Asertivita + druhy

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 504 slov
Počet zobrazení: 8 511
Tlačení: 559
Uložení: 610
Asertivita
Asertivita je sebapresadzujúce správanie, ktoré rešpektuje vlastné práva aj práva iných.

Rozoznávame:
1.  Submisívne, neasertívne správanie – je také, keď človek porušuje vlastné práva, ľahko podľahne tlaku skupiny, je poddajný, poslúcha., nemá odvahu presadiť svoj názor.  Takýto človek sa vyhýba konfliktom, prispôsobuje sa, vyhýba sa problémom, nemá odvahu presadiť sa v medziľudských vzťahoch.  Títo ľudia strácajú sebadôveru, často riešia problémy neuroticky, alebo únikom do apatie.

2.  Asertívna správanie – človek rešpektuje vlastné práva, aj práva iných, ale slušne a nenásilným spôsobom trvá na svojich požiadavkách a právach. Ozve sa, keď samu niečo nepáči, neprizerá sa, je aktívny. Obhajuje svoje práva, ale neútočí na iných, práva iného rešpektuje, nespochybňuje. Komunikácia asertívneho človeka je otvorená, úprimná, nebojí sa vyjadriť svoje myšlienky.

3.  Agresívne správanie – človek porušuje práva iných, rešpektuje len svoje vlastné, kričí, obviňuje, útočí. Pri presadzovaní svojich práv manipuluje s ostatnými a je bezohľadný až násilnícky. Agresia môže byť  verbálna i fyzická. Takíto ľudia strácajú dôveru ostatných, potom majú pocit nepochopenia, opustenosti a sociálnej izolácie.

Druhy asertivity
:
základná asertivita -  jednoduché vyjadrenie názoru, postoja, myšlienok. Nezahŕňa špeciálnu schopnosť empatie.
empatická asertivita -  obsahuje vnímavosť a citlivosť k druhým ľuďom, rešpektujú sa nielen názory, ale aj emócie a city druhých ľudí /radosť, hnev, zlosť/. Platí „chápem ťa, ale nesúhlasím“
eskalujúca asertivita – stupňovanie vlastnej asertivity, a to najmä vtedy, keď druhý človek nereaguje, alebo je agresívny,
konfrontačná asertivita – neútočíme, ale žiadame doplňujúce informácie na riešenie problému, nehodnotíme.
Desať asertívnych práv:
· máš právo sám posudzovať svoje správanie, myšlienky, city a byť za ne zodpovedný,
· máš právo neponúkať žiadne výhovorky a ospravedlnenia,
· máš právo určiť si, či a nakoľko si zodpovedný za správanie druhých ľudí,
· máš právo zmeniť svoj názor,
· máš právo robiť chyby, ale musíš niesť za ne zodpovednosť,
· máš právo povedať „nie“ a „ja neviem“,
· máš právo robiť nelogické rozhodnutia,
· máš právo byť nezávislý od vôle iných /nemusia ťa mať všetci radi/,
· máš právo povedať „ja ti nerozumiem“,
· máš právo povedať „je mi to jedno“.
 
Techniky asertívnej komunikácie:
1.  technika obohratej platne -  človek má trvať na svojich právach, má opakovať svoje požiadavky bez toho,  aby vysvetľoval príčiny alebo, aby sa ospravedlňoval,
2.  technika voľných informácií – môžeš slobodne hovoriť o tom, čo cítiš, čo si myslíš, bez strachu a úzkosti zo sociálnej situácie,
3.  technika sebaotvorenia – máš právo otvorene hovoriť o svojich pocitoch, myšlienkach so svojim partnerom v komunikácii /máš právo povedať, že sa mi nechce o tom hovoriť/,
4.  technika iniciovania otázok – máš právo slobodne sa pýtať, požadovať informácie, ktoré by lepšie pomohli pochopiť druhého človeka.

Základné prvky asertívneho správania:

vyjadrenie vlastných pocitov, citov a myšlienok,
schopnosť požiadať o to, čo potrebujeme,
nehovoriť áno, keď chceme povedať nie,
prijať odmietnutie bez urážky,
umenie vyjadriť pochvalu, kritiku aj odmietnutie – kritizujeme názor, neodmietame právo človeka na jeho názor.

Keďže sú nielen zástancovia, ale aj kritici asertívneho správania, aj tak sa uznáva, že otvorené asertívne správanie človeku pomáha adekvátne sa realizovať a a je prospešné aj v boji proti porušovaniu noriem, proti nedisciplinovanosti a manipulácii s ľuďmi.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011