:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Hlavné filozofické disciplíny

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Chlapec primak (22)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 435 slov
Počet zobrazení: 2 970
Tlačení: 333
Uložení: 322
hlavné filozofické disciplíny
Hlavné filozofické disciplíny sú dve:
1.) ontológia (to on = bytie) – teória bytia. Zakladateľom ontológie bol PARMENIDES. Ontológia nám kladie otázku kto stvoril / z čoho vznikol svet? = 1. základná filozofická otázka – na túto otázku odpovedajú všetci filozofi:
· materializmus – filozofický smer považujúci hmotu za prvotnú a vedomie za druhotné, svet vznikol sám zo seba, evolučná teória
· idealizmus – filozofický smer považujúci vedomie (božie) za prvotné a hmotu  (stvorenú bohom) za druhotnú, boh stvoril svet podľa svojich predstáv. Z hľadiska počtu základov existujú tri smery:
®  monizmus – existuje len hmota (všetko, čo je na svete je boh)
®  dualizmus – existuje aj hmota, aj vedomie
®  pluralizmus – existuje štyri a viac základov
2.) gnozeológia (epistemológia, noetika; gnosis/episteme/noensis = poznanie) – teória poznania. Zakladateľom gnozeológie (a dialektiky) je HÉRAKLEITOS z EFEZU (u neho znamená dialektika aj rozhovor, svet chápe v pohybe – všetko je pominuteľné, tečie, mení sa, plynie, vlastnosti vecí sú relatívne). Gnozeológia nám kladie otázky:
· je svet poznateľný a do akej miery? = 2. základná filozofická otázka – filozofi sa delia do:
®  gnosticizmus – svet je poznateľný
®  agnosticizmus – svet je nepoznateľný
®  skepticizmus – pochybovanie o možnosti spoznať svet
· čo je to poznanie?
Poznanie je subjektívny odraz vonkajšej reality vo vedomí človeka. Môže byť:
®  empirické (aposteriórne) – vychádzajúce zo skúsenosti
®  racionálne = abstraktno-logické (apriórne; a priori = neviem sa vyjadriť) – bez skúsenosti
Celé poznanie sa odohráva a je založené na základe odrazu skutočnosti v našom vedomí, nie všetci odrážame realitu rovnako alebo zrkadlovo (neadekvátne poznanie). Stupne poznania sú:
®  zmyslové
®  racionálne
®  prax (overenie) – historicko-spoločenská prax
Pri poznaní rozlišujeme:
®  objekt poznania – to, čo je poznávané
®  subjekt poznania – ten, kto poznáva
Odraz je zobrazenie reality vo vedomí človeka na základe poznania, je to schopnosť materiálnych štruktúr s rôznou úrovňou relatívnej reprodukovateľnosti reagovať na vonkajšie a vnútorné podnety
·  ktoré poznanie je dôležitejšie – zmysly alebo rozum? – podľa toho delíme filozofické smery na:
®  racionalizmus – absolutizovanie a uprednostňovanie rozumu (ratio = rozum)
®  empirizmus – zdôrazňovanie empírie (skúsenosť experiment)
senzualizmus – krajný empirizmus, za jedinú zmyslovú skúsenosť považujú zmyslový materiál vo vedomí
 
Dialektika môže byť:
1.) rozhovor = dialogemai – schopnosť logicky viesť rozhovor, argumentovať, hádať sa – používaná
SOKRATOM ZENÓNOM z ELEY
2.) metóda poznania sveta z hľadiska neustáleho pohybu-zmenyHERAKLEITOS z EFEZU
3.) Heiglovo chápanie – na základe protikladov a špirálovitého vývoja (téza, antitéza, syntéza)
 
Metafyzika (gr. meta = za) – opak dialektiky, zakladateľ ANDRONIKOS z RHODU, triedil Aristotelove spisy – spisy o nemennosti sveta dal za fyziku, metafyzika je metóda poznania sveta, svet chápe strnulo a nemenne
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
0.023