Frustrácia a deprivácia

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: primak (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 527 slov
Počet zobrazení: 12 245
Tlačení: 947
Uložení: 1 078
frustrácia a deprivácia
Deprivácia znamená, že človek má nedostatok podnetov pre zdravý duševný vývin. Dlhodobá deprivácia môže viesť k hlbokej depresii. Deprivácia môže byť:
1.) zmyslová - nedostatok podnetov pre zmyslové orgány, čo môže mať za následok zosilnenie ich potreby
2.) sociálna - nedostatok sociálnych podnetov, kontaktov s ľuďmi
3.) citová - nedostatok citov (lásky, priateľstva, ...)
4.) intelektuálna - prejavuje sa absenciou podnetov na intelektuálny rozvoj dieťaťa, u človeka sa nevyvinú vyššie city, napätie → poruchy správania sa neurotického charakteru (dieťa nechodí do školy, ...)
 
Depresia je určitý druh psychologického stavu jedinca, kedy má človek nedostatok podnetov na uspokojenie svojich potrieb. Môže byť:
1.) endogénna (vnútorná) - je vyvolaná poruchou psychickej činnosti človeka (chorobný psychický stav), nerovnováhou minerálnych látok a stopových prvkov v mozgu. Človek nevie, prečo má stavy smútku, úzkosti, beznádeje, stráca chuť do života. Častokrát prechádza do psychodepresie a človek začína pomýšľať na samovraždu. Striedajú sa obdobia - raz človek upadá do hlbokej depresie, nevládze vstať z postele a inokedy je aktívny, čulý – môže byť dedičná a sám sa z nej človek nedostane
2.) exogénna (vonkajšia) - príčiny sú známe, po odstránení blokády, po naplnení potrieb depresia ustupuje – je vyliečiteľná
 
Frustrácia je citový stav človeka, keď dochádza k neuspokojenie potreby, čoho výsledkom je trvalá blokáda určitej potreby. Je to prekážka na ceste naplnenia našich potrieb. Človek sa cíti bezradný, bezmocný, nenachádza riešenie → je frustrovaný. Príčiny frustrácie:
1.) fyzické (vonkajšie) prostredie – dá sa odstrániť (nedostatok jedla, oblečenia, ...)
2.) biologické prekážky - nedajú sa odstrániť (nízky vzrast, sme škaredosť, ...)
3.) psychické blokády – vlastnosti (puntičkárstvo, chýba nám húževnatosť, pevná vôľa, lenivosť, ...)
4.) prekážky v spoločenskom prostredí - morálka (na dedine sa musí chodiť do kostola, homosexuáli nemôžu vstúpiť do manželstva, ...)
 
Reakcie na frustráciu:
1.) agresia – krátkodobá (buchnutie dvermi, nadávanie, ohováranie - vybíjanie si zlosti na nevinnom okolí)
2.) regresia - pokles správania do primitivizmu, detských reakcií, kde si človek skôr vybije zlosť (šialený smiech, buchnutie myšky o stôl, ...)
3.) ústup - nie sme schopní odstrániť blokádu, odchádzame zo stresovej situácie (odchod z VŠ)
4.) potlačenie potreby - jednotlivec potláča potrebu, až na ňu zabudne, ale môže prejsť až do negatívnych postojov týkajúcich sa tejto potreby (city, ...)
5.) vytváranie opačných reakcií – osoba, ktorá má rasové predsudky potlačí túto potrebu na základe kontaktu s černochom, ktorý je slušný, ...
6.) racionalizácia - človek si vytvára racionálne ospravedlnenie, prečo zlyhal pri uspokojovaní potrieb, cieľov, ...
7.) projekcia - jednotlivec pripisuje svoje zlé vlastnosti, ktoré mu bránia realizovať svoje potreby druhým ľuďom (obviňovanie druhých z vlastnej neschopnosti, tenista pokazí úder a nadáva na raketu, ...)
8.) autizmus = ťažký chorobný stav, uzatvorenie sa do seba, budeme využívať fantáziu, aby sme nadobudli duševnú rovnováhu (deti pred vonkajším svetom za základe zlých zážitkov, ...)
9.) identifikácia - stotožnenie sa s ľuďmi, ktorí dosiahli ciele a realizovali potreby, ktoré sme pôvodne chceli dosiahnuť my (otec chce, aby som mala dobré známky, lebo on ich nemal, chcel som byť lekárom a nie som, tak ich uznávam, ...)
 
Heuristika je metóda tvorivého riešenia problémov (pri narkomanoch, alkoholikoch, autistoch, ...). Môže mať takýto postup:
1.) definovanie problému
2.) hľadanie niekoho s podobným problémom
3.) hľadanie niekoho, kto by nám pomohol
4.) rozprávať sa a hľadať riešenie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016