Štátne občianstvo

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 11.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 221 slov
Počet zobrazení: 6 526
Tlačení: 500
Uložení: 519
Štátne občianstvo je plnoprávne členstvo v danom štáte. V demokratickom štáte zaručuje rovnosť s ostatnými občanmi štátu, práva a povinnosti medzi občanom a štátom, volebné právo. Štát poskytuje občanovi plnú ochranu vo vnútri celku a v rámci medzinárodných zmlúv aj mimo územia štátu. Občan je povinný dodržiavať zákony, platiť dane,... Zároveň využíva výhody, ktoré mu štát poskytuje – bezpečnosť, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a sociálne zabezpečenie.

Získanie
občianstva: narodením (dieťa získa štátne občianstvo svojich rodičov), osvojením (dieťa osvojené občanmi SR získa ich občianstvo), určením otcovstva (nemanželské dieťa matky, ktorá nie je občiankou SR, a otca so slovenským občianstvom sa stáva občanom SR), nájdením (dieťa nájdené na území SR sa stáva štátnym občanom SR, ak sa nepreukáže iné štátne občianstvo), prehlásením (pri rozdelení ČSR si mohol občan zvoliť štátne občianstvo SR alebo ČR), udelením (občania cudzieho štátu trvalo žijúci na území SR, ktorí splnia podmienky (nie sú trestne stíhaní, preukážu znalosť SJ), môžu požiadať o udelenie štátneho občianstva SR. Zároveň musí žiadateľ predložiť doklad o strate doterajšieho štátneho občianstva. Občianstvo SR je získané po zložení štátnoobčianskeho sľubu).

Strata štátneho občianstva: prehlásením (človek, ktorý žije v cudzine a má aj cudziu štátnu príslušnosť, sa môže vzdať občianstva SR), získaním cudzieho štátneho občianstva (človek, ktorý sa na vlastnú žiadosť stal cudzím štátnym občanom, stráca občianstvo SR. Výnimkou je cudzie občianstvo získané uzavretím manželstva alebo narodením v danom štáte. Vtedy ide o dvojité štátne občianstvo – SR a cudzí štát), smrťou občana.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017