Vertikálna deľba štátnej moci

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 186 slov
Počet zobrazení: 5 112
Tlačení: 306
Uložení: 285
Vertikálna deľba štátnej moci.
 
– podstatou je určenie kompetencií a právomoci vo vertikálnej štruktúre moci  - od najvyššieho orgánu štátnej moci a správy po najnižší. 
- cieľom je určiť, kto je komu podriadený, kto o čom rozhoduje.
-neexistuje uznávaný model. Existujú však tri uznávané pojmy:
1.Unitárny  štát - jedna sústava najvyšších štátnych orgánov (1 prezident, 1 parlament, 1 vláda).
- na sústavu najvyšších štátnych orgánov nadväzuje sústava miestnych štátnych orgánov, ktoré sú podriadené najvyšším štátnym orgánom.
2. Zložený štát – štát rozdelený na menšie celky, okrem centrálnych orgánov št. moci tu existujú aj orgány jednotlivých celkov.
a) federácia: - rozhodnutia jednotlivých častí podliehajú rozhodnutiam celku (SRN, USA)
   -môže vzniknúť z unitárneho štátu (ČSR) alebo spojením štátov.
  -štátotvorné subjekty ● národný princíp - národné republiky  – ČSFR, Belgicko
  ● historický princíp - spolkové krajiny SRN, členské štáty USA
b) reálna únia - spoločná hlava štátov (panovník) + zahraničná  politika, mena a hospodárstvo
3.  Zväzky štátov – funkčné spojenie samostatných štátov
a) konfederácia - zväzok suverénnych štátov, ktorý má ústrednú vládu, parlament, ústavu. Rozhodnutie centra podlieha  súhlasu štátnych celkov  ( EÚ).
b) personálna únia – veľmi voľný zväzok štátov – jednotiaci prvok – panovník
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020