Typy ekonomík

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: anika (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 16.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 424 slov
Počet zobrazení: 7 760
Tlačení: 483
Uložení: 494
Typy ekonomík
 
Poznáme 4 základné typy, ktoré rozdielne riešia otázky: Čo - Ako - Pre koho vyrábať ?
 
1. Ekonomika založená na zvykoch a tradíciách
všetky ekonomické rozhodnutia sa prijímajú na základe inštinktov, zvykov, tradícií prenášaných z generácie na generáciu, existovala v primitívnych civilizáciách, (prvotnopospolná, otrokárska, feudálna spoločnosť) dodnes v určitých domácnostiach
 
2. Príkazová ekonomika
odpovede na 3 ekonomické otázky dáva štát (jeho mocenské orgány) riadenie hospodárskych činností je založené na príkazoch- administratívnych rozhodnutiach z centra, centrálne plánovanie v bývalých socialistických štátoch.
Prevláda: štátne vlastníctvo, monopol výrobcov, centrálny národohospodársky plán, centrálne stanovené ceny tovarov i miezd.
Ide o nedostatkovú ekonomiku= vždy nejaký tovar chýba, iný sa hromadí (nepotrebný) = neumožňuje efektívne využiť výrobné zdroje krajiny, nereálne plány= 5-10- ročnice, výrobné kvóty(množstvá)
3. Trhová ekonomika
Systém:

-  Slobodné podnikanie, voľná súťaž
- Trhová cena- vzájomný vzťah ponuky a dopytu
- Samostatné trhové subjekty (firmy, podniky, spoločnosti, družstvá...)
- Samostatné centrálne a obchodné banky, burzy...

Čo vyrábať? Rozhodnú spotrebitelia (od potrieb, príjmov, sporenia).
Ako?= Rozhodne Konkurencia medzi výrobcami (kto vyrába lepšie a lacnejšie, vytlačí menej kvalitnejšieho).
Pre koho? Rozhodne trh prostredníctvom ponuky a dopytu (závisí aj od príjmov ľudí a od cien tovarov/služieb).

- predpokladá dokonalú konkurenciu= úplne rovnaké podmienky, ktoré nemôžu reálne existovať.

4. Zmiešaná
-v súčasnosti sa najčastejšie reálne vyskytuje
A, Trhový mechanizmus je založený: na slobodnom podnikaní
  na voľnej súťaži
 na voľnej cenotvorbe
 
prevláda súkromné vlastníctvo, štát usmerňuje hospodárstvo
štát:

- prijíma hospodárske zákony a vládne nariadenia
- ochraňuje sociálne slabšie vrstvy (zdravotné, sociálne, dôchodkové poistenie, minimálna mzda, životné minimum)
- výstavba škôl, zdravotníckych zariadení, hromadná doprava, zásobovanie energiou...) maximálna cena dôležitých produktov- oleje, uhlie, koks, …

Zmiešanú ekonomiku nazývame aj sociálne trhové hospodárstvo- USA, západná Európa.
Štát je vlastník (čiastočný, nemusí 100%) v odvetviach ako : energetika, naftový priemysel, baníctvo, bankovníctvo, hutníctvo. Pre zmiešanú a trhovú nie sú typické monopoly.
 
Hospodárstvo SR
Vznik SR- od 1. 1. 1993 samostatné hospodárstvo, na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.
Princípy

- Nedotknuteľnosť a ochrana všetkých foriem vlastníctva
- Slobodné podnikane, konkurenčné prostredie
- Právne podmienky fungovania ekonomiky= NR SR, ministerstvá, Národná banka SR = ekonomické zákony, daňová sústava, štátny rozpočet / legislatíva EÚ/
- Starostlivosť o sociálnu sféru (dôchodkové., zdravotné, sociálne poistenie, podpory)
- Štát dbá i o rovnováhu v medzinárodných ekonomických vzťahoch (EÚ)
- Ochrana zdravého životného prostredia= poplatky, dane, sankcie za znečisťovanie, podpora ekologickej technológie

Informačný materiál
*Nedostatky trhu *

- Existencia monopolu
- Verejných statkov- podporuje štát napr. právny a súdny systém, policajný systém, armáda, vzdelávanie, zdravotníctvo, výstavba komunikácií
- EXISTENCIA Externalít = mimotrhové vplyvy
 
A, Negatívne= subjektu vznikajú dodatočné náklady z ekonomickej aktivity iných subjektov
B, Pozitívne= subjekt získa výhody nie vlastným pričinením
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.050