Formy štátu

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 489 slov
Počet zobrazení: 6 996
Tlačení: 491
Uložení: 481
Charakterizujte formy štátu:
· Aké formy štátu poznáme z hľadiska formy vlády? (monarchia, Republika)
· Akým typom štátu je SR z tohto hľadiska?
· Porovnajte parlamentnú a prezidentskú (poznáme aj kancelársku)
· Analyzujte formy št. režimu, uveďte rozdiely medzi demokratickým a nedemokratickým režimom (štátom) – totalitný, policajný

· Priraďte typ monarchie k uvedenému štátu:
1)  Francúzsko za Ľudovíta XIV. – Absolutistická
2)  Vatikán – Teokratická
3)  Veľká Británia – Konštitučná
4)  Saudská Arábia – Dualistická
5)  Poľsko v stredoveku – Stavovská
- forma štátu je usporiadanie štátu a celého jeho obsahu.
- rozoznávame rôzne formy štátu z viacerých hľadísk:

1. Podľa počtu suverénov: a)monarchia (jeden vládca)
   b) oligarchia (vláda viacerých, najlepších)
  c) demokracia (vláda všetkých, ľudu)
 2. Stupeň vplyvu občana na politickú moc:
a) pluralitný štát (veľa politických strán)
b) totalitný štát (len jedna politická strana)
3. Podľa uplatňovania štátnej moci:
a) diktatúra 
b) demokracia
4.Podľa  územnosprávneho členenia: - vertikálne členenie štátnej moci.
a) unitárny štát: - má iba jednu ústavu, 1 parlament, 1 systém štátnych orgánov.
  b) federácia: - 1 ústava, ale každý štát má svoje zákony.
c) konfederácia: - voľnejší zväzok navonok suverénnych štátov, kde neexistuje spoločná ústava (Švajčiarsko má veľa prvkov konfederácie)
5. Podľa hlavy štátu (formy vlády):
a) monarchia: - forma vlády kde na čele stojí monarcha.
  - je teda dedičná a monarchovi zabezpečujú dedičnú držbu moci
  - rozoznávame takéto formy monarchie:
1. Absolutistická monarchia: - absolútnu moc má v rukách panovník (Jozef II.)
2. Stavovská monarchia: - 14. 15. Storočie; Čechy, Poľsko
   - štát riadia tri stavy (šľachta, duchovenstvo, mešťania)
3. Konštitučná monarchia: - panovník je obmedzený vo svojej vláde ústavou, ktorá vymedzuje postavenie parlamentu a vlády (GB, Holandsko…)
4. Teokratická monarchia: - na cele štátu stojí duchovný predstaviteľ (Vatikán, Tibet)
5. Dualistická monarchia: - moc sa delí medzi panovníka a parlament (Saudská Arábia).
 
b) republika: - resp publica (vec verejná) -  na čele takéhoto štátu stojí osoba volená v parlamente alebo priamo občanmi (prezident).
  - takýmto typom štátu je aj Slovenská republika.
  - rozoznávame 3 typy republík:
1. Parlamentná republika: - parlament je volený vo všeobecných voľbách ( prezidenta volí parlament)
- aj vláda sa za svoju činnosť zodpovedá parlamentu
2. Prezidentská republika: - prezident stojí na čele vlády (volený buď občanmi alebo voliteľmi = USA).
  - prezident má právo zasahovať do výkonnej moci a prípadne ju aj riadiť.
3. Kancelárska republika: - najvyššie právomoci má predseda vlády (premiér), zaručuje stabilnejšiu  formu vlády (Rakúsko)
c) diktatúra: - vláda jednej osoby alebo úzkej skupiny ľudí.
  - charakteristiky: - koncentrácia moci.
   - cenzúra
   - nedodržiavanie občianskych práv a slobôd.
Formy štátneho režimu: - metódy vládnutia čiže spôsob, ako sa št. moc vykonáva 
   - podľa druhu používaných metód poznáme tieto polit. režimy:
demokratický - používa rôzne právne a mimoprávne metódy 
nedemokratický - autoritatívny alebo režim tvrdej ruky, využíva rôzne metódy násilia, št. teror, zneužíva právo a moc 
kombinovaný - využíva metódu aj demokr. aj nedemokr. režimu, pričom v konkrétnom čase prevažuje buď jeden alebo druhý polit. režim;  je právnou inštitúciou; určuje spôsob, ako sa má podľa ústavy a zákonov moc uskutočňovať + odzrkadľuje jej reálne uskutočňovanie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.147