Trest smrti - úvaha

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: pony
Typ práce: Referát
Dátum: 19.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 510 slov
Počet zobrazení: 12 120
Tlačení: 732
Uložení: 752
Na trest smrti sa názory rôznia. Niekto ho odcudzuje ako neľudský, iní ho považujú za primeraný pre ťažkých zločincov a dobrý precedens.

V histórii sa vystriedalo mnoho protichodných názorov na trest smrti. Útok proti trestu smrti na poli filozofie a morálky začal už v období osvietenstva námietkou, že štát nemá právo použiť trest smrti, pretože v „prirodzenom štáte“ rozumní egoistickí účastníci spoločenskej zmluvy by nikdy nesúhlasili s tým, aby takéto oprávnenie bolo štátu vôbec dané. I keď sa s týmto názorom môžeme stretnúť aj v práci jedného z predstaviteľov teórie spoločenskej zmluvy Jean Jaques Rousseaua, jeho ďalšie myšlienky naznačujú, že s ním nebol celkom stotožnený: „Aby sme sa nestali obeťou vraha, súhlasíme s tým, že zomrieme, keď sa ním sami staneme.“ John Locke uznáva, že právo človeka na život je prirodzené a neodcudziteľné, ale súčasne pripúšťa, že právo na život môže byť odňaté, kedykoľvek človek ohrozí toto právo u iného. Osoba stráca svoje právo na život, keď spácha trestný čin, „ktorý si zaslúži smrť.“

Trest smrti bol úplne zrušený v 92 štátoch, vo výnimočných situáciách (napr. stav vojny) je povolený v 10 štátoch. V 33 štátoch je povolený, no už dlhé roky v nich žiadna poprava nebola vykonaná. A v 62 krajinách sveta sa trest smrti stále používa. V Iráne, Iraku, Bangladéši, Jemene, Saudskej Arábii, Pakistane a Nigérii možno popravovať dokonca aj mladistvých.
V Európe je s výnimkou Bieloruska a európskeho Ruska trest smrti úplne zrušený. Jediná vyspelá krajina „západnej civilizácie“, kde sa trest smrti stále používa, je USA(konkrétne v 38 štátoch).Na našom území bol používaný pred nastolením demokracie v roku 1989. Dovtedy bol vykonávaný zásadne obesením s výnimkou kontroverznej pankráckej gilotíny.

Ak hovoríme o treste smrti, treba spomenúť spôsoby jeho výkonu. Odpoveď na otázku, prečo niektorá krajina vykonáva trest smrti takým spôsobom a druhá iným, musíme hľadať predovšetkým v histórii, národných tradíciách a úrovni civilizovanosti jednotlivých štátov. V súčasnosti sa trest smrti vykonáva najčastejšie obesením, zastrelením, elektrickým kreslom, plynovou komorou a smrtiacou injekciou. Krajiny s islamským právom poznajú aj stínanie hlavy a ukameňovanie. Jedným z najčastejšie opakovaných a najpresvedčivejších argumentov odporcov trestu smrti je nebezpečenstvo justičného omylu, kedy nie je možná náprava vykonaného nezákonného rozsudku.

Ak by som mala vyjadriť, aký je môj názor na túto problematiku, tak by som sa priklonila k názoru ,že trest smrti by mal byť v niektorých prípadoch povolený. Trest smrti nie je nástroj na výstrahu ale na riešenie. Na absolútnu elimináciu určitých ľudí zo spoločnosti. Myslím tým niekoľkonásobných vrahov. Každý má právo no ľudský život. No, čo v prípade,ak tento človek odoprel toto právo iným ľuďom? Niektorí ľudia odsudzujú trest smrti,pretože si tvrdia, že pre takýchto zločincov je doživotný trest horší ako smrť. S týmto nesúhlasím, pretože podľa mňa takíto ľudia,ktorí dokážu chladnokrvne usmrtiť niekoľkých ľudí si naozaj zaslúžia trest,keďže náprava tu už asi nie je možná. A zaslúži si takýto človek žiť si relatívne spokojne vo väzení, dostávať trikrát denne stravu, pozerať televízor, chodiť na vychádzky atď. a to všetko z našich daní, medzi iným aj daní ľudí, ktorí „vďaka“ nemu prišli o svojich najbližších?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.184