Slovenská republika v medzinárodných organizáciách

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: lucka123 (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 128 slov
Počet zobrazení: 226
Tlačení: 17
Uložení: 14

SLOVENSKÁ REPUBLIKA V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

 • v súcasnosti je SR clenom približne 60 medzinárodných organizácií;
 • je clenom týchto významných medzinárodných organizácií :
 1. Organizácia pre bezpecnost a spoluprácu v Európe ( OBSE ) – clenom 1.1993;
 2. OSN – SR clenom od 1.1993;
 3. Rada Európy (RE ) – SR clenom od 6.1993;
 4. Organizícia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj ( OECD ) – SR pristúpila 14.12.2000 k Dohovoru OECD;
 5. NATO – SR sa stala clenom 3.2004;
 6. Európska únia ( EÚ ) – SR sa stala clenom 5.2004;
 7. Višegrádska štvorka ( V4 );
 8. Stredoeurópske združenie voZného obchodu ( CEFTA ) – od roku 1992 združuje štáty strednej Európy ( Šesko, Maáarsko, PoZsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko );
 9. Stredoeurópska iniciatíva – od roku 1989 združuje štáty strednej a juhovýchodnej Európy, jeho cieZom je riešit regionálne problémy;
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012