:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Platónovo dielo „Štát“

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Chlapec primak (22)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 475 slov
Počet zobrazení: 6 096
Tlačení: 487
Uložení: 488
Platónovo dielo „Štát
Platónovo dielo „Zákony“ sú poupravenou podobou diela „Štát“. Vznik štátu odvodzoval zo slabosti ľudského indivídua, rozdelil obyvateľstvo na 3 základné stavy podľa toho, čo prevláda u človeka:
1.) telo = hlava, hruď, brucho – podľa toho, ako sa delí telo, sa následne delí duša
2.) duša = rozum (→ múdrosť → vládcovia-filozofi), odvaha (→ statočnosť → vojaci, strážcovia zákona), žiadostivosť (→ umiernenosť → remeselníci a roľníci)
Vládnuť mali vládcovia-filozofi, pretože oni najdlhšie pobudli vo svete ideí a sú zárukou spravodlivosti. Nakoniec urobil úpravu – nie vládca ma spoločnosti vládnuť, ale neosobný princíp = zákon. Jeho ideál štátu je doslova vládou najlepších, teda vládou filozofov = sofokracia (sofos = mudrc žijúci so súlade s cnosťami). Tvrdil, že v štáte nejde o blaho jedného občana, ale o blaho celku = kolektívne spoločné šťastie. Štát nebol tvorený z jednotlivých rodín, deti mohli mať len roľníci a staral sa o ne štát, toto neskôr pozmenil (povolil mať deti a súkromné vlastníctvo) v diele „Zákony“. Ostatne formy štátu sú poškvrnené:
1.) timokracia (vláda úzkej skupiny ľudí) - vládne násilie a ctižiadostivosť
2.) Oligarchia (vláda majetných) - túžba po bohatstve
3.) Demokracia - bezuzdné zneužívanie slobody a neobmedzené panstvo davu
4.) Tyrania - tyran je otrokom svojich vášní, ktorými deptá poddaných
 
Platón v diele Štát svoju teóriu idey zhrnul do podobenstva o jaskyni. Hlavná postava v tomto diele je Sokrates. Podáva v ňom obraz spútaných ľudí sediacich v jaskyni. Hlavy majú odvrátené od vchodu a slnečného svetla a pozerajú na zadnú stenu jaskyne. Mimo jaskyne horí oheň a na zadnej stene možno vidieť mihotajúce sa tiene tých ktorí prechádzajú vonku a počuť ich hlasy. Ľudia uväznení v jaskyni považujú tiene za skutočnosť. Sokrates si predstavuje, že jeden väzeň by bol oslobodený, náhle oslepený vonkajším svetlom a postavený tvárou v tvár skutočnosti. Z počiatku by to vyvolalo úzkosť a potom by dokázal vidieť veci ako sú, ako existujú v skutočnosti. Po návrate do jaskyne by poučil ostatných väznou, čo je skutočné bytie. Priestor, ktorý sa ukazuje zraku sa podobá žalárnemu príbytku (zmyslový svet, ktorý vidíme). Svetlo ohňa v jaskyni prirovnáva sile slnko. Pravé poznanie (pravý svet) podľa Platóna znamená opustiť svet zmyslov a hľadať pomocou rozumu všeobecné pravdy - idey ( pravú podstatu nášho bytia).

Aristoteles kritizuje Platóna, lebo Aristoteles hovorí, že poznanie je vnímanie a preto bez vnímania nemôžeme nič poznať ani chápať a kedykoľvek premýšľame musíme zároveň premýšľať o podstate (o idei). Svet prírody nie je zdanie je to skutočný svet.

Platónove ideály na ideálne usporiadanie spoločnosti boli východiskom pre diela ďalších filozofov o „utopických“ štátoch. Uvedomil si, že sa toto nemôže realizovať v Aténach, a preto sa o to pokúsil na Sicílii v meste Syrakúzy na dvore svojho bývalého žiaka DIOGÝZA STARŠIEHO, no nepodarilo sa mu to a bol predaný do otroctva (prepustili ho a dodnes sa nevie, kto ho vykúpil; nejaký pytagorejec alebo kyrénsky občan AHNIKERIS). Vrátil sa do Atén a založil tam Akadémiu. Na Sicíliu sa vrátil ešte 2x, no vždy bol neúspešný, bol na jeden rok zatvorený, no ani to ho nezlomilo. Zomrel ako starý, vyrovnaný, spokojný človek.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1 512 0
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Referát 579 0
Slovenčina Platón, Aristoteles – duša a cnosť Referát 595 8
Slovenčina Forma štátu z jednotlivých hľadísk Referát 753 0
Slovenčina Špecifické znaky štátu Poznámky 295 0
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 0
Slovenčina Formy štátu Poznámky 489 2
Slovenčina Ekonomická úloha štátu Poznámky 218 10
Slovenčina Úloha štátu, štát a spoločnosť Referát 502 8.5
Slovenčina Unitárny a zložený štát Poznámky 294 0
Slovenčina Znaky štátu, štátnu moc, štátne územie, štátne občianstvo Poznámky 973 4

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Platon #platonove dielo štat #Platonove diela #dielo Platona #Platon-poznamky #podobenstvo o jaskyni #sofokracia
0.018