materiálnej a egoistickej úrovni).

Najslávnejší stúpenci hnutia:
Medzi najslávnejších stúpencov hnutia Hare Krišna patrí John McLaughlin, John Lenon a George Harrison, bývalý člen skupiny Beatles, ktorý daroval hnutiu svoj majetok neďaleko Londýna. Zložil aj pieseň o Hare Krišnovi „My sweet Lord“, ktorá sa vyšplhala na prvé miesta v rebríčkoch hitparád. Členovia Beatles dokonca osobne poznali Šrí Praphupádu.

Z kritického pohľadu na hnutie Hare Krišna:

Problematické je tu sprostredkovanie meditačných technik, kedy guru od svojich žiakov vyžaduje absolútne podrobenie, prerušenie rodinných vzťahov a prerušenie vzdelávania či povolania. Je to pokus navlieknuť na západnú kultúru okruh hinduistický spôsob života. Odklon od obvyklého spôsobu života, meditačné praxe, asketické požiadavky, duchovné zameranie na úplne cudzorodú kultúru a často jednostranná vegetariánska strava môžu mať za následok zmenu osobnosti až po psychotické ochorenia. Ďalšou problematikou je, že guruovia často na západe nemajú ani skúsenosti a ani odpovedajúce vzdelanie.
Zdroj: OPATRNÝ, A. 1998. Malý slovník sekt. Karmelitánske nakladatelství Kostelmí Vydří, 1998, s. 38, ALLAN, J. a kol. 1993. Viery a vyznania. Slovart, 1993, s. 96, ALLAN, J. a kol. 1993. Viery a vyznania, s. 95, BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPÁDA, A. C. 2008. Bhagavadgita taká aká je, s. XV
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016