Politické strany rozdelenie

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 329 slov
Počet zobrazení: 6 352
Tlačení: 369
Uložení: 395
Definujte politické Strany. Charakterizujte vznik a vývoj politických strán.
Rozlíšte politické strany podľa rôznych kritérií (bližšie podľa polit. orientácie).
Čo je politické hnutie. Podmienky založenia politickej strany.
 
-politické strany sú združenia občanov, ktorých hlavným cieľom je ovplyvňovať život v spoločnosti, teda ich zámerom je stať sa súčasťou parlamentu prípadne vlády a tak tvorbou zákonov a ich uvádzaním do života ovplyvňovať chod spoločnosti
- prvé politické zoskupenia občanov vznikali už v starovekom Grécku a Ríme
- moderné politické strany sú späté až s 19-tym storočím, keď sa spoločnosť už výrazne diferencovala na privilegované a diskriminované vrstvy.
- vznik politických strán v SR umožňuje združovacie právo = právo občanov združovať sa v politických stranách (ústava SR, druhá hlava).
- pre vznik politických strán je nutné splniť niekoľko podmienok: 1. petícia (1000 hlasov)
  2. stanovy
 3. politický program
 4. registrácia na Ministerstve Vnútra
Členenie politických strán:
-politické strany členíme z viacerých hľadísk.
1. základná politická orientácia: - konzervatívne politické strany
   - liberálne politické strany
- sociálne politické strany
- konzervatívne politické strany: - kresťanské, národne, ľudové, republikánske
- kladú dôraz na tradičné hodnoty (rodina, náboženstvo, národ) a tradičné rozdelenie spoločnosti
 - v záujme zachovania tradičných hodnôt sú ochotný použiť aj silu
- v rámci ekonomiky podporujú rozvoj súkromného podnikania
 - KDH, SNS, HZDS, SDKU
- liberálne politické strany: - demokratické
- kladú dôraz na dodržiavanie občianskych práv a slobôd
- odmietajú použitie sily pri riešení konfliktov (pacifizmus) a tvrdia, že každý občan je človek s rovnakými právami a povinnosťami
- SAS, ANO
- sociálne politické strany: - komunistické, socialistické, lavicové…
- kladú dôraz na sociálne istoty a sociálny humanizmus (štát = starostlivosť o občana).
- v ekonomike = odstraňovanie sociálnych konfliktov a nezamestnanosti.
2. podľa zaradenia v politickom spektre: - ľavicové strany
- pravicové strany
- ľavicové strany: -vid. 1 hľadisko (sociálne politické strany).
- pravicové strany: - podporujú súkromný sektor; minimalizácie štátnych zásahov do ekonomiky.
- kladú dôraz na jednotlivca a jeho osobnostný rozvoj.
3. podľa politického vplyvu: - parlamentné: - koaličné (vládne)
  - opozičné
 - neparlamentné
4. podľa politického správania: - revolučné
 - ústavné
- politické hnutia: - neformálne združovanie občanov (často sa pretvoria na politické strany).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.031