Asertivita - asertívne správanie

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: tanya
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 938 slov
Počet zobrazení: 3 578
Tlačení: 248
Uložení: 237
Asertivita -  asertívne správanie
 
Asertivita tvorí základ, akýsi bod, od ktorého sa môžete odraziť ku pokročilým technikám.
Slovo asertivita pochádza od latinského slova "asercio" resp. od anglického slova "to assert", čo znamená "tvrdiť, požadovať". V článku popisujeme aké výhody prináša asertívne správanie, ČO tvorí asertívne správanie a prirodzene, najdôležitejšie sú cvičenia, ktoré pomô-žu presadzovať sa asertívne.

Výhody:

 1. Získate zdravé sebapresadzovanie. Pokiaľ ste boli dovtedy príliš bojazlivý, plachý, alebo naopak drzý, arogantný, uvidíte, čo znamená presadzovať sa asertívne. Čim lepšie (neznamená nutne agresívne) sa budete vedieť presadiť, tým skôr budete môcť dosiahnuť váš cieľ.
2. Získate podstatný pocit citového uvoľnenia, ktorý je dôležitý pre voľné vyjadrenie myšlienok, vnútorný pokoj a jednoznačne pevnejšiu pozíciu, či už pri argumentovaní, vyjednávaní, alebo nezáväznej diskusii.
3. Vďaka asertívnym  právam sa automaticky stanete psychicky odolnejší a vyrovnanejší. Budete menej zraniteľní, a budete vedieť viac riskovať. Budete vedieť vyjadriť názor pokojne, bez zbytočného zvyšovania hlasu, budete menej vzťahovační, nenecháte sa zastrašiť a budete rozhodne odolnejší voči manipulácii ako doteraz, odolnejší v rámci techník, ktoré asertivita ponúka. Budete presadzovať svoje práva, ale nie na úkor ostatných.
Žijeme v zložitej dobe. Požiadavky na zamestnancov sa stávajú čím ďalej náročnejšie, zamestnanci sú dôkladne vyberaní. S dobre zvládnutým prijímacím pohovorom nepochybne súvisia dve veci: sebapresadzovanie a sebaistota. Môžete byť akokoľvek dobrý, môžete mať akékoľvek znalosti, pokiaľ sa neviete presadiť a nebudete mať vyrovnaný vnútorný postoj, vaše šance prosto klesajú. Asertivita však môže byť užitočná aj v bežných, každodenných situáciách.  
  Asertivita predstavuje zlatú strednú cestu medzi plachým (pasívnym) a útočným (agresívnym) prístupom. Všimnite si, aký je rozdiel medzi pasívnym a agresívnym správaním:
 
Agresívne správanie :  
-  povyšovanie sa 
-  útoční, dobyvační
-  môže sa stať, že uškodia iným
-  dominantní
-  irónia, sarkazmus
-  vnucovanie vlastných názorov na úkor iných
-  nezmieria sa s prehrou
-  hovoria nahlas, rýchlo
-  veľa očného kontaktu
 
Pasívne správanie :
-  zásadne nechcú uškodiť iným
-  submisívni
-  poníženosť, plachosť
-  prijímanie cudzích názorov
-  hovoria tichšie, neisto, pomalšie
-  málo očného kontaktu
-  obranní, neútoční,
-  zásadne nechcú uškodiť iným
-  sú zaťažení obranní, neútoční
-  hovoria tichšie, neisto, pomalšie
-  málo očného kontaktu
 
Asertívne správanie predpokladá:
- voľné a otvorené vyjadrovanie sa
- otvorená, zdravá, primeraná komunikácia
- akceptovanie, tolerovanie iných
- rozhodovanie samých za seba
- dorozumenie sa dohodou
- zbavenie sa predsudkov
- jasné pochopenie svojich práv, svojho postoja a zodpovednosti v každej situácii
- jasné pochopenie roly, práv a zodpovednosti ostatných v každej situácii
- zbavenia sa pocitu viny a zodpovednosti za iných, ich rozhodovanie a konanie
Tým, že v asertívnej komunikácii hovoríte, čo si myslíte, zároveň neponižujete, ani nepovyšujete, nepodceňujete, ani nepreceňujete, prijímate kritiku a zároveň neobviňujete iných, sa zároveň stávate istejšími. Aj asertivitu treba používať "s citom", niekedy netreba útočiť so "zbytočne ťažkým kalibrom".
 

Asertívne práva

1. Máš právo sám posudzovať svoje vlastné chovanie, myšlienky, emócie a byť za ne zodpovedný.
Častokrát sa chováme podľa toho, čo nám povedali ostatní "Ako môžeš takto žiť?", "Celý život presedíš za počítačom!", "Tieto šaty sa ti vôbec nehodia", "Ako sa mu môzeš vysmievať?", "Prečo si arogantný?" Tieto a podobné vety nás dokážu neuveriteľne ovplyvniť. Posudzujte svoje myšlienky, a chovanie VY. Samozrejme, aj názor iných je dôležitý, ale uvedomte si, že váš je prvoradý! Aj autority sa môžu mýliť. Za svoje chovanie si automaticky nesieme zodpovednosť.
Pasívne správanie prináša častokrát našu akceptáciu tvrdení iných, agresívne naopak.
2. Máš právo neponúkať žiadne výhovorky a ospravedlnenia ospravedlňujúce tvoje správanie.
Niekedy sú ľudia príliš zvedaví, kolegovia prídu s otázkami "Prečo mi to nepožičiaš?", "Zase si prišiel neskoro", "Prečo si sa nezastavil?" Vtedy zvykneme reagovať, či už hovoriť pravdu, alebo reč odviesť a vyhýbať sa odpovedi. My však reagovať nemusíme. Napríklad:
"Na tom teraz nezáleží"
"Toto nie je dôležité"
"Nemusím to zdôvodňovať"
Pasívne správanie: Odpovie prakticky vždy. Agresívne: Prichádza drzá, dominantná odpoveď, zväčša ako reframe, čo môže znamenať odvedenie pozornosti.
3. Máš právo posúdiť, či a na koľko si zodpovedný za riešenie problémov ostatných.
V prípade, že niekto z ľudí okolo nás požiada o radu, nemusíme mu vždy nutne vyhovieť, či už z nedostatku času, alebo z iných dôvodov. Je vhodné akceptovať toto tvrdenie, z oboch strán. Existujú ľudia, prevažne NF temperament, ktorí automaticky predpokladajú, že im druhí radi pomôžu. Tým, že sa obetujeme, môžeme zakryť správanie niekoho, kto toho nie je hodný. Druhá vec je, že keď niekomu v niečom pomôžeme, neznamená to, že ihneď za všetko zodpovedáme. Dotyčný si mohol slobodne vybrať. MY máme právo posúdiť, do akej miery zodpovedáme za riešenie jeho problému.
Druhá strana mince: Máš právo predkladať iným svoje prosby akceptujúc, že dotyčný má právo odmietnuť.
Zároveň sa netreba hanbiť (pasívny), požiadať niekoho o láskavosť, službu, pomoc. Na druhú stranu netreba (agresívny) egoisticky zaťažovať ľudí. Aj ryba aj hosť na tretí deň smrdia.
4. Máš právo zmeniť svoj názor.
Nie vždy zostávame verní tomu istému presvedčeniu dlhú dobu. Máme právo meniť názory. Osobnosť človeka sa postupom času mení, prichádzame na nové myšlienky, stretávame nových ľudí. Meniť názory je prirodzené. Samozrejme, že nie je dobré meniť názory moc často, čo spôsobuje u druhých pocit, že sme nekonzistentní.
"Minule si vravel, že toto je najlepšie" - "Zmenil som názor"
"Prečo si mi poradil zle?" - "Žiaľ, mýlil som sa, je to inak"
Pasívny: Nemení názory. Agresívny: Hovorí, kedy mu čo vyhovuje.
5. Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný.
 Každý robí chyby, nikto nie je dokonalý. Hrať sa na človeka, ktorý má patent na rozum nie je schodná cesta, ostatní to zvyčajne rýchlo odhalia. A zväčša to nedajú priamo najavo. Čím skôr si chybu priznáte, tým ľahšie to pre vás bude a tým skôr vás budú ľudia akceptovať. Za svoje chyby si nesieme zodpovednosť. "Nikto nie je neomylný", "Stáva sa", "Pošťastilo sa"
Pasívny: Berie všetku kritiku na seba. Agresívny: Žiadnu kritiku neprijíma, prenáša ju na iných.
6. Máš právo povedať ja neviem.
Niekedy je najlepšie využiť svoje právo a povedať "Ja neviem", namiesto zbytočného vykrúcania sa. Na druhú stranu, pokiaľ to robíte často, môžete pôsobiť neprofesionálne. Je to výhodné v situáciách, kedy povedať "Neviem" urýchli priebeh udalostí.
Pasívny: Prenáša všetku zodpovednosť nevedomosti na seba. Agresívny: Žiadnu sebakritiku neprijíma, kritiku prenáša ju na iných.
7. Máš právo byť nezávislý od dobrej vôle ostatných.
To, čo si myslia, to čo považujú ostatní za dobré, je jedna vec. Druhá vec je, že je to ICH presvedčenie. Keď niekto nebude mať náladu, keď niekto chápe veci ináč, neznamená to, že my sa musíme nutne prispôsobiť. Nemusíme byť závislí od dobrej vôle ostatných.
Alternatívna formulácia: Máš právo robiť to, čo chceš, pokiaľ to neublíži iným.
Pasívny: Je závislý od dobrej vôle ostatných. Agresívny: Robí iným napriek (podľa seba), aj keď vie, že im to môže ublížiť.
8. Máš právo robiť nelogické rozhodnutia.
Už sa vám určite stalo, že vám niekto povedal "Neoplatí sa to" a vy ste sa napriek tomu rozhodli, už len preto, že ste mali dobrý pocit? Logické uvažovanie tvorí len polovicu, využíva našu ľavú hemisféru. Pocit, na druhej strane, nereprezentuje racionálny proces. Nie vždy sa musíme rozhodnúť čiste podľa racionálnych argumentov. Keď je nám niečo príjemné, a môžeme si dovoliť pribrzdiť racionálne argumenty, môžeme sa rozhodnúť nelogicky. Máme na to právo. Koniec koncov, hovorí sa, "Srdcu nerozkážeš". Zároveň je treba sledovať svoje rozhodnutia a všímať si, či nie sú príliš agresívne voči ostatným, aby sme sa vyhli opačnému extrému, zbrklým, vždy seba-presadzujúcim agresívnym rozhodnutiam.
Pasívny: Robí väčšinou logické rozhodnutia. Agresívny: Robí iba seba-presadzujúce rozhodnutia.
9. Máš právo povedať "Ja ti nerozumiem".
Pasívni ľudia väčšinou v tichosti počúvajú a hanbia sa povedať, prerušiť so slovami "Zopakuj to", "Ja ti nerozumiem", "Povedz to ešte raz". Naopak, agresívni ľudia môžu len pritakávať a súhlasiť a my môžeme v tichosti predpokladať klam, že nám rozumejú, prípadne obviňujú druhého z neschopnosti vyjadriť sa jasne. Je dôležité povedať "Ja ti nerozumiem", je to naše asertívne právo, neznamená to hanbu, ale naopak vyjasnenie diskusie, situácie. Čím skôr sa spýtate a vyžiadate si vysvetliť vec znova, tým skôr si ušetríte neskoršiu nekongruenciu, alebo trápnu situáciu.
Pasívny sa hanbí povedať, že nerozumie. Agresívny mlčí a pritakáva, alebo obviňuje druhého z neschopnosti vyjadriť sa jasne.
10. Máš právo povedať "Je mi to jedno".
V dnešnej dobe všetci veľmi dobre poznáme, keď nám niekto povie "Ja ti zavolám" a viac o ňom nechyrujeme. Ide o určitú formu pretvárky, kedy sa určité osoby tvária ako naši najlepší kamaráti a vzápätí zistíme, že im na určitých veciach vôbec nezáleží. Je ďaleko úprimnejšie a ušetrí veľa zbytočných situácií a očakávaní, keď využijeme naše právo a povieme "Prepáč, nemám záujem", "Nezáleží mi na tom", "Je mi to jedno", "Prepáč, ale nechcem sa tým zaoberať". Naučte sa tieto vety používať, v prípade, keď to obom pomôže, a zároveň sa ich naučte akceptovať, keď ich počujete od vášho kolegu. Naučte sa povedať "Nie".
Pasívny postoj: Pretvaruje sa, že má záujem, nepovie nie. Agresívny postoj: Napadne žiadajúceho slovne a zdegraduje ho, pričom samozrejme odmietne.
11. Máš právo zachovať si svoju dôstojnosť aj za predpokladu, že to raní iných dovtedy, kým tvoje zámery nie sú agresívne.
Ide skôr do istej miery o defenzívne právo, kedy útočiacemu vraciame pingpongovú loptičku. Zvlášť ľudia so SJ temperamentom, zabávajúci, zvyknú preháňať, čo môže byť interpretované ako verbálny útok. Máme právo zachovať si svoju dôstojnosť. Techniky ako zvládnuť verbálny útok presahujú rámec článku.
12. Máš právo využívať svoje práva.
Evidentne zrejmé meta-právo.
Pasívny postoj: "Práva? Aké práva?" Agresívny postoj: Presadzuje sa nad rámec svojich práv, porušuje práva iných.
Cvičenie: Ak ste pasívny, predstavte si aspoň tri situácie, kedy budete agresívnejší. Ak ste agresívny, predstavte si aspoň tri situácie, kedy budete pasívnejší.

Asertívne techniky:
 

Gramofónová platňa

Veľmi jednoduchá a relatívne účinná technika. Predstavte si, že keď bude niekto nesúhlasiť, tvrdohlavo zopakujete vašu požiadavku, a budete si chcieť presadiť svoje. Nech partner povie čokoľvek, vy neustále zopakujete to, čo požadujete. Pokazená gramofónová platňa. Trik spočíva v tom, že keď niečo poviete viackrát, partner získa dojem, že to naozaj myslíte vážne. Mimoriadne dôležitá je tonalita.

Príklad:
- Pracujeme v špičkovej firme, nastúpili sme pred štyrmi mesiacmi, ide o náročnú prácu a sme presvedčení, že tento druh intelektuálnej práce treba adekvátne oceniť.
- Je mi ľúto, ale náš projekt má určitý rozpočet.
- Pozrite sa, sme v špičkovej firme, skúšobná doba skončila, práca je veľmi náročná a zvykne byť ocenená viac.
- Situácia je taká, že sme pozadu, a z tejto pozície vám nemôžem nič sľúbiť.
- Táto práca je náročná a nie je ocenená adekvátne. Pracujeme v prominentnej firme. Ja verím, že budeme vedieť vytvoriť určitý kompromis.
Kľudne vaše tvrdenie zopakujte, koľko bude potrebné!
 

Otvorené dvere

Pôsobí ako rozrazenie odomknutých dverí. Jediné, čo robíte je, že akceptujete kritiku a súhlasíte.
- To si sa teda kvalitne sekol.
- Áno, uvedomil som ti to.
- Takéto situácie nás raz privedú do hrobu.
- Je to veľmi nepríjemná situácia.
- Dúfam, že sa to už nebude opakovať.
- Spravím všetko pre to.
Mlčanie  - tiché prikyvovanie je niekedy viac ako slová, zvlášť s chápavým pohľadom, ktorý definitívne kritizujúceho presvedčí, že nie je dôvod pokračovať v kritike, a že všetko je úplne jasné. Ide tu skôr o neverbálnu stránku a tiež o to, aby kritizujúci vypovedal, čo mal na srdci.
 

Negatívna asercia - Skritizujeme seba

Negatívna asercia funguje podobne ako technika otvorených dverí, s tým, že tomu, kto rozráža odomknuté dvere, ešte pomôžeme, aby pridal do kroku. Namiesto súhlasenia, prenesieme vinu na seba ešte viac a skritizujeme sa.
- Iný kolegovia pred tebou to spravili rýchlejšie.
- Áno, táto úloha sa mimoriadne vliekla.
- Dopadlo to úplne katastrofálne.
- Som jednoznačne na vine a zodpovedám za to.
- Negatívne opytovanie sa - Prehĺbime vinu u kritizujúceho
Počas kritiky u kritizujúceho prehĺbime pocit viny a to tak, že sa spýtame "V čom ste so mnou ešte nespokojný?", "Kde ešte robím chybu?", "Sú aj iné záležitosti, kde mám nevhodný prístup?".
- Nespravil ste to optimálne.
- Robím aj iné veci nevhodným spôsobom?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.058